Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

dal-OUTCOMES studie met CETP-inhibitor dalcetrapib gestaakt

Nieuws - 7 mei 2012

Roche heeft vandaag aangekondigd dat wegens de resultaten van de tweede interimanalyse van de dalcetrapib dal-OUTCOMES fase III-studie de onafhankelijke Data and Safety Monitoring Board (DSMB) heeft geadviseerd de studie te stoppen wegens een gebrek aan klinisch relevante effectiviteit. De dal-OUTCOMES studie evalueerde de werkzaamheid en het veiligheidsprofiel van dalcetrapib toegevoegd aan de bestaande standaardbehandeling bij patiënten met stabiele coronaire hartziekte (CHZ) na een acuut coronair syndroom (ACS). Er werden geen veiligheidssignalen gerelateerd aan de dal-OUTCOMES studie gemeld uit de DSMB [1].

In een recente publicatie over CETP remming als strategie om cardiovasculair risico te verminderen noemt prof. Barter een aantal controverses omtrent het gebruik van CETP-remmers [2].
  1. Remming van CETP is wellicht pro-atherogeen in plaats van anti-atherogeen. Om deze vraag te beantwoorden, moeten de resultaten van lopende studies worden afgewacht.
  2. Een tweede controverse betreft het effect van CETP remming op HDL functie. Ook hier wordt vaak gesteld (zonder bewijs) dat remming van CETP disfunctionele HDL-deeltjes genereert. Dit komt niet overeen met de observatie dat HDL geïsoleerd uit patiënten behandeld met anacetrapib de efflux van cholesterol uit macrofagen meer kan bevorderen.
  3. Dalcetrapib en anacetrapib remmen CETP mogelijk door verschillende mechanismen. Op basis van de huidige gegevens is onbekend of de verschillen in het mechanisme waardoor CETP-remmers werken invloed hebben op de mate waarin ze het cardiovasculair risico kunnen verminderen, wat ook zichtbaar wordt in een vergelijking van cardiovasculaire eindpunten in de DEFINE studie (anacetrapib) en ILLUMINATE studie (torcetrapib) (figuur 1).

Vergelijking van cardiovasculaire eindpunten in de DEFINE studie (anacetrapib) en ILLUMINATE studie (torcetrapib)


Klik op afbeelding om te vergroten
Download als Powerpoint, zie rechterkolom
Persbericht Roche

Zie hier het persbericht van Roche


Referenties

1. Persbericht Roche, 7 mei 2012
2. Barter PJ, Rye KA. Cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibition as a strategy to reduce cardiovascular risk. J Lipid Res. 2012 May 1. [Epub ahead of print]

Deel deze pagina met collega's en vrienden: