Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe orale anticoagulantia: advies van de Gezondheidsraad

Nieuws - 15 mei 2012

De Gezondheidsraad publiceerde op 15 mei haar advies aan de minister over het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia.


Uit klinische studies is gebleken dat de nieuwe middelen minstens even werkzaam en veilig zijn als de huidige middelen. Ze kunnen daarom worden voorgeschreven, ook omdat ze eenvoudiger in het gebruik zijn doordat er geen frequente controles meer nodig zijn, zoals bij de vitamine K-antagonisten.


Er worden nog wel enkele kanttekeningen geplaatst bij het gebruik. Zo is de populatie in de klinische praktijk niet gelijk aan die van de studies, omdat patiënten met een hoog bloedingsrisico niet werden geïncludeerd. Daarnaast is er nog geen antidotum voor de nieuwe middelen, waarmee de antistolling in noodsituaties kan worden gecoupeerd. Verder is door het ontbreken van frequente controles de therapietrouw een punt. Als laatste wordt genoemd dat de mate waarin de nieuwe middelen kosteneffectief zijn, afhankelijk is van de gezondheidswinst en de besparing op de zorgkosten. De kwaliteit van de tot nu toe gebruikte behandeling in Nederland is hoog door het stelsel van trombosediensten, maar kon niet worden vergeleken met de kwaliteit van zorg in de klinische studies.


De Gezondheidsraad beveelt nader onderzoek naar de veiligheid, werkzaamheid en effectiviteit aan en stelt dat de richtlijnen voor trombosebehandeling moeten worden aangepast, met speciale aandacht voor het bevorderen van therapietrouw, mede door het wegvallen van de coördinerende rol van de trombosediensten. 
Webcast

NOAC's: belangrijke innovatie, voorzichtige introductie

16-5-2012
Saskia Middeldorp (internist, AMC Amsterdam)
Op 15 mei 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over het gebruik van de nieuwe orale anti-stollingsmiddelen (NOAC's). Prof.dr. Saskia Middeldorp, lid van de commissie die het advies heeft voorbereid, bespreekt de hoofdlijnen en blikt vooruit op de introductie. Lees meer...
 
Webcast

Harry Büller: voordelen NOAC's evident

24-5-2012
AMC Amsterdam, 23 mei 2012
Volgens prof.dr. H.R. Büller (internist, AMC Amsterdam) heeft de EINSTEIN-studie evident de voordelen van de nieuwe anticoagulantia (NOAC's) voor de behandeling van veneuze trombose aangetoond. Ze bieden goede bescherming, minder bloedingen en gebruiksgemak voor de patiënt. Door de concurrentie tussen de bedrijven verwacht hij dat de kosten goed te beheersen zullen zijn. Lees meer...
 
Webcast

Ron Peters: NOAC's grote winst cardiologie

24-5-2012
AMC, Amsterdam, 23 mei 2012
Voor prof.dr. Ron Peters (cardioloog, AMC Amsterdam) zijn de NOAC's een aanwinst voor zijn beroepsgroep. Bij boezemfibrilleren zijn de nieuwe middelen iets beter en veiliger, het aantal hersenbloedingen halveert, het gebruik is voor de patiënt makkelijker. Als dokter zegt hij: de vergoeding moet geregeld worden. Lees meer...
 
Webcast

Freek Verheugt: met NOAC's halvering hersenbloedingen bij atriumfibrilleren

16-5-2012
Freek Verheugt (cardioloog, OLVG Amsterdam)
Prof.dr. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) breekt een lans voor een snelle introductie van de nieuwe orale anti-coagulantia (NOAC's). Op basis van recente studies verwacht Verheugt een halvering van het aantal hersenbloedingen bij atriumfibrilleren. Lees meer...

Deel deze pagina met collega's en vrienden: