Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Azilsartan medoxomil/chloortalidon voor bloeddrukverlaging

Literatuur - Cushman WC, Bakris GL et al, Hypertension. 2012 Jun 18

Azilsartan Medoxomil Plus Chlorthalidone Reduces Blood Pressure More Effectively Than Olmesartan Plus Hydrochlorothiazide in Stage 2 Systolic Hypertension.
 

Cushman WC, Bakris GL, White WB, Weber MA, Sica D, Roberts A, Lloyd E, Kupfer S.
Hypertension. 2012 Jun 18. [Epub ahead of print]


Achtergrond

Ondanks het feit dat de controle van hypertensie de afgelopen tien jaar is verbeterd, is in de VS 31% van de mensen die worden behandeld voor hypertensie niet gecontroleerd naar een bloeddruk van <140/90 mm Hg [1]. Er is behoefte aan meer effectieve antihypertensieve behandelingen met inbegrip van vaste-dosis combinatie producten.
Azilsartan medoxomil is een nieuwe, effectieve, langwerkende angiotensine II receptor blokker (ARB). In vergelijking met olmesartan en valsartan bij maximale goedgekeurde doses, heeft azilsartan medoxomil een superieure werkzaamheid op maximale dosis, zonder toename van bijwerkingen [2-4]. Combinaties van azilsartan medoxomil met het krachtige, langwerkende thiazide-achtige diureticum chloortalidon worden ontwikkeld als een effectieve vaste-dosis combinatie.
Deze studie vergeleek de bloeddrukverlagende werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van azilsartan medoxomil plus chloortalidon met olmesartan medoxomil en hydrochloorthiazide bij personen met stadium 2 systolische hypertensie. Azilsartan medoxomil / chloortalidon (AZL-M/CLD) werd onderzocht in doses van 40/25 en 80/25 mg versus olmesartan / hydrochloorthiazide (OLM / HCTZ) 40/25 mg. Klinische en ambulante bloeddrukmetingen werden gebruikt om de effectiviteit te beoordelen. Bij aanvang was de gemiddelde klinische bloeddruk 165/96 mm Hg en de 24-uurs gemiddelde bloeddruk was 150/88 mm Hg.


Belangrijkste resultaten

  • Veranderingen in de klinische en ambulante systolische bloeddruk in week 12 waren significant groter in beide azilsartan medoxomil / chloortalidon armen dan in de olmesartan / hydrochloorthiazide arm (P < 0,001).
  • Veranderingen in de klinische systolische bloeddruk (gemiddelde ± SE) waren ± 42,5 ± 0,8, ± 44,0 ± 0,8 en ± 37,1 ± 0,8 mm Hg (AZL-M/CLD 40/25 mg, AZL-M/CLD 80/25 mg en OLM / HCTZ 40/25 mg, respectievelijk).
  • Veranderingen in de 24-uurs ambulante systolische bloeddruk waren ± 33,9 ± 0,8, ± 36,3 ± 0,8 en ± 27,5 ± 0,8 mm Hg, respectievelijk.
  • Meldingen van ernstige bijwerkingen en bijwerkingen die leidden tot stopzetting waren vergelijkbaar voor azilsartan medoxomil 40/25 mg en olmesartan / hydrochloorthiazide. Er was een hogere incidentie van permanent stopzetten als gevolg van bijwerkingen, maar geen ernstige bijwerkingen, in de azilsartan medoxomil / chloortalidon 80/25 mg groep, voornamelijk als gevolg van duizeligheid, toename van serum creatinine, of hypotensie.

Figuur 1

Verandering ten opzichte van baseline van de systolische bloeddruk (SBP) met ambulante bloeddrukmeting (ABPM) op elk uur in week 12. De gegevens zijn gemiddelde veranderingen ten opzichte van baseline. AZL-M is azilsartan medoxomil / chloortalidon; OLM / HCTZ, olmesartan / hydrochloorthiazide.

Klik op afbeelding om te vergroten
Download als Powerpoint, zie rechterkolom

Conclusie

De vaste-dosis combinatie van azilsartan medoxomil / chloortalidon is een goed verdragen en effectievere behandeling dan olmesartan / hydrochloorthiazide voor stadium 2 systolische hypertensie.


Referenties

1. Egan BM, Zhao Y, Axon RN. US trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension, 1988–2008. JAMA. 2010;303:2043–2050.
2. White WB, Weber MA, Sica D, et al. Effects of the angiotensin receptor blocker azilsartan medoxomil versus olmesartan and valsartan on ambulatory and clinic blood pressure in patients with stages 1 and 2 hypertension. Hypertension. 2011;57:413–420.
3. Bakris GL, Sica D, Weber M, et al. The comparative effects of azilsartan medoxomil and olmesartan on ambulatory and clinic blood pressure. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011;13:81–88.
4. Sica D, White WB, Weber MA, et al. Comparison of the novel angiotensin II receptor blocker azilsartan medoxomil vs valsartan by ambulatory blood pressure monitoring. J Clin Hypertens (Greenwich). 2011;26:185–193.


Abstract

Azilsartan medoxomil, an effective, long-acting angiotensin II receptor blocker, is a new treatment for hypertension that is also being developed in fixed-dose combinations with chlorthalidone, a potent, long-acting thiazide-like diuretic. We compared once-daily fixed-dose combinations of azilsartan medoxomil/chlorthalidone force titrated to a high dose of either 40/25 mg or 80/25 mg with a fixed-dose combination of the angiotensin II receptor blocker olmesartan medoxomil plus the thiazide diuretic hydrochlorothiazide force titrated to 40/25 mg. The design was a randomized, 3-arm, double-blind, 12-week study of 1071 participants with baseline clinic systolic blood pressure 160 to 190 mm Hg and diastolic blood pressure ≤119 mm Hg. Patients had a mean age of 57 years; 59% were men, 73% were white, and 22% were black. At baseline, mean clinic blood pressure was 165/96 mm Hg and 24-hour mean blood pressure was 150/88 mm Hg. Changes in clinic (primary end point) and ambulatory systolic blood pressures at week 12 were significantly greater in both azilsartan medoxomil/chlorthalidone arms than in the olmesartan/hydrochlorothiazide arm (P<0.001). Changes in clinic systolic blood pressure (mean±SE) were -42.5±0.8, -44.0±0.8, and -37.1±0.8 mm Hg, respectively. Changes in 24-hour ambulatory systolic blood pressure were -33.9±0.8, -36.3±0.8, and -27.5±0.8 mm Hg, respectively. Adverse events leading to permanent drug discontinuation occurred in 7.9%, 14.5%, and 7.1% of the groups given azilsartan medoxomil/chlorthalidone 40/25 mg, azilsartan medoxomil/chlorthalidone 80/25 mg, and olmesartan/hydrochlorothiazide 40/25 mg, respectively. This large, forced-titration study has demonstrated superior antihypertensive efficacy of azilsartan medoxomil/chlorthalidone fixed-dose combinations compared with the maximum approved dose of olmesartan/hydrochlorothiazide.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: