Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Therapie-update Hartfalen

Nieuws - 18 juli 2012

Onlangs zijn nieuwe ESC richtlijnen verschenen voor de diagnose en behandeling van hartfalen. Ten opzichte van de vorige editie zijn er verschillende wijzigingen. In de behandeling van hartfalen zijn er zowel niet-medicamenteuze opties (devices) als medicamenteuze. Enkele nieuwere ontwikkelingen hebben in de huidige richtlijnen een plaats verworven.  Lees hier verder over de belangrijkste wijzigingen. Op de consequenties voor de Nederlandse praktijk wordt in webcasts nader ingegaan.

Recente webcasts met Nederlandse experts


 
webcast

Adriaan Voors: medicatie in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

4-6-2012
Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012
Adriaan Voors (cardioloog, UMCG Groningen) bespreekt onder meer eplerenone en ivabradine in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen.
Lees meer...
 
webcast

Arend Mosterd: nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

31-5-2012
Meander Medisch Centrum, Baarn, 29 mei 2012
Op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado (19-22 mei 2012) werd de nieuwe Richtlijn Hartfalen besproken. Arend Mosterd (cardioloog, Meander Medisch Centrum Amersfoort)  geeft een samenvatting van de gevolgen voor de klinische praktijk in Nederland. Lees meer...
 
webcast

Peter Paul Delnoy: ICD en CRT in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

12-6-2012
Voorjaarsbijeenkomt Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012
Op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado (19-22 mei 2012) werd de nieuwe Richtlijn Hartfalen besproken. Dr. Peter Paul Delnoy (Isala klinieken, Zwolle) bespreekt de consequenties voor het gebruik van devices (ICD en CRT) bij hartfalen. Lees meer...
 
webcast

Frans Rutten: diagnostiek in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

7-6-2012
Voorjaarsbijeenkomt Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012
Dr. Frans Rutten (Julius Centrum, UMC Utrecht) bespreekt de veranderingen voor wat betreft de diagnostiek van hartfalen in de ESC Richtlijn Hartfalen die in mei op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado is besproken.
Lees meer...

Recente literatuur met PowerPoint


literatuur

Hartslag in rust en optreden van hartfalen

10-7-2012
Pfister R, et al. Eur J Heart Fail. 2012 Jun 26. [Epub ahead of print]
Het doel van deze studie was om de prospectieve associatie van hartslag in rust met het risico van het ontwikkelen van hartfalen te onderzoeken in een populatie van ogenschijnlijk gezonde mannen en vrouwen van middelbare leeftijd uit de EPIC-Norfolk populatie. Lees meer...
webcast

Peter Paul Delnoy: ICD en CRT in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

12-6-2012
Voorjaarsbijeenkomt Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012
Op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado (19-22 mei 2012) werd de nieuwe Richtlijn Hartfalen besproken. Dr. Peter Paul Delnoy (Isala klinieken, Zwolle) bespreekt de consequenties voor het gebruik van devices (ICD en CRT) bij hartfalen. Lees meer...
 
webcast

Frans Rutten: diagnostiek in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

7-6-2012
Voorjaarsbijeenkomt Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012
Dr. Frans Rutten (Julius Centrum, UMC Utrecht) bespreekt de veranderingen voor wat betreft de diagnostiek van hartfalen in de ESC Richtlijn Hartfalen die in mei op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado is besproken.
Lees meer...
Literatuur

Hartfrequentie als risicofactor bij patiënten met chronisch hartfalen

7-6-2012
Cullington D, Goode KM, Clark AL, Cleland JG. Eur J Heart Fail. 2012 May 22. [Epub ahead of print]
Verlaging van de hartfrequentie is belangrijk om het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verlagen en de prognose te verbeteren. Deze studie onderzocht of de dosis van de bètablokker dosis of de hartfrequentie sterker was geassocieerd met mortaliteit bij patiënten met stabiel chronisch hartfalen. Lees meer...
 
webcast

Adriaan Voors: medicatie in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

4-6-2012
Voorjaarsbijeenkomst Werkgroep HF, Zeist, 1 juni 2012
Adriaan Voors (cardioloog, UMCG Groningen) bespreekt onder meer eplerenone en ivabradine in de nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen.
Lees meer...
webcast

Arend Mosterd: nieuwe ESC Richtlijn Hartfalen

31-5-2012
Meander Medisch Centrum, Baarn, 29 mei 2012
Op het ESC Heart Failure Congress in Belgrado (19-22 mei 2012) werd de nieuwe Richtlijn Hartfalen besproken. Arend Mosterd (cardioloog, Meander Medisch Centrum Amersfoort)  geeft een samenvatting van de gevolgen voor de klinische praktijk in Nederland. Lees meer...
 
Redactie & Literatuur

Hartfalen en hartfrequentie: de nieuwe ESC guidelines

24-5-2012
McMurray J et al, European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehs104
In de nieuwe ESC guidelines voor de diagnose en behandeling van acuut en chronisch hartfalen is de selectieve hartfrequentieverlager ivabradine opgenomen. Met redactioneel commentaar van cardioloog dr. Hans Kragten.
Lees meer...
NIEUWS

Nieuwe indicatie eplerenone goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk

10-4-2012
Persbericht Pfizer 4 april 2012
Eplerenone, een selectieve aldosteron-antagonist / mineralocorticoid receptor antagonist, is goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk voor een nieuwe therapeutische indicatie om het risico van cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit bij volwassen patiënten met NYHA klasse II (chronisch) hartfalen en linker ventrikel systolische dysfunctie (LVEF ≤ 30%), te verminderen. Lees meer...
 
 

Ivabradine nu ook geregistreerd voor de behandeling van hartfalen

15-2-2012
Persbericht Servier, februari 2012
De selectieve hartfrequentieverlager ivabradine (Procoralan®) is door de Europese Commissie nu ook goedgekeurd voor de behandeling van chronisch systolisch hartfalen. Doordat de indicatie is uitgebreid, kunnen nu ook patiënten met chronisch hartfalen behandeld worden met ivabradine, indien ..... Lees meer...
Determinanten en gevolgen van variaties in de nierfunctie

Inzichten uit EPHESUS:

12-12-2011
Rossignol P: Circulation. 2011 Nov 29
Verminderde nierfunctie is een belangrijke negatieve prognostische factor bij acuut en chronisch hartfalen (HF), hoewel de meeste behandelingen die de prognose van patiënten met hartfalen verbeteren leiden tot een afname van de nierfunctie.
Lees meer...
 
 

Follow-up resultaten van patiënten met hartfalen uit de ALLHAT trial

27-10-2011
CLinda B. Piller et al, Circulation. 2011;124:1811-1818.
Nieuwe langetermijn follow-up resultaten uit de "Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack" Trial (ALLHAT) specifiek voor hartfalen werden bekendgemaakt.
Lees meer...
 

Ivabradine in hartfalen: meer resultaten uit de SHIFT studie

4-9-2011
 
Uit de SHIFT trial zijn er nu resultaten bekend op het effect van ivabradine op remodeling én 'quality of life' in hartfalen. Met PPT slides. Lees meer...
 
EMPHASIS-HF

Eplerenone voorkomt atriumfibrilleren bij mild hartfalen

24-5-2011
 
Uit een subanalyse van de EMPHASIS-HF studie blijkt dat eplerenone (Inspra) de incidentie van boezemfibrilleren of aritmie reduceert bij patiënten met mild symptomatisch systolisch hartfalen. Lees meer...
 

Hartfalen is geassocieerd met een verhoogd fractuurrisico

12-5-2011
 
Hartfalen is geassocieerd met vele factoren die een effect hebben op de botmineraaldichtheid.
Lees meer...
 
 

Boezemfibrilleren en sterfte na MI

10-5-2011
 
Boezemfibrilleren komt frequent voor na MI, nieuwe studie laat zien wat de relatie is tussen AF en sterfte post-MI.
Lees meer...
 

Evidence-based medicine strategieën leiden tot succes in STEMI

28-4-2011
 
Een Zweedse registry onderzocht bij STEMI patiënten het effect van het toepassen van evidence-based strategieën.
Lees meer...
 
ACC 2011 NEW ORLEANS

Effect ARB met of zonder calciumantagonist bij oudere patiënten

7-4-2011
 
De OSCAR trial vergeleek de combinatie van de angiotensine II receptor blokker olmesartan en een calciumantagonist met monotherapie olmesartan.
Lees meer...
 

Eplerenone reduceert de kans op hospitalisatie en sterfte bij hartfalen

24-1-2011
 
De resultaten van de EMPHASIS-HF studie laten een reductie zien van zowel het risico op hospitalisatie als sterfte bij patiënten met systolisch hartfalen en milde symptomen.
Lees meer...
 
RACE III

Nederlands onderzoek naar conventionele versus intensieve therapie bij AF

18-11-2010
 
Nederlands onderzoek gaande naar vergelijking tussen intensieve "upstream" therapie met conventionele therapie bij atriumfibrilleren en vroeg hartfalen. Lees meer...
HARTFALEN

Eplerenone verbetert overleving bij patiënten met mild systolisch hartfalen

16-11-2010
 
Eplerenone, toegevoegd aan aanbevolen therapie, geeft een significante reductie in cardiovasculaire dood en hospitalisatie voor hartfalen bij patiënten met systolisch hartfalen en milde symptomen, aldus de resultaten van de EMPHASIS-HF studie. Lees meer...
 
HARTFALEN/DIABETES

Metforminetherapie verlaagt mortaliteit bij diabetespatiënten met HF

20-10-2010
 
Onderzoekers rapporteren dat behandeling met metformine mortaliteit reduceert bij diabetespatiënten met hartfalen. Lees meer...
HARTFALEN

Obesitas paradox niet bij patiënten met hartfalen én diabetes

14-10-2010
 
Patiënten met milde tot matige vorm van hartfalen (HF) én type 2 diabetes die tevens aan obesitas lijden, lijken geen voordeel te hebben van deze obesitas, aldus studieresultaten. Lees meer...
 
ARITMIE/HARTFALEN

SHIFT: hartfalenrisico bij AF significant gereduceerd met ivabradine

30-8-2010
 
Stockholm, Zweden - Het risico op cardiovasculaire dood of hospitalisatie door hartfalen is significant gereduceerd met ivabradine bij patiënten met middelmatig tot ernstig chronisch hartfalen en linker ventrikeldysfunctie, aldus de resultaten van de SHIFT study. Lees meer...
HARTFALEN/NIER

PEARL HF: RLY5016 reduceert serum kalium bij HF patiënten met CKD

29-8-2010
 
Stockholm, Zweden - Resultaten van een fase IIb studie, de PEARL HF studie, laten zien dat behandeling met RLY5016 leidt tot significante afnames van serum kalium en van hyperkaliëmie bij patiënten met hartfalen en chronische nierziekten (CKD). Lees meer...
 
HARTFALEN

HEBE III: EPO een no-go in post-MI patiënten

29-8-2010
 
Stockholm, Zweden - Een nieuwe studie (HEBE III), gepresenteerd door hoofdonderzoeker Prof Adriaan Voors (UMC Groningen) tijdens het 2010 congres van de European Society of Cardiology, toont aan dat na een succesvolle PCI, een enkele dosis erythropoietine (EPO) geen verbetering laat zien in de linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) bij acute-MI patiënten Lees meer...
hartfalen

Hoge versus lage dosis losartan bij hartfalen: HEAAL studie

28-11-2009
 
Behandeling met ARBs is effectief bij hartfalen. In de huidige studie is het effect van de dosis losartan op klinische eindpunten bij 3.846 patiënten onderzocht. Lees meer...
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: