Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ALTITUDE: de resultaten

Nieuws - 26 aug. 2012

ALTITUDE: ALiskiren Trial In Type 2 Diabetes Using cardio-renal Endpoints

Gepresenteerd door HH Parving (Kopenhagen, Denemarken) (principal investigator)


Achtergrond

De ALTITUDE is een internationale dubbelblinde studie in 8561 patiënten met type 2 diabetes en een verminderde nierfunctie die werden gerandomiseerd naar aliskiren 300 mg eenmaal daags of placebo bovenop enkelvoudige RAAS-blokkade. De primaire uitkomstmaat was de tijd tot de eerste gebeurtenis voor het samengestelde eindpunt van cardiovasculaire sterfte, overlijden na reanimatie, myocardinfarct, beroerte, niet-geplande hospitalisatie voor hartfalen, het begin van end-stage renal disease of verdubbeling van de uitgangswaarde van de creatinineklaring. De ALTITUDE studie is in december 2011 gestaakt ten gevolge van een toename van de bijwerkingen en geen duidelijke voordelen bij patiënten behandeld met de directe renine-remmer aliskiren.


Resultaten

• Na een mediane follow-up van 32 maanden was het primaire samengestelde eindpunt opgetreden in 767 patiënten (17,9%) toegewezen aan aliskiren en 721 (16,8%) toegewezen aan placebo, HR voor aliskiren vs. placebo 1,08 (95% CI 0.98-1,20, p = 0,14).

• Stroke trad op in 146 (3,4%) van de aliskiren-groep en 118 (2,7%) in de placebogroep, HR 1,25 (95% CI 0,98-1,60, p = 0,070).

• Verdubbeling van serumcreatinine of end-stage renal disease was vergelijkbaar in de twee groepen; de gemiddelde daling van de albuminurie was 14% (95% BI 11-17) lager in aliskiren behandelde patiënten.

• Patiënten in de aliskiren groep hadden een significant verhoogd serumkalium ≥ 6 mmol / L (8,8% vs. 5,6%) en gerapporteerde hypotensie (12,1% vs. 8,0%).


Conclusie

Aliskiren bovenop standaardtherapie met RAAS-blokkade heeft geen toegevoegd effect bij patiënten met type 2 diabetes met een hoog risico op cardiovasculaire en renale events.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: