Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

DEFACTO: FFR-CT versus CT

Nieuws - 26 aug. 2012

DeFACTO: Determination of Fractional Flow Reserve by Anatomic Computed Tomographic Angiography
Gepresenteerd door J Min (Los Angeles, US) (principal investigator)


Expert commentaar prof. dr. Nico Pijls, cardioloog, Eindhoven: Beetje teleurstellende resultaten. Maar toch de moeite waard om aan te blijven werken. Misschien dat hiermee toch uiteindelijk het grote aantal vals-positieve ct-scans omlaag kan worden gebracht en de betrouwbaarheid van ct-scans voor screenings doeleinden verbeterd kan worden.

Expert commentaar dr. Anho Liem, cardioloog, Rotterdam: FFR-CT: nog (lang) niet rijp voor de praktijk...
 

Achtergrond

De DeFACTO (Determination of Fractional Flow Reserve by Anatomic Computed Tomographic Angiography) studie vergeleek het vermogen van FFR-CT en CT alleen om flow-beperking van laesies te identificeren door middel van beoordeling van fractionele flow reserve, een meting die erkend wordt als de gouden standaard om te bepalen welke laesies behandeling vereisen. In de DeFACTO werden 252 stabiele patiënten geïncludeerd met vermoeden van coronaire hartziekte in 17 centra uit 5 landen. Alle patiënten ondergingen CT, invasieve coronaire angiografie, invasieve FFR en vervolgens FFRCT analyse.


Resultaten

• FFRCT had een diagnostische nauwkeurigheid van 73% (95% CI 67-78%), een absolute verbetering van 9% ten opzichte van CT alleen. (het vooraf gespecificeerde doel was 70%).
• De per-patiënt sensitiviteit en specificiteit van FFR-CT waren hoger dan CT alleen in een area under the curve (AUC) analyse (AUC 0,81 vs 0,68, p = 0,0002).
• De verbetering van de diagnostische prestatie was het grootst in arteriële blokkades van gemiddelde ernst, met een meer dan tweevoudige toename in test sensitiviteit, van 37 naar 82%, zonder verlies van specificiteit. Bij deze patiënten verbeterde de AUC van 0,53 voor CT alleen tot 0,80 voor FFR-CT (p = 0,0002).


Conclusie

Hoewel FFRCT het vooraf gespecificeerde doel voor diagnostische nauwkeurigheid niet haalde, kan FFR-CT een belangrijk instrument worden voor het efficiënt identificeren van hooggradige stenosen en het bepalen van de hemodynamische significantie van laesies.
FFRCT biedt, toegevoegd aan coronaire CT angiografische bevindingen, essentiële fysiologische informatie over welke werkelijk specifieke arteriële blokkades daadwerkelijk de bloedstroom naar het hart beperken en het risico voor de patiënt verhogen.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: