Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PURE: CV risico in rijk en arm

Nieuws - 26 aug. 2012


PURE: Patterns of risk factor prevalence for CVD globally by urbanization, gender, and economic status of countries and individuals: The Prospective Urban Rural Epidemiologic (PURE) Study of 154,000 people from 628 communities in 17 countries


Gepresenteerd door S Yusuf (Hamilton, CA) (principal investigator)

 

Expert commentaar VBWG-lid prof. dr. Erik Stroes, internist, Amsterdam: Verlies aan lichamelijke arbeid nooit meer in te halen door 'recreatief' energieverbruik! Een zwart scenario!


"Door de urbanisatie en mechanisatie is het verbruik in hoog inkomen landen dramatisch gedaald: arbeid voor werk, transport en huishouden is tot een laag niveau gedaald. Wij meenden dat door de toename van energie verbruik door recreatie (joggen, rennen, lopen, etc) dit mogelijk gecompenseerd zou worden.

Op elegante wijze hebben de PURE onderzoekers aangetoond dat recreationeel energieverbruik bij 98% van de mensen hooguit een kwart van het originele werk/transport/huishouden verbruik kan compenseren.

Het is dus niet verbazingwekkend dat het overgewicht toeneemt, als je deze afname van energie verbuik combineert met de verkeerde diee gewoonten die ingetreden zijn.

Daarmee heeft de PURE studie zijn nut bewezen! Er zal en moet door beleidsmakers ingegrepen worden om te voorkomen dat de cardiometabole epidemie niet een self-fulfilling prophecy wordt in de hedendaagse wereld."

Expert commentaar VBWG-lid dr. Anho Liem, cardioloog, Rotterdam: PURE: heel veel werk, goede analyses,..maar weinig nieuws.

 

Achtergrond

De Prospective Urban-Rural Epidemiologic (PURE) studie is de grootste wereldwijde studie naar de milieu-, maatschappelijke en biologische determinanten van obesitas en andere chronische gezondheidsproblemen beide in ontwikkelende samenlevingen. PURE is ontworpen om de gevolgen van de verstedelijking te onderzoeken op de ontwikkeling van primordiale risicofactoren (bijvoorbeeld veranderingen in fysieke activiteit en voeding), primaire risicofactoren (bijvoorbeeld:overgewicht, hoge bloeddruk, dysglycemia en dyslipidemie, roken), en CVD. De studie werd uitgevoerd in 17 landen en wereldwijd gecoördineerd door de PHRI (Population Health Research Institute) en werd ondersteund door de Canadese Institutes of Health Research, de Indiase Council of Medical Research , een aantal andere peer review organisaties en farmaceutische bedrijven.


Resultaten

  • Bij een hoger nationaal bruto binnenlands product (BBP) was de consumptie van groenten en fruit hoger, de energie-inname uit totale vetten en eiwitten hoger; de energie-inname uit koolhydraten was echter lager.
  • Mensen die arm waren of afkomstig waren uit armere landen waren actiever, vooral door een hoger energieverbruik tijdens het werk, thuis en tijdens transport.
  • Bij rijkere mensen of mensen uit rijkere landen was dit energieverbruik veel lager en dit werd niet gecompenseerd door een meer recreatieve lichamelijke activiteit.
  • Rijkere mensen en mensen uit rijkere landen stoppen veel vaker met roken, zodat rijkere mensen en mensen uit rijkere landen minder roken.
  • De verschillen in voeding, lichamelijke activiteit en roken tussen rijke en arme mensen waren minder uitgesproken bij degenen uit stedelijke gebieden dan bij hen die op het platteland wonen.


Conclusie

“Beleid ter preventie van hart- en vaatziekten moet zich richten op verschillende aspecten van de levensstijl van rijk versus arm en tussen rijke en arme landen ", aldus professor Yusuf." In het bijzonder moet gezond voedsel beter betaalbaar worden. "

"Deze resultaten bieden nieuwe inzichten in de behoefte om preventiebeleid anders toe te passen voor rijken en armen en voor landen met verschillende economische niveaus", volgens professor David Wood van de University of London, UK en een expert in de preventie van hart-en vaatziekten.

Klik hier voor de webcast met dr. Salim Yusuf - PURE: CV risico in rijk versus arm
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: