Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

TRILOGY: Prasugrel werkt niet bij ACS als je geen interventie doet

Nieuws - 26 aug. 2012


TRILOGY-ACS: Prasugrel versus clopidodrel for patients with Unstable Angina/NSTEMI who are medically managed without revascularization

Gepresenteerd door MT Roe (Durham, US) (principal investigator)

 

Expert commentaar dr. Anho Liem, cardioloog, Rotterdam: Ook na de TRILOGY resultaten blijven de nieuwste guidelines valide.
 

Achtergrond

TRILOGY-ACS is een dubbelblinde, gerandomiseerde studie waarin het effect van prasugrel (10 mg per dag; 5 mg per dag bij patiënten <60 kg) werd vergeleken met dat van clopidogrel (75 mg per dag) gedurende maximaal 30 maanden behandeling bij patiënten met ACS onder 75 jaar met instabiele angina of non-ST-elevatie myocardinfarct (non-STEMI) behandeld zonder revascularisatie. In totaal werden 7243 patiënten geïncludeerd bij 966 sites in 52 landen. Alle patiënten gebruikten aspirine. Het primaire eindpunt van de studie was cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct of stroke.


Resultaten

  • Het primaire eindpunt trad op in 13.9% van de patiënten behandeld met prasugrel en 16.0% van de patiënten behandeld met clopidogrel (HR 0.91; 95% CI 0.79-1.05; p=0.21) (mediane follow-up van 17 maanden). Als ook patiënten >75 werden meegenomen die een dosis prasugrel van 5 mg/dag kregen, waren de resultaten gelijk.
  • Er was een trend voor een lager risico van ischemische events met prasugrel na 12 maanden bij patiënten <75 jaar (HR=0.85, 95% CI: 0.72-1.00, p=0.04).
  • Bij patiënten behandeld met prasugrel waren minder multiple recurrent ischemische events (niet alleen het eerste event van alle componenten van het primaire eindpunt) (HR 0.85; 95% CI 0.72-1.00; p=0.044).
  • Er was geen statistisch significant verschil in het optreden van ernstige, levensbedreigende of fatale bloedingen, zowel bij patiënten ouder dan 75 jaar als in de gehele populatie.


Conclusie

In ACS patiënten die worden behandeld met plaatjesremmers zonder revascularisatie is geen significant verschil tussen prasugrel en clopidogrel in sterfte, MI of stroke. In deze studie werd de veiligheid van prasugrel op langere termijn aangetoond, waar in de TRITON studie (ACS patiënten die een PCI ondergaan) nog een toegenomen risico van ernstige bloedingen werd gevonden.

Klik hier voor de webcast met prof. dr. Freek Verheugt - TRILOGY: Prasugrel werkt niet bij ACS als je geen interventie doet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: