Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

FAST-MI: Meer STEMI bij jonge vrouwen?

Literatuur - ESC München, Hot Line II, 27 augustus 2012


Prognostic impact on one-year survival of simple routine laboratory measurements at the acute stage of MI: the FAST-MI registry
Gepresenteerd door N Danchin (European Hospital Georges Pompidou, Parijs) (principal investigator)

 

Achtergrond

De gegevens van vier Franse nationale registers werden geanalyseerd, uitgevoerd 5 jaar na elkaar (tussen 1995, 2000, 2005, 2010), waarbij in totaal van 6.707 patiënten met een ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) werden geïncludeerd die waren opgenomen op de intensive care of coronary care units (CCU).
De registers evalueerden de kenmerken, de behandeling en de uitkomsten van patiënten met acute MI's. Mortaliteit werd na 30 dagen vastgesteld.
 

Resultaten

  • De gemiddelde leeftijd van patiënten met STEMI daalde van 66 naar 63, het aandeel vrouwen jonger dan 60 met STEMI was echter meer dan verdubbeld (van 12% naar 25,5%); het aandeel vrouwen jonger dan 50 was zelfs verdrievoudigd (van 3.7 naar 11.1%)
  • Het aantal jonge vrouwen dat rookte nam toe van 37% in 1995 naar 73% in 2010; het aantal jonge vrouwen met obesitas nam in deze periode toe van 18% tot 27%.
  • De mortaliteit na 30 dagen daalde met 68% gedurende 15 jaar (van 13.7% naar 4.4%); ongeveer een kwart van deze reductie kon worden toegeschreven in een verandering in patiënt kenmerken.
  • Zelfs na correctie voor het gebruik van primaire percutane coronaire interventie (PCI) en reperfusie therapie, is er nog steeds een aanzienlijke daling in vroege sterfte(> 60%),
  • Zelfs bij patiënten die geen reperfusie therapie ondergingen, daalde de STEMI mortaliteit met meer dan 50%.
     

Conclusie

Roken en overgewicht lijken de belangrijkste oorzaken te zijn voor meer jonge mensen in Frankrijk, in het bijzonder vrouwen, voor een ​​eerste STEMI..
Volgens prof. Danchin moet voor cardiovasculaire preventie de aandacht zich vooral richten op jonge vrouwen. "De successen bij oudere patiënten en de veranderingen in het patiëntenprofiel suggereren dat, om de snelheid van STEMI mortaliteit nog verder terug te dringen, toekomstige inspanningen moeten worden gericht op het bewustmaken van zorgverleners en het grote publiek van het groeiende aandeel van jongere vrouwen bij STEMI-patiënten. Toekomstige preventieve maatregelen kunnen specifiek worden gericht op deze groep."
 


 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: