Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

De Japanse aardbeving van 2011: schokkend cardiovasculair nieuws?

Literatuur - ESC München, Hot line III, 28 augustus 2012


The Great East Japan Earthquake Disaster and Cardiovascular Diseases
Gepresenteerd door: H Shimokawa (Sendai, Japan) (principal investigator)
 


Achtergrond

De Japanse aardbeving en tsunami van 11 maart 2011 heeft enorme schade veroorzaakt met bijna 16.000 doden en ruim 3.000 vermisten. Na een onderzoek van de ambulance registraties van artsen in het Miyagi prefectuur, in de buurt van het epicentrum van de aardbeving en waar de schade het grootst was, werden observaties gedaan door cardiologen over het vóórkomen en de effecten van vijf aandoeningen (hartfalen, ACS (inclusief onstabiele angina en acuut MI), stroke, cardiopulmonair arrest en pneumonie).
Hoewel deze cardiovasculaire effecten van andere aardbevingen eerder zijn onderzocht, rapporteerden deze studies alleen de effecten op kortere termijn. In deze studie werd een periode onderzocht van 11 februari tot 30 juni in de jaren 2008-2011 ( 4 weken voor tot 16 weken na 11 maart, inclusief een grote naschok op 7 april 2011).


Resultaten

• De significante toenames van hartfalen en pneumonie  hielden gedurende meer dan zes weken na de tsunami aan.
• De toegenomen incidenties van stroke en cardiopulmonair arrest volgden het patroon van de seismische pieken van de eerste beving en van de naschok.
• De snelle toename van het optreden van acuut coronair syndroom en cardiopulmonaire arrest werd gevolgd door een sterke en snelle daling.
• Leeftijd, geslacht of woonplaats beïnvloedden het vóórkomen van hart-en vaatziekten tijdens of na de tsunami niet significant.

Conclusie

Volgens dr. Shimokawa  vormt deze studie het eerste bewijs dat met name de incidentie van hartfalen aanzienlijk was verhoogd gedurende een lange periode na de aardbeving. De prevalentie van pneumonie, een bekende risicofactor voor verslechterend hartfalen, was significant verhoogd.
Het discontinueren van geneesmiddelen, een geactiveerd sympathisch zenuwstelsel, stijgende bloeddruk en het vaker voorkomen van infecties en tachy-arrhythmieën speelden alle een rol in een toegenomen optreden van cardiovasculaire events na de grote aardbeving in Japan. 


  Incidentie van 5 cardiovasculaire aandoeningen per week; de zwarte pijl geeft de beving aan, de open pijl de naschok.
Klik op de figuur om te vergroten


WEBCAST
Hart- en vaatziekten na aardbeving Japan

Deel deze pagina met collega's en vrienden: