Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gezondheidsresultaten van nieuw basale insuline-analoog in ontwikkeling

Literatuur - EASD 2012, Berlijn


Tijdens de EASD in Berlijn hebben Eli Lilly en Boehringer Ingelheim patiënt-gerapporteerde gezondheidsuitkomsten gepresenteerd van een fase II studie van hun nieuwe basale insuline-analoog (LY2605541) dat in ontwikkeling is voor patiënten met type 2 diabetes.
Klinische resultaten lieten een statistisch significante reductie zien van 48% tov baseline zien in nachtelijke hypoglykemie vergeleken met insuline glargine [0.25 vs. 0.39 events/ 30 dagen/patient, na correctie voor baseline hypoglycaemische events (p=0.020)][1].
Patiënten die met LY2605541 werden behandeld gaven ook een statistisch significante reductie van angst en ongerustheid wegens het ervaren van een hypoglycaemisch event gebaseerd op de Adult Low Blood Sugar Survey (ALBSS)(waarbij een hypoglycaemie werd gedefinieerd als bloedglucosewaarden ≤ 70 mg/dL) [2,3].

Belangrijkste resultaten:

  • Patiënten behandeld met LY2605541 hadden een lagere gemiddelde score op de angst subschaal van de ALBSS in week 12 dan patiënten behandeld met insuline glargine (6,6 versus 10,0; p = 0,022)[2]
  • LY2605541 en insuline glargine hadden vergelijkbare effecten op het gedrag van de patiënt op week 12 (p = NS) [2]. Voorbeelden van verandering in gedrag met het oog op het voorkomen van toekomstige hypoglykemische bijwerkingen waren het eten van grote snacks, het hoger houden van de bloedsuikerspiegel in sociale situaties, vaker thuis blijven dan gewenst  en het beperken van sport / lichamelijke activiteit.
  • LY2605541-behandelde patiënten hadden lagere gemiddelde totale scores op de ALBSS in vergelijking met glargine behandelde patiënten (13,0 versus 16,5 in de glargine groep, p = 0,026) [2].

Referenties:

1. Bergenstal RM, Rosenstock J, Arakaki RF, Prince MJ, Qu Y, Sinha VP, Howey DC, Jacober SJ. Weight loss and lower nocturnal hypoglycaemia with novel long-acting basal insulin LY2605541 versus insulin glargine in patients with type 2 diabetes. EASD: 48th Annual Meeting; Berlin, Germany; 2012.
2. Curtis, B, Shi, C. Novel long-acting basal insulin analogue LY2605541 significantly reduces nocturnal hypoglycaemia and fear of hypoglycaemia compared to insulin glargine in patients with type 2 diabetes mellitus. Abstract #954. Presented at the 48th European Society for the Study of Diabetes (EASD) Annual Meeting. 1-5 October 2012, Berlin, Germany.
3. Cox DJ, Irvine A, Gonder-Frederick L, Nowacek G, Butterfield J. Fear of hypoglycemia: quantification, validation, and utilization. Diabetes Care 1987, 10:617-621.


Deel deze pagina met collega's en vrienden: