Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

GLP-1 analoog liraglutide effectiever vroeg in de behandeling van type 2 diabetes

Literatuur - EASD 2012, Berlijn


Uit een nieuwe retrospectieve analyse blijkt dat patiënten met een baseline HbA1c <8,5%, een kortere duur van de diabetes (<4,9 jaar) en een eerdere behandeling met een enkel middel tegen diabetes of dieet modificatie het meest waarschijnlijk een HbA1c <7% behaalden, zonder gewichtstoename en geen hypoglykemie, gedurende 26 weken behandeling met het GLP-1 analoog liraglutide 1,8 mg.[1]

Deze nieuwe studie analyseerde retrospectief gegevens uit klinische studies, waarin 1.530 patiënten met type 2 diabetes waren geïncludeerd, met behulp van recursieve partitioning analyses om factoren te herkennen die het grootste therapeutisch voordeel voorspellen in respons op behandeling met liraglutide. Responders in de studie werden gedefinieerd als die patiënten die een samengesteld eindpunt van HbA1c <7% bereikten, zonder gewichtstoename en geen hypoglykemie gedurende 26 weken.


Belangrijkste resultaten:

  • In totaal bereikte 34% van de personen die werden behandeld met liraglutide 1,8 mg het vooraf gespecificeerde samengestelde eindpunt in de retrospectieve analyse.
  • Meer patiënten met HbA1c <8,5% aan het begin van het onderzoek bereikten het samengestelde eindpunt, vergeleken met patiënten met HbA1c = 8,5%, 46% vs19% responders, respectievelijk (p <0,0001).
  • Meer patiënten met een HbA1c <8,5% aan het begin van de studie en die eerder behandeld waren met een enkel middel tegen diabetes of dieetmodificatie bereikten het samengestelde eindpunt, in vergelijking met degenen die combinatietherapie hadden gekregen (56% vs 36% responders, respectievelijk , p <0,0001).
  • In een andere subgroep van vrouwelijke patiënten bereikten meer patiënten met HbA1c <8,5% bij aanvang van de studie, voorafgaande behandeling met een middel tegen diabetes of dieetmodificatie en een kortere diabetesduur (<4,9 jaar) het samengestelde eindpunt ten opzichte van patiënten met een langere diabetesduur (= 4,9 jaar), 74% vs 49% responders (p = 0,013).


Referenties:

1. Ratner R et al, Identifying predictors of response to liraglutide in type 2 diabetes using recursive partitioning analysis; presented at European Association for the Study of Diabetes 2012.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: