Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Relatie diabetes met coronaire hartziekte

Literatuur - EASD 2012, Berlijn


Meer dan 20% van de patiënten gediagnosticeerd met coronaire hartziekte ontwikkelde diabetes .  Regelmatige screening van hartpatiënten op diabetes is daarom noodzakelijk.

Diabetes mellitus is een belangrijke risicofactor voor coronaire hartziekte (CAD); of omgekeerd CAD een verhoogd risico geeft op diabetes wordt in deze studie onderzocht.
Prospectief werd de incidentie van diabetes geregistreerd gedurende 7,5 jaar in 506 opeenvolgende niet-diabetische blanke patiënten die een coronaire angiografieondergingen voor de evaluatie van stabiele CAD, wat 3795 patiëntjaren besloeg.
Tijdens de follow-up werd nieuwe diabetes gediagnosticeerd in 107 patiënten, dat wil zeggen in 21,1% van de onderzochte populatie of in 2,8% per jaar. Patiënten met significante CAD (n = 293) in vergelijking met patiënten die geen significant CAD hadden op baseline angiografie hadden  een 33% (p = 0,027) verhoogd risico op diabetes. Echter, de relatie tussen CAD en incident diabetes was verzwakt en niet meer statistisch significant na correctie voor potentiële confounders zoals  metabool syndroom (MetS). Het Mets zoals gediagnostiseerd volgens de huidige consensus definitie was sterk voorspellend voor diabetes, met name wanneer de selectievere NCEP-ATP-III taille afkapwaarden toegepast voor de diagnose (OR = 2,91 [1.83-4.64]; p <0,001).
Hoewel blijkbaar niet oorzakelijk gerelateerd met het vóórkomen van diabetes, gaf de aanwezigheid van CAD een sterk verhoogd risico voor het optreden van diabetes. Herhaalde screening van coronaire patiënten op diabetes en gerichte programma's om diabetes te voorkomen in deze hoog-risico patiënten zijn gerechtvaardigd.


1. Saely C, et al "Coronary artery disease as a risk for developing type 2 diabetes mellitus" EASD 2012 (poster)

Deel deze pagina met collega's en vrienden: