Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe DPP-4 remmer verlaagt HbA1c bij DM 2

Literatuur - EASD 2012, Berlijn


Uit een fase 2b studie is gebleken dat MK-3102, een nieuwe DPP-4-remmer die eenmaal per week wordt toegediend, het HbA1c significant verlaagde bij patiënten met type 2 diabetes. Het middel werd goed verdragen met een veiligheidsprofiel vergelijkbaar met dat van placebo.

MK-3102 werd toegediend in vijf doseringen (0,25 mg, 1 mg, 3 mg, 10 mg en 25 mg; alle 1x/week) bij patiënten met type 2 diabetes met onvoldoende glykemische controleop  dieet en lichaamsbeweging.

Patiënten met een gemiddelde baseline HbA1c van 8% (n = 685) werden gerandomiseerd naar MK-3102 in een van de vijf doseringen (0,25 mg, n = 113, 1 mg, n = 115, 3 mg, n = 114 , 10 mg, n = 115; 25 mg, n = 114) of placebo (n = 114) gedurende 12 weken. Het primaire eindpunt was de verandering in HbA1c vanaf baseline aan het einde van de proefperiode over alle doseringen. Secundaire eindpunten waren onder andere 2-uur postprandiale glucose en nuchtere plasma glucose (FPG).

Patiënten toegewezen aan MK-3102 in alle doseringen hadden een significant lagere HbA1c vergeleken met placebo (P <.001). Na 12 weken was de placebo-gecorrigeerde verlaging van HbA1c t.o.v. baseline 0,71% in de 25 mg-groep, 0,67% in de 10 mg-groep, 0,49% in de 3-mg groep, 0,50% in de 1-mg groep en 0,28 % in de 0,25 mg groep.

Een statistisch significante trend (P <.001) werd voor doseringen gevonden voor zowel 2-uur postprandiale glucose als FPG. De studiemedicatie werd over het algemeen goed verdragen, met een veiligheidsprofiel vergelijkbaar met dat van placebo.

Variable Placebo MK-3102 (mg q.w.)
0.25 1 3 10 25
Δ A1C, % 0.14
(-0.01, 0.29)
-0.14
(-0.30, 0.01)c
-0.36
(-0.51, -0.20)a
-0.35
(-0.50, -0.19)a
-0.53
(-0.68, -0.38)a
-0.57
(-0.73, -0.42)a
Δ 2-hr PMG, mmol/L 0.4
(-0.1, 1.0)
-0.6
(-1.2, -0.1)b
-1.4
(-2.0, -0.9)a
-1.5
(-2.1, -1.0)a
-1.9
(-2.4, -1.4)a
-2.1
(-2.6, -1.5)a
Δ FPG, mmol/L 0.2
(-0.1, 0.5)
0.1
(-0.3, 0.4)
-0.9
(-1.2, -0.5)a
-0.6
(-0.9, -0.3)a
-0.5
(-0.9, -0.2)a
-1.0
(-1.3, -0.7)a
n = 111-115/group; Data are expressed as LS mean change from baseline (95% confidence interval).
ap<0.001, bp<0.01, or cp<0.05 from trend test for MK-3102 dose vs. placebo.

Referentie

Gantz I. et al. Effect of MK-3102, a novel once-weekly DPP-4 inhibitor, over 12 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus. Presented at EASD 2012 (oral presentation)
Deel deze pagina met collega's en vrienden: