Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Dulaglutide: positieve data uit drie fase 3-studies

Nieuws - 24 okt. 2012


Het langwerkende GLP-1 analoog dulaglutide (Eli Lilly) behaalde het primaire eindpunt (reductie van HbA1c) in patiënten met type 2 diabetes, blijkt uit de resultaten van drie studies uit het AWARD (Assessment of Weekly AdministRation of LY2189265 in Diabetes) programma

In de AWARD-1-studie werden 978 patiënten geïncludeerd met type 2 diabetes die werden behandeld met metformine en pioglitazon. Dulaglutide werd vergeleken met exenatide.  De AWARD-3 studie randomiseerde 807 patiënten met vroege type 2 diabetes naar behandeling met dulaglutide of metformine, terwijl de AWARD-5 studie 1098 patiënten met type 2 diabetes behandeld met metformine includeerde en dulaglutide vergeleek met sitagliptine. 

Het belangrijkste doel van de AWARD-1 studie was om te evalueren of dulaglutide in een dosering van 1.5 mg eenmaal per week superieur was aan placebo in het verlagen van de HbA1c ten opzichte van baseline na 26 weken. In de AWARD-3 studie was het primaire eindpunt te bepalen of dezelfde dosis dulaglutide niet-inferieur was aan metformine voor verlaging van het HbA1c vanaf baseline meer dan 26 weken, en de AWARD-5 studie had tot doel te onderzoeken of dezelfde dosering dulaglutide niet inferieur was aan sitagliptine voor verlaging van het HbA1c ten opzichte van baseline in week 52.

Beide doseringen van dulaglutide (0,75 mg en 1,5 mg) vertoonden een statistisch superieure reductie in HbA1c ten opzichte van baseline in vergelijking met: exenatide tweemaal daags injectie na 26 weken (AWARD-1); metformine na 26 weken (AWARD-3), en sitagliptine op 52 weken (AWARD-5).

De meest frequent gemelde bijwerkingen waren gastro-intestinaal, overeenkomend met eerdere studies met dulaglutide.

De AWARD-2 en AWARD-4 registratiestudies, die dulaglutide onderzoeken in vergelijking met insuline glargine en in combinatie met insuline glargine en insuline lispro, worden in de komende maanden afgesloten.

Bron: Persbericht Lilly

Deel deze pagina met collega's en vrienden: