Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vroege vermindering van LDL-C gunstig voor risico op coronaire hartziekte?

Literatuur - Ference BA, Yoo W, Alesh I, et al. J Am Coll Cardiol. 2012 - J Am Coll Cardiol. 2012 doi: 10.1016/j.jacc.2012.09.017. [Epub]


Effect of Long-Term Exposure to Lower Low-Density Lipoprotein Cholesterol Beginning Early in Life on the Risk of Coronary Heart Disease: A Mendelian Randomization Analysis.


Ference BA, Yoo W, Alesh I, et al.
J Am Coll Cardiol. 2012 doi: 10.1016/j.jacc.2012.09.017. [Epub]


Achtergrond

De relatie tussen low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) en coronaire hartziekten is goed vastgesteld. LDL-C en daarmee het coronaire risico kan worden verlaagd door behandeling met een statine [1], maar er blijft een resterend risico. Omdat coronaire atherosclerose vroeg in het leven begint en gedurende een aantal jaren toeneemt voordat deze klinische manifest wordt, kan eerder verlagen van LDL-C deze progressie voorkomen of vertragen [2-4]. Deze studie evalueerde in een reeks meta-analyses de associatie tussen levenslange blootstelling aan een lager LDL-C en het risico van CHD gemedieerd door 9 single-nucleotide polymorfismen (SNPs) in 6 verschillende genen. De resultaten van deze Mendeliaanse randomisatie studies werden geanalyseerd om het effect van langdurige blootstelling aan een lager LDL-C op het risico van CHD te kwantificeren en dit te vergelijken met een verlaging van LDL-C tijdens de behandeling met een statine gestart op latere leeftijd.


Belangrijkste resultaten

  • Langdurige blootstelling aan een lager LDL-C was geassocieerd met een 54,5% (95% CI: 48,8% -59,5%) vermindering van het risico van CHD per mmol / l LDL-C (38,7 mg / dl)
  • Langdurige blootstelling aan een lager LDL-C beginnend op jongere leeftijd wordt geassocieerd met een 3-voudige grotere vermindering van het CHD risico per eenheid lager LDL-C dan behandeling met een statine gestart op latere leeftijd (p = 8.43x10-19).


Conclusie

Het verlagen van LDL-C eerder in het leven kan het risico van coronaire hartziekte aanzienlijk meer verminderen dan later starten, zoals nu gebruikelijk is. Dit effect lijkt onafhankelijk te zijn van het mechanisme waarmee het LDL-C wordt verlaagd.

Download figuur als Powerpoint (klik op afbeelding)Figuur 1.

Vergelijkende risicoreductie van coronaire hartziekte van eerdere en latere LDL-C-verlaging
Blokken vertegenwoordigen de samenvattende puntschatting van de OR voor de associatie tussen elke eenheid lager LDL-C en het risico op hart-en vaatziekten, zowel voor meta-analyses waarbij gegevens werden gecombineerd uit Mendeliaanse randomisatie studies aangepast per eenheid lager LDL-C en meta-analyses van statine studies aangepast per eenheid lager LDL-C. Bars vertegenwoordigen 95% CI.


Referenties

1. Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL  cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670–81.
2. Brown MS, Goldstein JL. Lowering LDL—not only how low, but how long? Science 2006;311:1721–3.
3. Domanski M, Lloyd-Jones D, Fuster V, Grundy S. Can we dramatically reduce the incidence of coronary heart disease? Nat Rev Cardiol 2011;8:721–5.
4. Steinberg D. Earlier intervention in the management of hypercholesterolemia: what are we waiting for? J Am Coll Cardiol 2010;56:627–9.


Abstract

Objectives:
The purpose of this study was to estimate the effect of long-term exposure to lower plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) on the risk of coronary heart disease (CHD).

Background:
LDL-C is causally related to the risk of CHD. However, the association between long-term exposure to lower LDL-C beginning early in life and the risk of CHD has not been reliably quantified.
Methods: We conducted a series of meta-analyses to estimate the effect of long-term exposure to lower LDL-C on the risk of CHD mediated by 9 polymorphisms in 6 different genes. We then combined these Mendelian randomization studies in a meta-analysis to obtain a more precise estimate of the effect of long-term exposure to lower LDL-C and compared it with the clinical benefit associated with the same magnitude of LDL-C reduction during treatment with a statin.

Results:
All 9 polymorphisms were associated with a highly consistent reduction in the risk of CHD per unit lower LDL-C, with no evidence of heterogeneity of effect (I(2) = 0.0%). In a meta-analysis combining nonoverlapping data from 312,321 participants, naturally random allocation to long-term exposure to lower LDL-C was associated with a 54.5% (95% confidence interval: 48.8% to 59.5%) reduction in the risk of CHD for each mmol/l (38.7 mg/dl) lower LDL-C. This represents a 3-fold greater reduction in the risk of CHD per unit lower LDL-C than that observed during treatment with a statin started later in life (p = 8.43 × 10(-19)).

Conclusions:
Prolonged exposure to lower LDL-C beginning early in life is associated with a substantially greater reduction in the risk of CHD than the current practice of lowering LDL-C beginning later in life.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: