Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ASPIRE: preventie terugkeren DVT met aspirine

Literatuur - Brighton TA (Sydney, Australia) (principal investigator) - AHA 2012, Los Angeles, USA


Achtergrond:

Het is onduidelijk wat de beste aanpak is voor de lange termijn behandeling van mensen die een eerste niet-uitgelokte episode van veneuze trombo-embolie (VTE) hebben. Hoewel warfarine effectief is voor het voorkomen van een recidief, is het lastig in gebruik en verhoogt het het risico op bloedingen. Nieuwere anticoagulantia zijn niet getest of goedgekeurd voor deze populatie.
De ASPIRE (Aspirin to Prevent Recurrent Venous Thromboembolism) studie randomiseerde 822 patiënten die een eerste kuur van therapie met anticoagulantia hadden beëindigd na een eerste niet-uitgelokt geval van VTE naar ofwel aspirine (100 mg per dag) of placebo gedurende 4 jaar.

Resultaten:

  • Hoewel de verlaging van het optreden van herhaalde VTE met aspirine niet statistisch significant was, waren er significante reducties van secundaire uitkomsten van klinische events:
  • 26% vermindering van de jaarlijkse incidentie van VTE recidief (primair eindpunt):
  • 6,5% voor placebo en 4,8% voor aspirine (HR 0,74, CI 0,52-1,05, p = 0,09)
  • 34% vermindering van het jaarlijkse optreden van belangrijke vasculaire gebeurtenissen (VTE, MI, CVA of cardiovasculaire sterfte):
  • 8,0% versus 5,2% (HR 0,66, CI 0,48-0,92, p = 0,01)
  • 33% vermindering van de jaarlijkse incidentie van VTE, MI, CVA, ernstige bloedingen of mortaliteit door alle oorzaken (netto klinisch voordeel):
  • 9,0% versus 6,0% (HR 0,67, CI 0,49-0,91, p = 0,01)
  • Voor elke 1000 patiënten die gedurende 1 jaar worden behandeld, zou aspirine 17 gevallen van VTE en 28 grote trombotische gebeurtenissen voorkomen, ten koste van 5 niet-fatale bloedingen.


Conclusie:

Hoewel aspirine aanzienlijk minder effectief is dan warfarine,is het een aantrekkelijk alternatief omdat het eenvoudig en goedkoop is en het veiligheidsprofiel goed is gedocumenteerd

Deel deze pagina met collega's en vrienden: