Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CT-scan longen bij rokers kan CV risico aantonen

Literatuur - Mets OM, de Jong PA, Prokop M. JAMA. 2012;308:1433-4 - JAMA. 2012;308:1433-4


Computed tomographic screening for lung cancer: an opportunity to evaluate other diseases

Mets OM, de Jong PA, Prokop M.
JAMA 2012;308:1433-4. doi: 10.1001/jama.2012.12656.

Een CT-scan bij rokers is mogelijk niet alleen effectief in het vroegtijdig aantonen van longkanker maar ook van cardiovasculair risico door het meten van kalk in de slagaderen. [1].


De National Lung Screening Trial (NLST) toonde aan dat screening voor longkanker met behulp van computertomografie(CT) mortaliteit ten gevolge van longkanker reduceert met meer dan 20% en de totale sterfte met 7% [2]. De aanpak van de NLST is gebaseerd op lage dosis niet-contrast-enhanced CT-thorax scanning. Omdat hiermee ook andere beelden dan alleen van de longen worden gemaakt, lijkt het logisch de screening uit te breiden tot de kwantificering van coronair calcium en tekenen van chronische obstructieve longziekte (COPD), waarmee het een screening wordt van 3 belangrijke thoracale aandoeningen: longkanker, hart- en vaatziekten en COPD. Dat dit mogelijk is, is al in diverse studies aangetoond [3-5].


Coronair calcium gemeten met behulp van elektrocardiografie (ECG)-gesynchroniseerde CT is een onafhankelijke voorspeller van cardiovasculair risico [6]. CT-screening voor longkanker is echter niet ECG-gesynchroniseerd, wat resulteert in een suboptimale weergave van de kransslagaders door bewegingsartefacten. Hoewel een niet-gesynchroniseerde techniek coronaire aandoeningen niet kan uitsluiten, is deze benadering nuttig voor het aantonen van ernstige hart- en vaatziekten.De resultaten zijn zeer voorspellend voor cardiovasculaire gebeurtenissen en totale sterfte, bleek uit twee studies [4,5]. Ten opzichte van personen met geen of minimaal gedetecteerd calcium, werden hazard ratios groter dan 9 gezien voor sterfte door alle oorzaken in het hoogste kwartiel van coronaire calcium scores [4].


Een geschikte behandeling van patiënten met een hoog risico op coronaire hart- en vaatziekten heeft cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit aanzienlijk verminderd in de afgelopen decennia. Daarom kan de informatie afgeleid van CT-thorax screening helpen om betere zorg te geven aan asymptomatische personen met een verhoogd risicoprofiel.Referenties


1. Mets OM, de Jong PA, Prokop M. Computed tomographic screening for lung cancer: an opportunity to evaluate other diseases. JAMA. 2012;308:1433-4. doi: 10.1001/jama.2012.12656.

2. Aberle DR, Adams AM, Berg CD, et al; National Lung Screening Trial Research Team. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med. 2011;365:395-409.

3. Mets OM, Buckens CF, Zanen P, et al. Identification of chronic obstructive pulmonary disease in lung cancer screening computed tomographic scans. JAMA. 2011;306:1775-1781.

4. Jacobs PC, Prokop M, van der Graaf Y, et al. Comparing coronary artery calcium and thoracic aorta calcium for prediction of all-cause mortality and cardiovascular events on low-dose non-gated computed tomography in a high-risk population of heavy smokers. Atherosclerosis. 2010;209:455-462.

5. Sverzellati N, Cademartiri F, Bravi F, et al. Relationship and prognostic value of modified coronary artery calcium score, FEV1, and emphysema in lung cancer screening population: the MILD trial. Radiology. 2012;262:460-467.

6. Yeboah J, McClelland RL, Polonsky TS, et al. Comparison of novel risk markers for improvement in cardiovascular risk assessment in intermediate-risk individuals. JAMA. 2012;308:788-795.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: