Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

NOACs: pro's & cons

Nieuws - 3 dec. 2012

Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen: de pro's en cons

De leidraad geeft advies over de introductie van NOACs in de klinische praktijk. Niet alle cardiologen delen het enthousiasme over de NOACs, zoals blijkt uit berichten in de media.


Tijdens het 3e kwaliteitscongres van de Orde van Medisch Specialisten dat op 9 november jl. in de Domus Medica werd gehouden werd de Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen (NOACs) [1] gepresenteerd. Deze leidraad is op verzoek van het ministerie van VWS opgesteld door een werkgroep waarin vertegenwoordigers van de direct betrokken wetenschappelijke verenigingen zitting hadden. Aanleiding voor het opstellen van de Leidraad is dat de NOACs per 1 december 2012 ook worden vergoed voor de behandeling bij atriumfibrilleren (preventie van CVA en systemische embolie).


De Leidraad stelt dat onder bepaalde voorwaarden NOACs op een verantwoorde wijze geïntroduceerd kunnen worden in de klinische praktijk. Er worden adviezen en aanbevelingen gegeven over een geleidelijke en veilige introductie van de NOACs in de Nederlandse klinische praktijk. Belangrijk hierbij is dat voorafgaande aan de introductie in ieder ziekenhuis, op basis van landelijke afspraken en richtlijnen, protocollen worden opgesteld. Daarnaast moeten regionaal afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten over verantwoordelijkheden in het geval van spoedeisende situaties. Er is zowel aandacht voor medisch-inhoudelijke aspecten als voor het kostenaspect.


Naar aanleiding van het nieuws over de vergoeding toont de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) zich gematigd enthousiast [2]. De nieuwe middelen zijn weliswaar effectief, maar er bestaat nog geen goed antidotum tegen, waardoor een eventuele bloeding niet direct kan worden gestopt. Voorzichtigheid is daarom nog geboden. De trombosedienst kan nog niet weg omdat niet alle patiënten baat hebben bij het nieuwe middel. De NVVC bepleit aanvullend onderzoek naar de veiligheid voor alle patiëntengroepen.


In een reactie op het NVVC-standpunt stellen cardiologen dr. R.G. Tieleman en prof. dr. F.W.A. Verheugt dat de veiligheid van de nieuwe middelen ten opzichte van de bestaande juist dient te worden benadrukt. Door bij behandelaars de angst voor het gebruik van antistolling weg te nemen, kan het aantal hersenbloedingen sterk worden verminderd ( van vier op de duizend behandelde patiënten bij de oudere middelen naar één op de duizend bij de nieuwe middelen) [3].
 

Referenties

  1. Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen
    OMS, 3e Kwaliteitscongres 'Kiezen voor Kwaliteit', 9 november 2012
  2. 'Trombosedienst kan nog niet weg'
    Ellen de Visser in de Volkskrant  van 14 november 2012
  3. 'Trombose'
    Ingezonden brief in de Volkskrant van 19 november 2012

Deel deze pagina met collega's en vrienden: