Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Advies: EU-vergunning mipomersen weigeren

Nieuws - 17 dec. 2012

Het Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency heeft geadviseerd om mipomersen (Kynamro, Isis en Genzyme) niet goed te keuren voor gebruik in Europa. Genzyme zal nauw samenwerken met de CHMP tijdens het herbeoordelingsproces om in te gaan op de zorgen van de Committee, omdat FH een ernstige aandoening is waarvoor behoefte is aan nieuwe middelen. De antisense oligonucleotide mipomersen werkt door het remmen van de synthese van apo-B en is bedoeld voor de behandeling van patiënten met bepaalde vormen van familiaire hypercholesterolemie.


De CHMP was het ermee eens dat mipomersen effectief was in het verminderen van LDL-cholesterol niveaus bij patiënten met homozygote en ernstige heterozygote familiaire hypercholesterolemie. Na 26 weken was de geschatte gemiddelde reductie bij patiënten die mipomersen kregen tussen 25% en 36%, terwijl deze tussen de 3% en 13% was bij patiënten die placebo kregen.


Het negatieve advies was gebaseerd op bezorgdheid van de commissie over de veiligheid van mipomersen. Een groot deel van de patiënten stopte met het geneesmiddel binnen twee jaar, zelfs in de beperkte groep van patiënten met homozygote familiaire hypercholesterolemie, voornamelijk als gevolg van bijwerkingen, zoals griepachtige verschijnselen, reacties op de injectieplaats en levertoxiciteit. Omdat mipomersen is bedoeld voor langdurige behandeling om het cholesterolverlagende effect in stand te houden, werd dit beoordeeld als belangrijk. De CHMP was ook bezorgd over de resultaten van levertesten bij patiënten die mipomersen kregen, bij wie een ophoping van vet in de lever en verhoogde leverenzymen werd aangetoond, en was er niet van overtuigd dat het bedrijf voldoende maatregelen had voorgesteld om het risico van irreversibele schade aan de lever te voorkomen. Bovendien was de Committee bezorgd dat een groter deel van de patiënten die mipomersen kregen ernstiger cardiovasculaire complicaties (problemen met het hart en de bloedvaten) ervoeren dan patiënten die een placebo kregen. Daarom kon de CHMP niet concluderen dat het bedoelde gunstige effect van mipomersen, wat betreft verlaging van het cholesterolgehalte, het cardiovasculaire risico overtrof.


In een reactie sprak Genzyme haar teleurstelling uit over de beslissing en zei dat patiënten met homozygote FH een extreem, aanhoudend cardiovasculair risico dragen met een significant verhoogd LDL-C niveau, ondanks het gebruik van de momenteel beschikbare therapieën. Dit is een zeldzame patiëntenpopulatie, met een levensbedreigende aandoening, die behoefte heeft aan nieuwe therapieën. Genzyme zal nauw samenwerken met de CHMP tijdens het herbeoordelingsproces om in te gaan op de zorgen van de Committee, met als doel om deze belangrijke medicijnen beschikbaar te maken voor homozygote FH-patiënten in Europa.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: