Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Ezetimibe: effecten op ernstige atherosclerotische events en mortaliteit

Literatuur - Hayek S, Canepa Escaro F, Sattar A, et al - Am J Cardiol. 2013 Feb 15;111(4):532-9. doi

 

Hayek S, Canepa Escaro F, Sattar A, et al.
Am J Cardiol. 2013 Feb 15;111(4):532-9. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.11.002.


Achtergrond

Ezetimibe vermindert het LDL-cholesterolgehalte zonder een evenredige verbetering van de carotis intima-media dikte (CIMT), een maat voor atherosclerotische aandoeningen (AD) [1-3], hoewel een studie een afname van ernstige AD events liet zien [4]. Het is daarom van belang om de onafhankelijke effect van ezetimibe te onderzoeken. Aangezien er geen gegevens zijn over het effect van ezetimibe op zowel cardiovasculaire uitkomsten als sterfte door alle oorzaken zonder gelijktijdig statinegebruik, onderzocht en vergeleek deze studie het verwachte effect van ezetimibegebruik en statinegebruik op deze events, met behulp van gegevens uit een grote gezondheidsorganisatie. In totaal werden 367 nieuwe ezetimibe gebruikers, leeftijd ≥ 18 jaar zonder eerder statinegebruik, geïdentificeerd vanaf 1 november 2002 tot 31 december 2009. Een tot vier statinegebruiker matches werden geïdentificeerd voor elke ezetimibegebruiker, resulterend in een totaal van 1.238 statinegebruiker matches. De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van belangrijke AD en sterfte door alle oorzaken.


Belangrijkste resultaten

  • Ezetimibegebruik en statinegebruik waren geassocieerd met een vermindering van de kans op de samengestelde uitkomst (odds ratio 0,33, 95% CI 0.13 - 0,86, en odds ratio 0,61, 95% CI 0,36 - 1,04, respectievelijk). Deze associaties waren het meest significant voor cerebrovasculaire events en sterfte door alle oorzaken.
  • Subgroep analyses toonden consistent protectieve relaties voor ezetimibegebruik en statinegebruik, zonder statistisch significante verschillen.
  • Bij vrouwen werd een significant beschermend verband gevonden voor ezetimibegebruik en statinegebruik.
  • Voor statinegebruikers met een voorgeschiedenis van AD, ezetimibegebruikers zonder voorgeschiedenis van AD en ezetimibegebruikers met een voorgeschiedenis van diabetes werd een beschermende associatie gevonden.


Conclusie

Ezetimibe bleek een beschermend effect te hebben op grote atherosclerotische events  en sterfte door alle oorzaken dat niet significant verschilde van het effect waargenomen voor statinegebruik. Aanvullende studies van ezetimibe zijn nodig om deze bevindingen te ondersteunen, vooral die gericht op harde klinische eindpunten in plaats van op meer onzekere voorspellende maten voor grote atherosclerotische events, zoals CIMT.


Referenties

1. Fleg JL, Mete M, Howard BV, et al. Effect of statins alone versus statins plus ezetimibe on carotid atherosclerosis in type 2 diabetes: the SANDS (Stop Atherosclerosis in Native Diabetics Study) trial. J Am Coll Cardiol 2008;52:2198e2205.
2. Kastelein JJ, Akdim F, Stroes ES, et al. Simvastatin with or without ezetimibe in familial hypercholesterolemia. N Engl J Med 2008;358:1431e1443.
3. Taylor AJ, Villines TC, Stanek EJ, et al. Extended-release niacin or ezetimibe and carotid intima-media thickness. N Engl J Med 2009;361:2113e2122.
4. Baigent C, Landray MJ, Reith C, et al. The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2011;377:2181e2192.


Abstract

Despite ezetimibe's ability to reduce serum cholesterol levels, there are concerns over its vascular effects and whether it prevents or ameliorates atherosclerotic disease (AD). The aims of this study were to estimate the effect of ezetimibe use on major AD events and all-cause mortality and to compare these associations to those observed for hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor (statin) use. A total of 367 new ezetimibe users were identified from November 1, 2002, to December 31, 2009. These subjects were aged ≥18 years and had no previous statin use. One to 4 statin user matches were identified for each ezetimibe user, resulting in a total of 1,238 closely matched statin users. Pharmacy data and drug dosage information were used to estimate a moving window of ezetimibe and statin exposure for each day of study follow-up. The primary outcome was a composite of major AD events (coronary heart disease, cerebrovascular disease, and peripheral vascular disease events) and all-cause death. Ezetimibe use (odds ratio 0.33, 95% confidence interval 0.13 to 0.86) and statin use (odds ratio 0.61, 95% confidence interval 0.36 to 1.04) were associated with reductions in the likelihood of the composite outcome. These protective associations were most significant for cerebrovascular disease events and all-cause death. Subgroup analyses by gender, race or ethnicity, history of AD, diabetes status, and estimated renal function showed consistent estimates across strata, with no significant differences between ezetimibe and statin use. In conclusion, ezetimibe appeared to have a protective effect on major AD events and all-cause death that was not significantly different from that observed for statin use.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: