Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Lipidenniveaus beïnvloeden prognose HF-patiënten

Literatuur - Greene SJ, Vaduganathan M, Lupi L, et al. - Am J Cardiol. 2013;111:574-81. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.10.042


Prognostic Significance of Serum Total Cholesterol and Triglyceride Levels in Patients Hospitalized for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (from the EVEREST Trial).


Greene SJ, Vaduganathan M, Lupi L, et al.
Am J Cardiol. 2013;111:574-81. doi: 10.1016/j.amjcard.2012.10.042.


Achtergrond

Er is een wederzijdse relatie tussen traditionele cardiovasculaire risicofactoren, waaronder hyperlipidemie, en slechte klinische uitkomsten bij hartfalen (HF) [1]. Het mechanisme van deze "cholesterol paradox" is momenteel onduidelijk, maar relaties met aanhoudende ondervoeding en inflammatie die vaak optreden bij chronische ziekten worden verondersteld [2,3].
Deze studie analyseerde 3.957 patiënten gehospitaliseerd wegens verslechterend HF met ejectiefracties ≤ 40% in een post-hoc analyse van de Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome Study With Tolvaptan (EVEREST) studie [4-6]. Doelen van deze analyse waren het evalueren van de verdeling van totaal cholesterol en triglyceriden, het beschrijven van de baseline klinische karakteristieken naar totaal cholesterol niveau en het beoordelen van het verband tussen totaal cholesterol en triglyceridenniveaus en morbiditeit en mortaliteit na ontslag bij patiënten gehospitaliseerd voor HF met verminderde ejectiefractie (EF).


Belangrijkste resultaten

  • Patiënten met een lager totaal cholesterol hadden vaak een lagere bloeddruk, EF, serum natrium en albumine, hogere natriuretisch peptide en serum creatinine niveaus, en hadden meer kans om een slechtere HF functionele klasse te hebben, ACE-remmers of ARBs en statines te krijgen, en een voorgeschiedenis van diabetes mellitus, nierinsufficiëntie en coronaire revascularisatie te hebben (alle p-waarden <0,001).
  • Baseline totaal cholesterol was sterk voorspellend voor sterfte door alle oorzaken en cardiovasculaire mortaliteit of ziekenhuisopname voor HF bij een mediane follow-up van 9,9 maanden, na correctie voor baseline risicofactoren (HR 0,73, 95% CI 0,63 - 0,85, p <0,001; HR 0,73, 95% CI 0,66 - 0,82, p <0,001, respectievelijk); lagere baseline triglyceride niveaus waren ook geassocieerd met slechtere resultaten (figuur 1 & 2)
  • Patiënten behandeld met een statine hadden een 51% vermindering van het risico op sterfte per 25 mg / dl toename van het totale cholesterol (HR 0,49, 95% CI 0,40 - 0,60) in vergelijking met een 40% reductie bij hen die geen statines kregen (HR 0,60, 95% CI 0,52 - 0,70) (p = 0,003)

Conclusie

Bij patiënten gehospitaliseerd wegens verslechterend HF met verminderde EF is een lagere baseline totaal cholesterol gecorreleerd met verscheidene hoog-risico prognostische factoren en is een marker van ernst van de ziekte. De therapeutische implicaties van deze bevindingen zijn op dit moment onduidelijk. Toekomstige prospectieve studies zijn nodig om de klinische rol van deze lipidenwaarden beter te karakteriseren bij patiënten gehospitaliseerd voor HF.


Referenties

1. Kalantar-Zadeh K, Block G, Horwich T, Fonarow GC. Reverse epidemiology of conventional cardiovascular risk factors in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2004;43:1439e1444
2. Anker SD, Negassa A, Coats AJ, et al. Prognostic importance of weight loss in chronic heart failure and the effect of treatment with angiotensin-converting-enzyme inhibitors: an observational study. Lancet 2003;361:1077e1083.
3. Horwich TB, Fonarow GC. Reverse epidemiology beyond dialysis patients: chronic heart failure, geriatrics, rheumatoid arthritis, COPD, and AIDS. Semin Dial 2007;20:549e553.
4. Gheorghiade M, Orlandi C, Burnett JC, et al. Rationale and design of the multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the Efficacy of Vasopressin antagonism in Heart Failure: Outcome Study With Tolvaptan (EVEREST). J Card Fail 2005;11:260e269.
5. Gheorghiade M, Konstam MA, Burnett JC Jr, et al. Short-term clinical effects of tolvaptan, an oral vasopressin antagonist, in patients hospitalized for heart failure: the EVEREST Clinical Status Trials. JAMA 2007;297:1332e1343.
6. Konstam MA, Gheorghiade M, Burnett JC Jr, et al. Effects of oral tolvaptan in patients hospitalized for worsening heart failure: the EVEREST Outcome Trial. JAMA 2007;297:1319e1331.


Abstract

Background:
Lower cholesterol levels are associated with worse outcomes in patients with chronic heart failure (HF) and have been shown to predict in-hospital mortality. The relation between lipid profile and postdischarge outcomes in patients hospitalized for worsening HF is less clear.

Methods:
In this post hoc analysis of the Efficacy of Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome Study With Tolvaptan (EVEREST), 3,957 patients hospitalized for worsening HF with ejection fractions ≤40% were examined. Baseline total cholesterol and triglyceride levels were measured <48 hours after admission and evaluated as continuous variables. The primary end points of all-cause mortality and cardiovascular mortality or hospitalization for HF were compared using Cox regression models. Patient characteristics at randomization were also compared among quartiles of total cholesterol.

Results:
Patients with lower total cholesterol tended to have lower blood pressure, ejection fractions, serum sodium, and albumin, and were more likely to have worse HF functional class, to have higher natriuretic peptide levels, and to have histories of diabetes mellitus, renal insufficiency, and coronary revascularization (all p values <0.001). After adjustment for baseline clinical risk factors, total cholesterol was predictive of all-cause mortality (hazard ratio 0.73, 95% confidence interval 0.63 to 0.85, p <0.001) and cardiovascular mortality or hospitalization for HF (hazard ratio 0.73, 95% confidence interval 0.66 to 0.82, p <0.001) at median follow-up of 9.9 months. Lower baseline triglyceride level was also associated with worse outcomes.

Conclusions:
In conclusion, lower baseline total cholesterol is correlated with a high-risk patient profile and is a marker of disease severity in patients hospitalized for worsening HF with reduced ejection fraction. Baseline total cholesterol and triglyceride levels are predictive of mortality and HF rehospitalization beyond traditional risk factors.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: