Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HPS2-THRIVE: geen plaats meer voor niacine voor CV risicoreductie

Nieuws - 11 mrt. 2013

ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical Trial session, Zaterdag 9 maart 2013


Achtergrond:

De HPS2-THRIVE (Heart Protection Study 2-Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events) studie vergeleek extended-release niacine en laropiprant, een anti-flushing middel, plus statine therapie versus behandeling met een statine alleen in 25.673 patiënten met een hoog risico op cardiovasculaire gebeurtenissen.
Het primaire eindpunt was de tijd tot de eerste grote vasculaire gebeurtenis, gedefinieerd als de samenstelling van niet-fataal MI of coronaire dood, beroerte of een arteriële revascularisatie.
De studie werd gestopt in december 2012, omdat het primaire eindpunt niet werd behaald.


Belangrijkste resultaten:

  • Grote vasculaire events traden op in 13,2% van de niacine-arm en 13,7% van de placebogroep (p = 0,29), ondanks verlaging van LDL met gemiddeld of 10 mg/dL en triglyceriden van 33 mg / dL, naast een 6 mg / dL stijging van HDL. Hoofdonderzoeker dr. Jane Armitage meldde dat “op basis van gegevens uit vorige studies en observationele studies werd verwacht dat dergelijke effecten op lipiden zouden kunnen vertalen in een 10-15% reductie in vasculaire gebeurtenissen."
  • Significant meer patiënten in de niacine-arm stopten met de behandeling gedurende de studie (25,4% versus 16,6%). Ernstige bijwerkingen traden vaker op in de niacine groep, inclusief nieuwe gevallen van diabetes (9,1 versus 7,3 %), diabetische complicaties (11,1 versus 7,5 %), gastro-intestinale problemen (4,8 versus 3,8 %), en huidproblemen zoals jeuk en huiduitslag (0,7 versus 0,4 %).
  • Ook werden meer bloedingen (2,5 versus 1,9 %) en infecties  (8.0 versus 6,6 %) gevonden in de niacinegroep.  De onderzoekers hadden geen verklaring voor deze bevindingen

Conclusie:

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten van de studie teleurstellend, duidelijk en betrouwbaar.  Er is geen specifieke subgroep waarin de resultaten opwegen tegen de risico's.
HDL is nog steeds een goede voorspeller voor cardiovasculair risico. Voor toekomstige LDL verlaging is het een uitdaging om individuen en subgroepen van patiënten te identificeren die baat zouden kunnen hebben bij behandeling. “Is niacine dood? Het is in elk geval niet gezond!”, besloot Sir Rory Collins, chairman van de HPS2-THRIVE Collaborative Group.


Download CVG HPS2 THRIVE ACC.pptx


Deel deze pagina met collega's en vrienden: