Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CHAMPION PHOENIX trial: Cangrelor is superieur aan clopidogrel bij dotterbehandeling

Nieuws - 10 mrt. 2013

ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical Trial session, Zondag 10 maart 2013


The Main Results of the CHAMPION PHOENIX Trial - A Clinical Trial Comparing Cangrelor to Clopidogrel Standard Therapy in Subjects Who Require Percutaneous Coronary Intervention (PCI) (CHAMPION PHOENIX)


Bhatt DL (Andersen, SC, VS) (principal investigator)

Deze gerandomiseerde dubbelblinde interventiestudie vergeleek de veiligheid en effectiviteit van het experimentele anti-stollingsmiddel cangrelor met clopidogrelbehandeling in ˜11000 patiënten in 153 centra wereldwijd, die een dotterbehandeling moeten ondergaan. Huidige middelen zijn effectief in het verminderen van ischemische aandoeningen bij patiënten die een dotterbehandeling moeten ondergaan, maar ze hebben klinische nadelen zoals hun trage maar dagenlange effectiviteit. Ook kan de pilvorm nadelig zijn. Intraveneuze cangrelor werkt snel en is een uur na het beëindigen van het infuus uitgewerkt.


Belangrijkste resultaten:

  • Cangrelor heeft een significant hogere effectiviteit dan clopidogrel: cangrelor gaf een reductie van 22% op de kans op het samengestelde eindpunt van sterfte, myocardinfarct, ischemie-gebaseerde revascularisatie of stenttrombose tot 48 uur na randomisatie.
  • Er werd een 38% verminderde kans op incidentie van stenttrombose tot 48 uur gezien na behandeling met cangrelor.
  • De behandelarmen hadden een vergelijkbare, lage incidentie van veiligheidseindpunt ernstige bloeding tot 48 uur.


Conclusie

De snelle, reversibele en goede anti-stollings effecten van cangrelor maken het een beter alternatief voor het doorgaans gebruikte clopidogrel. Dr. Bhatt concludeert in een persbericht dat ‘de resultaten duidelijk en consistent zijn in alle relevante subgroepen en patiëntenpopulaties. Dit medicijn heeft diverse voordelen. Geen enkel ander middel had totnogtoe dezelfde biologische eigenschappen’.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: