Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Eenmalige toediening van anti-inflammatoir middel inclacumab voor angioplastiek vermindert hartschade

Nieuws - 10 mrt. 2013


ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical trial session, Zondag 10 maart 2013


Effects of the P-Selectin Antagonist Inclacumab in the SELECT-Acute Coronary Syndromes Trial


Tardif, JC (Montreal, Quebec, Canada) (principal investigator)

Hartweefsel kan beschadigd raken tijdens coronaire angioplastiek, vaak met extra medische procedures, een nadelige afloop en hogere kosten tot gevolg. Deze studie onderzocht het effect van een eenmalige dosis van het experimentele anti-inflammatoire middel inclacumab, in vergelijking tot een placebo. Inclacumab is een monoclonaal antilichaam dat p-selectine blokkeert, wanneer dit wordt geactiveerd in reactie op een ontsteking, mogelijk met weefselschade tot gevolg. 530 patiënten die een non-ST-elevatie myocardinfarct doormaakten kregen ofwel een eenmalig infuus van 5 of 20 mg/kg inclacumab, of een placebo, een uur voor angioplastiek.


Belangrijkste resultaten

  • Na behandeling met inclacumab werd een afname van troponine I niveaus gezien: een eiwit dat bij hartschade in het bloed wordt gemeten. Na 20 mg/kg inclacumab werd een extra  22.4% daling gezien na 16 uur (P=0.066) en 24.4% na 24 uur (P=0.05), ten opzichte van placebo.
  • Ook een andere marker voor hartschade, CK-MB, daalde meer na inclacumab-behandeling dan na een placebo: 16.3% na 16 uur (P=0.883) en 17.4% na 24 uur (P=0.55).
  • Na 24 uur had 18.3% van de patiënten in de placebogroep een zodanig verhoogd CK-MB niveau, dat de drempelwaarde werd overschreden die als teken van een post-angioplastiek hartaanval wordt gezien. In slechts 8.9% van de 20 mg/kg  inclacumab patiënten werd eenzelfde CK-MB verhoging gemeten.
  • 5 mg/kg inclacumab had geen significante effecten op de cardiale markers.
  • P-selectineniveaus waren 19,2% lager na 20 mg/kg inclacumab, dan na placebo.Conclusie

’We waren verheugd te zien dat eenmalige toediening van inclacumab al een klinisch voordeel oplevert,” zegt Dr. Tardif. “Als we deze resultaten kunnen bevestigen in grotere studies, kan dit medicijn onderdeel worden van het therapeutische arsenaal in de moderne cardiologie.”

Deel deze pagina met collega's en vrienden: