Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Introductie NOACs: Nederlandse expert commentaren

Nieuws - 28 aug. 2012

Een overzicht van expert commentaren opgenomen door CVgeneeskunde.nl met betrekking tot de introductie van NOACs in Nederland.


Webcast • IVG Symposium Zeist

Kwetsbare oudere patiënt met AF

IVG Symposium   Dr. Geert-Jan Geersing (huisarts Amsterdam) pleit voor een integrale benadering van co-morbiditeit en kwaliteit van leven bij de oudere (85+) en kwetsbare patiënt met boezemfibrilleren in de eerste lijn met een conservatieve houding ten opzichte van de NOACs.
 
E-Learning • Michiel Coppens

Nieuwe data over toepassing NOACs in de klinische praktijk

Dr. Michiel Coppens (AMC Amsterdam) gaat in op brandende vragen rond de nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) met nieuwe onderzoeksdata over NOACs vs vitamine K antagonisten.

Webcast • IGC, Amsterdam

Leidraad NOACs

AMC Vascular Medicine Prof. Saskia Middeldorp bespreekt ontwikkelingen rond de NOACs: veneuze trombose langer dan zes maanden behandelen, vergoeding VT, OMS Leidraad.

Webcast • Nieuwegein, 26 april

NOACs als toegevoegde behandeling bij ACS

Naoual Bennaghmouch (arts-onderzoeker, St. Antonius, Nieuwegein) bespreekt de mogelijke rol van de nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) als toegevoegde therapie bij ACS.

Webcast • CVC, 15 maart 2013

NOACs in de klinische praktijk

CVC 2013 De nieuwe orale anticoagulantia (NOACs) hebben de klinische praktijk in Nederland veranderd. Prof. Saskia Middeldorp (AMC Amsterdam) ziet veel voordelen en is benieuwd waar we over een paar jaar staan.

Webcast • Bussum, 22 februari 2013

Antistolling op de langere termijn bij trombose en longembolie

Prof. Pieter Willem Kamphuisen (UMC Groningen) vraagt zich af of trombose en longembolie niet langer behandeld moeten worden met antistolling. Nieuwe studies tonen een gunstig effect van NOACs op de langere termijn.

Webcast • Amsterdam, Beurs van Berlage

Koudwatervrees NOACs

WCN-congres Prof. Freek Verheugt  (OLVG, Amsterdam) signaleert koudwatervrees voor de NOACs. Onnodig, het is een grote sprong voorwaarts, te vergelijken met de introductie van de statines.

Webcast • IVG Symposium 2012, Hotel Figi, Zeist

Introductie NOAC's in Nederland

Volgens dr. Pieter Willem Kamphuisen (internist, UMCG) zijn vasculair geneeskundigen bij uitstek geschikt om de nieuwe orale anticoagulantia in Nederland te helpen introduceren.

Webcast •

Keuzes bij nieuwe anticoagulantia

Prof. Hugo ten Cate (Maastricht UMC) Hoewel prof. Ten Cate meerdere praktische obstakels ziet, besluit hij dit video-interview met de woorden: “Dat die nieuwe middelen gebruikt zullen gaan worden, lijkt me wel duidelijk.”

Webcast •

Ron Peters: NOAC's grote winst cardiologie

Voor prof.dr. Ron Peters (cardioloog, AMC Amsterdam) zijn de NOAC's een aanwinst voor zijn beroepsgroep. Bij boezemfibrilleren zijn de nieuwe middelen iets beter en veiliger, het aantal hersenbloedingen halveert, het gebruik is voor de patiënt makkelijker.

Webcast •

Harry Büller: voordelen NOAC's evident

Volgens prof.dr. H.R. Büller (internist, AMC Amsterdam) heeft de EINSTEIN-studie evident de voordelen van de nieuwe anticoagulantia (NOAC's) voor de behandeling van veneuze trombose aangetoond. Ze bieden goede bescherming, minder bloedingen en gebruiksgemak voor de patiënt. Door de concurrentie tussen de bedrijven verwacht hij dat de kosten goed te beheersen zullen zijn.

Webcast •

Freek Verheugt: met NOAC's halvering hersenbloedingen bij atriumfibrilleren

Prof.dr. Freek Verheugt (OLVG Amsterdam) breekt een lans voor een snelle introductie van de nieuwe orale anti-coagulantia (NOAC's). Op basis van recente studies verwacht Verheugt een halvering van het aantal hersenbloedingen bij atriumfibrilleren.

Webcast •

NOAC's: belangrijke innovatie, voorzichtige introductie

Op 15 mei 2012 publiceerde de Gezondheidsraad een advies over het gebruik van de nieuwe orale anti-stollingsmiddelen (NOAC's). Prof.dr. Saskia Middeldorp, lid van de commissie die het advies heeft voorbereid, bespreekt de hoofdlijnen en blikt vooruit op de introductie.

Webcast •

Nieuwe orale antistollingsmiddelen

Prof. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) In een notendop volgen in dit interview enkele pro’s en contra’s van nieuwe orale anticoagulantia ten opzichte van het bestaande arsenaal ter behandeling van atriumfibrilleren (AF). Hoewel de nieuwe middelen minstens even effectief en veiliger dan de vitamine-K-antagonisten blijken te zijn, kleven er ook enkele nadelen aan.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: