Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PRATO-ACS Trial: Contrastgeïnduceerde nefropathie voorkomen met rosuvastatine in acuut coronair syndroom

Nieuws - 10 mrt. 2013

ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical trial session, Zondag 10 maart 2013.

Early High-Dose Rosuvastatin for Contrast-Induced Nephropathy Prevention in Acute Coronary Syndrome


Toso A (Prato, Italië)  (principal investigator)

Patiënten met acuut coronair syndroom (ACS) hebben een hoog risico op contrast-geïnduceerde acute nierschade (CI-AKI); de rol van voorbehandeling met een statine op het voorkómen van nierschade blijft onzeker. Deze studie werd uitgevoerd om te bepalen of naast standaard preventieve maatregelen (hydratatie, N-acetylcysteïne) het toevoegen van een hoge dosis rosuvastatine bij hospitalisatie voor een interventie een beschermende werking heeft tegen CI-AKI.
Het primaire eindpunt was de ontwikkeling van CI-AKI (verhoging van serumcreatinine ≥ 25% of ≥ 0,5 mg / dl boven de uitgangswaarde binnen 72 uur).


Belangrijkste resultaten:

  • Voor het primaire eindpunt had de statinegroep significant betere resultaten (6,7 % vs 15,1 %, adjusted odds ratio, 0.38, 95% CI, 0,20-0.71, p = 0,003).
  • Rosuvastatine toonde ook vergelijkbare voordelen met andere definities van nierschade: creatininestijging van ten minste 0,3 mg / dl ten opzichte van baseline binnen 48 uur (3,6 versus 8,7 %) en binnen 72 uur (4,4 versus 10,7 %).
  • Volgens Anna Toso (Prato, Italië), de principal investigator van de studie, was het gunstige effect van statine voorbehandeling consistent in alle subgroepen, in het bijzonder in patiënten met nierdisfunctie met een  creatinine clearance minder dan 60 ml/min, in wie de incidentie van nierschade 8.6% was vergeleken met 20.9% in de controlegroep. 
  • De 30-dagen incidentie van ernstige ongunstige klinische effecten was significant lager in de statinegroep dan in de controlegroep (3,6% versus 7,9%, p = 0,036).


Conclusie:

Deze studie toont aan dat vroege toediening van een hoge dosis statine een beschermend effect heeft tegen nierschade als gevolg van contrastmiddel bij patiënten met ACS. Statines moeten zo snel mogelijk na opname worden gegeven en altijd vóór de angiografische procedure, om niercomplicaties te verminderen en klinische voordelen te behalen, zelfs vóór ontslag uit het ziekenhuis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: