Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Trombolytisch medicijn is even effectief als angioplastiek

Nieuws - 10 mrt. 2013


ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical trial session, Zondag 10 maart 2013


The STREAM Trial - The STREAM Percutaneous Coronary Intervention Anticoagulant Sub-study


Patiënten met een hartaanval die niet direct angioplastiek kunnen ondergaan hebben mogelijk baat bij fibrinolytische therapie.  Deze studie onderzocht de veiligheid en effectiviteit van enoxaparine en ongefractioneerde heparine in patiënten met myocardinfarct met ST-elevatie die primaire percutane coronaire interventie (PCI) moeten  ondergaan. In de  Strategic Reperfusion Early After Myocardial Infarction (STREAM) trial werden 1915 patiënten uit 15 landen geïncludeerd, die leden aan ST-elevatie myocardinfarct (STEMI). Patiënten werden eerst opgevangen in een lokaal ziekenhuis of door ambulancepersoneel. In deze situatie kon nog geen angioplastiek worden verricht. Patiënten werden gerandomiseerd naar PCI direct na overplaatsing naar een groter ziekenhuis, of naar medicinale behandeling met tenecteplase met enoxaparine, clopidogrel en aspirine al voor aankomst in het grotere ziekenhuis.Belangrijkste resultaten

  • Van de patiënten die tenecteplase kregen, had 1/3 dringend angioplastiek nodig bij aankomst in het medisch centrum. De rest onderging een angiogram gemiddeld 17 uur na aankomst, op grond waarvan patiënten PCI of een bypass operatie ondergingen.
  • Medicijnbehandeling en acute PCI presteerden gelijkwaardig (14.3 vs 12.4%, P=0.211) ten aanzien van het primaire eindpunt; een samenstelling van sterfte door alle oorzaken, shock, congestief hartfalen en hartfalen binnen 30 dagen.
  • Patiënten hadden na tenecteplase-behandeling meer kans op een normale bloedstroom op angiogram, in vergelijking met de PCI-groep (58 vs 21%) en minder kans op een complete arterieblokkade (16 vs 59%).
  • Meer tencteplase-behandelde patiënten dan alleen-PCI patiënten ondergingen uiteindelijk een coronaire bypass operatie.
  • Tijdens de trial werd de dosering van tenecteplase gehalveerd in personen van 75 jaar en ouder, om het risico op craniale bloeding, een bekende complicatie van fibrinolytische behandeling, te voorkomen. Na de doseringverandering was de totale incidentie 0.5%.Conclusie

“Medicijnbehandeling voor overplaatsing is even effectief als angioplastiek, en voorkomt urgente catheterisatie in 2/3 van de patiënten. Hierdoor hebben clinici meer tijd om andere oplossingen voor de patiënt te overwegen, zoals bypass en medische therapie. Ook kan dit uitkomst bieden in situaties waarin acute PCI niet mogelijk is,” aldus Professor Van de Werf.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: