Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ACC Journaal 2013

San Francisco, 9-11 maart 2013

11 mrt. 2013


Webcasts
 

Webcast • ACC, 11 maart

STOP-HF: cardioloog vs huisarts

ACC Journaal De STOP-HF onderzocht het effect van het behandelen van asymptomatische patiënten door huisarts alleen of huisarts en cardioloog. De laatste groep deed het beter, maar Dirk Lok (Deventer ziekenhuis) is benieuwd naar een kosten-batenanalyse.

Webcast • ACC, 11 maart 2013

ASTRONAUT: aliskiren bij HF

ACC Journaal Prof. Adriaan Voors (UMC Groningen) zag op de ACC in San Francisco de ASTRONAUT en moest vaststellen dat hij na de ALTITUDE helaas weer een neutrale studie met aliskiren bij hartfalen heeft gezien.

Webcast • ACC, 11 maart

RELAX: zoeken naar behandeling moeilijke hartfalenpatiënten

ACC Journaal De RELAX onderzoekt een nieuwe behandeling voor de moeilijke groep hartfalenpatiënten HFPEF. De studie is goed opgezet en uitgevoerd, maar helaas is er geen effect gemeten, moet prof. Adriaan Voors (UMG Groningen) constateren.

Webcast • ACC, 11 maart

RED-HF: anemie bij hartfalen

ACC Journaal De RED-HF bestudeerde darbepoëtine bij hartfalenpatiënten met anemie. Dirk Lok (Deventer ziekenhuis) zag de presentatie van de resultaten: helaas werd op alle eindpunten geen effect gezien.

Webcast • ACC, 11 maart

Use a stick dressed up as a carrot

ACC Journaal Ralph Brindis , de voorlaatste president van de ACC, is tegenwoordig werkzaam bij de NCDR die cardiologische verrichtingen registreert. Om ziekenhuizen bij de NCDR te betrekken heeft hij een advies: 'use a stick dressed up as a carrot'.

Webcast • ACC, 10 maart

STREAM: PCI versus medicatie

ACC Journaal De STREAM onderzocht reperfusie door PCI versus medicatie, wat vooral van belang is voor regio's met een lange door-to-balloon tijd. Prof. Frans van de Werf (Universiteit Leuven) presenteerde de trail.

Webcast • ACC, 10 maart

SELECT-ACS: nieuw concept medicatie

ACC Journaal Prof. Wouter Jukema (LUMC Leiden) zag de SELECT-ACS, een nieuw concept voor medicatie na PCI, en is benieuwd wat het nieuwe middel inclacumab in een vervolgstudie met klinische eindpunten gaat doen.

Webcast • ACC, 10 maart

CHAMPION PHOENIX: orale versus intraveneuze plaatjesremmers

ACC Journaal De CHAMPION PHOENIX onderzocht het effect van een orale versus intraveneuze plaatjesremmer bij PCI. Prof. Freek Verheugt (OLVG, Amsterdam) ziet geen groot belang voor Nederland.

Webcast • ACC, 10 maart

PARTNER2: nieuw TAVI-systeem

ACC Journaal De PARTNER2 randomiseerde TAVI-patiënten naar het bestaande Edwards SAPIEN systeem en het nieuwe SAPIEN XT systeem. Volgens Jur ten Berg (St.Antonius ziekenhuis, Nieuwegein) is de nieuwe optie zeker zo goed, maar veiliger.

Webcast • ACC, 10 maart

NEXT: Drug Eluting Stents

ACC Journaal De NEXT vergeleek twee Drug Eluting Stents (biolimus versus everolimus). Dr. Jur ten Berg (St.Antonius, Nieuwegein) ziet een belang voor de klinische praktijk.

Webcast • ACC, 11 maart

Vraagtekens bij REMINDER

ACC Journaal Dirk Lok (Deventer ziekenhuis) zag de REMINDER die eplerenone onderzocht bij STEMI-patiënten. Interessante studie, vindt hij, maar het is zeker nog niet zo dat deze patiënten nu direct op eplerenone ingesteld moeten worden.

Webcast • ACC, San Francisco, 9 maart

Rumoer rond presentatie PREVAIL

ACC Journaal Dr. Jan Melle van Dantzig (Catharina ziekenhuis, Eindhoven) zag tot zijn verbazing dat PREVAIL op de ACC niet werd gepresenteerd als Late Breaking Clinical Trial, hoewel de resultaten wel bekend werden gemaakt.

Webcast • ACC, San Francisco, 9 maart

Meer aandacht voor preventie

ACC Journaal Dr. Hans Stam, directeur NHS, betreurt dat de aandacht voor preventie groter is op de ACC, het congres van de Amerikaanse beroepsvereniging voor cardiologen, dan op het congres van de NVVC, de Nederlandse beroepsvereniging.

Webcast • St.Antonius, Nieuwegein

Watchman device versus warfarine

Dr. Benno Rensing (St.Antonius, Nieuwegein) heeft als cardioloog enkele jaren ervaring met het Watchman device, een soort parapluutje dat het linker hartoor afsluit ter voorkoming van een beroerte. Op het ACC-congres worden de resultaten van de PREVAIL (watchman device versus warfarine) gepresenteerd.
 


Literatuur


Literatuur • 10-3-2013

PARTNER II : lage incidentie van 30-daagse sterfte, beroerte voor beide kleppen in zeer-hoog-risico patiënten

ACC Journaal . De PARTNER II evalueerde de veiligheid en effectiviteit van de Edwards SAPIEN XT hartklep in patiënten met symptomatische gecalcificeerde, ernstige aortastenose

 

Nieuws


  Nieuws • 12-3-2013

Aliskiren biedt geen voordeel voor patiënten met hartfalen

ACC Journaal ASTRONAUT studie vindt na 1 jaar wel verlaagd NT-proBNP maar geen klinische voordelen na aliskirenbehandeling.

Nieuws • 12-3-2013

Sildenafil biedt geen klinisch voordeel in patiënten met diastolisch hartfalen

ACC Journaal RELAX: vergelijking van fosfodiesterase-5-remmer met placebo heeft na 24 weken geen effect op conditie, klinische score en cardiovasculaire functie.

Nieuws • 12-3-2013

Simpele bloedtest en adequate follow-up in risicogroep kan hartfalen voorkomen

ACC Journaal STOP-HF: gerandomiseerde studie toont aan dat gestructureerde BNP-screening en gespecialiseerde zorg meer hartfalen voorkomt dan standaardzorg.

Nieuws • 12-3-2013

Digoxine vermindert ziekenhuis heropname bij patiënten met HFrEF

ACC Journaal Posthoc analyse van DIG trial concludeert dat kosten bespaard kunnen worden door behandeling met digoxine bij patiënten met hartfalen.

Nieuws • 12-3-2013

Aanvullende trombolytische behandeling vermindert incidentie hemodynamische collaps na longembolie

ACC Journaal PEITHO: Met name patiënten jonger dan 75 jaar hebben baat bij behandeling met heparine en tenecteplase.

Nieuws • 11-3-2013

PCI van voldoende kwaliteit in ziekenhuizen zonder hartchirurgie-afdeling

ACC Journaal De 'Massachusetts Hospitals'-studie vond geen significante verschillen in de procedurele succespercentages van PCI in ziekenhuizen met en ziekenhuizen zonder hartchirurgie.

Nieuws • 11-3-2013

TAVR alternatief voor standaard operatie in hoogrisico patiënten

ACC Journaal De PARTNER-studie vergelijkt TAVR met standaard open hartoperatie in hoogrisico patiënten.

Nieuws • 11-3-2013

Off-pomp bypass operatie doet niet onder voor duurdere on-pump procedure

ACC Journaal Drie studies vergelijken de kwaliteit en de effectiviteit van een off-pomp met een on-pomp bypass procedure.

Nieuws • 10-3-2013

Resultaten van de PREVAIL trial tóch niet gepresenteerd op ACC13, resultaten wel bekend

ACC Journaal Voorafgaand aan de ACC13 bestond verwarring of resultaten van slechts 1 of 3 primaire eindpunten zouden worden gepresenteerd. Het verhaal werd nog ingewikkelder toen de sponsor van de studie zaterdag het embargo verbrak en een samenvatting van de resultaten voortijdig vrij gaf. Daarop besloot de ACC de geplande presentatie te schrappen. De presentatie werd echter wel vrijgegeven

Nieuws • 10-3-2013

PRATO-ACS Trial: Contrastgeïnduceerde nefropathie voorkomen met rosuvastatine in acuut coronair syndroom

ACC Journaal De PRATO-ACS trial evalueerde of het geven van een hoge dosis rosuvastatine, naast standaard preventieve maatregelen bij hospitalisatie voor een interventie, een beschermende werking heeft tegen CI-AKI. 

Nieuws • 10-3-2013

NEXT trial: Vergelijking van medicijnafgevende stents van biologische afbreekbare of duurzame polymeer bij coronairlijden

ACC Journaal. Deze interventiestudie vergeleek biolimus-eluting stent (BES) met everolimus-eluting stent (EES) ten aanzien van de mate van target-lesie revascularisatie (TLR) na 1 jaar.

Nieuws • 10-3-2013

CHAMPION PHOENIX trial: Cangrelor is superieur aan clopidogrel bij dotterbehandeling

ACC Journaal. Deze interventiestudie vergeleek de veiligheid en effectiviteit van cangrelor met clopidogrel in patiënten die een dotterbehandeling moeten ondergaan

Nieuws • 9-3-2013

HPS2-THRIVE: geen plaats meer voor niacine voor CV risicoreductie

ACC Journaal Volgens de onderzoekers zijn de resultaten van de studie teleurstellend, duidelijk en betrouwbaar.  Er is geen specifieke subgroep waarin de resultaten opwegen tegen de risico's.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: