Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Off-pomp bypass operatie doet niet onder voor duurdere on-pump procedure

Nieuws - 11 mrt. 2013

ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical Trial session, Maandag 11 maart 2013

Een on-pomp bypass operatie  maakt gebruik van een hartlong-machine en is daarmee een erg kostbare procedure. Inmiddels kan de procedure ook via een off-pomp methode worden gedaan. Onderstaande studies vergelijken de kwaliteit en de effectiviteit in verschillende patiëntenpopulaties.

The German Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting in Elderly Patients (GOPCABE) Study

Er bestonden twijfels of een off-pomp procedure gedaan kan worden in oudere patiënten, gezien hun hogere risicoprofiel. GOPCABE randomiseerde 2539 patiënten van 75 jaar en ouder naar on-pomp of off-pomp bypass operatie. Het primaire eindpunt was de gecombineerde uitkomst van sterfte, beroerte, hartaanval of herhaalde revascularisatie of nieuwe niertransplantatie binnen 30 dagen na operatie.

Diegeler A (Bad Neustadt, Germany) (principal investigator)


Belangrijkste resultaten

  • Na 30 dagen was er geen verschil in eindpunt uitkomst tussen patiënten die de on-pomp en die de off-pomp procedure hadden ondergaan (8.2%  vs 7.8%, P=0.74).
  • Er was geen verschil in sterfte (2.8% vs 2.6% in on- en off-pomp), beroerte (2.7% vs 2.2%), hartaanval (1.7% vs 1.5%) en nieuwe niertransplantatie (3.1% vs 2.4%) tussen de twee groepen en slechts een klein verschil in herhaalde revascularisatie (0.4% vs. 1.3%).
  • Ook na 12 maanden werd geen verschil in het samengestelde eindpunt gezien tussen de on-pomp en de off-pomp procedure (14.0% vs 13.1%, P=0.483).


Conclusie

“Er werden goede resultaten behaald met bypass operatie in een oudere populatie, zowel na de on-pomp als de off-pomp procedure. Dit betekent dat clinici ook voor oudere patiënten de keus kunnen maken voor de goedkopere off-pomp procedure, zonder gebruik van een hart-long apparaat,” concludeert A. Diegeler.


CORONARY: The Coronary Artery Bypass Grafting Surgery Off or On Pump Revascularization Study. Results at 1 year


De internationale multicenter CORONARY studie vergeleek de beide procedures in patiënten die reeds op de planning stonden om een bypass operatie te ondergaan.

Lamy A (Hamilton, ONT, Canada) (principal investigator)


Belangrijkste resultaten

  • Het samengestelde eindpunt van sterfte, beroerte, hartaanval of nieuw nierfalen met noodzaak tot dialyse binnen 1 jaar na operatie, was vergelijkbaar tussen de twee procedures (12.2% vs 13.3%, P-0.24). Dit komt overeen met de eerder geanalyseerde uitkomst na 30 dagen.
  • Coronaire vascularisatie was vergelijkbaar tussen beide groepen, namelijk nodig in 1.4% van de patiënten in de off-groep en 0.8% van de patiënten in de on-pompgroep.
  • Er werd een geleidelijke verbetering in neurocognitief functioneren gezien bij ontslag uit het ziekenhuis na de off-pomp procedure. Na een jaar lieten de beide groepen echter geen verschil meer zien in neurocognitieve functie.
  • Kwaliteit van leven verschilde niet tussen de beide procedures.


Conclusie

“De CORONARY studie toont aan dat off-pomp bypass een even veilige en goede procedure is als de on-pomp methode. De off-pomp bypass operatie is moeilijker aangezien het hart nog klopt, en vergt dus meer expertise van de chirurg. Afhankelijk van de ervaring van de chirurg en de complexiteit van de casus kan voor zowel de goedkopere off-pomp of de on-pomp-procedure gekozen worden”, aldus dr. Lamy.


PRAGUE-6 Trial: Off-Pump Versus On-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery in Patients With EuroSCORE ≥6

In een populatie van hoogrisicopatiënten werd het primaire samengestelde eindpunt van sterfte door alle oorzaken, beroerte, hartaanval of nierfalen met noodzaak tot hemodialyse binnen 30 dagen na de on-pomp of off-pomp procedure geëvalueerd. 266 hoogrisico-patiënten met  EuroSCORE van 6 of hoger werden gerandomiseerd naar on-pomp of off-pomp bypass procedure.

Hlavicka J (Praag, Tsjechië) (principal investigator)


Belangrijkste resultaten

  • Patiënten die de off-pomp procedure ondergingen hadden minder nadelige uitkomsten (9.2% vs 20.6%, P=0.028).
  • Meer patiënten die de on-pomp procedure hadden ondergaan hadden een bloedtransfusie nodig dan patiënten die een off-pomp operatie hadden gehad (80.2% vs 64.9%, P=0.017).
  • Er was geen verschil in frequentie van noodzaak voor herexploratie in verband met bloedingen (8.5% na on-pomp vs 3.2% na off-pomp.


Conclusie

“In tegenstelling tot wat gevonden werd in gemengde populaties, blijkt in hoogrisico patiënten de off-pomp procedure een mogelijk betere keuze, met name oudere patiënten met andere gezondheidsklachten,” concludeert J Hlavicka. “Deze studieresultaten zijn beperkt tot de eerste 30 postoperatieve dagen, dus latere observaties moeten uitwijzen of de off-pomp procedure aan deze patiëntengroep ook op de langere termijn voordelen biedt.”

Samenvattende conclusie van deze 3 studies

De goedkopere off-pomp bypass procedure is een even goede, zo niet betere optie dan de dure en on-pomp methode, mits chirurgische expertise is verzekerd. De off-pomp procedure is ook toe te passen in oudere patiënten (75 jaar en ouder). Op de korte termijn liet de off-pomp procedure in een hoogrisico populatie zelfs een betere uitkomst zien dan de on-pomp procedure.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: