Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCI van voldoende kwaliteit in ziekenhuizen zonder hartchirurgie-afdeling

Nieuws - 11 mrt. 2013

ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical Trial session, Maandag 11 maart 2013

A Randomized Trial to Compare Percutaneous Coronary Intervention between Massachusetts Hospitals With Cardiac Surgery On-Site and Community Hospitals Without Cardiac Surgery On-Site


Jacobs A (Boston, MA, VS) (principal investigator)


Spoedoperatie na percutane coronaire interventie (PCI) of angioplastiek komt steeds minder voor. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat goede resultaten behaald worden met electieve of niet-spoed angioplastiek in ziekenhuizen zonder speciale cardiochirurgische faciliteiten. Toch bestaat er nog discussie over de uitbreiding van deze service in niet-spoed situaties. Deze prospectieve, gerandomiseerde trial werd opgezet om de veiligheid en effectiviteit van niet-spoed angioplastiek te beoordelen in 10 ziekenhuizen zonder speciale cardiochirurgische faciliteiten in Massachusetts te vergelijken met 7 ziekenhuizen met hartchirurgie. Het aantal belangrijke nadelige cardiac events, zoals sterfte, hartaanval, herhaalde angioplastiek en beroerte werd vergeleken tussen de ziekenhuizen.


Belangrijkste resultaten

  • Na 30 dagen had 9.5% van de patiënten in ziekenhuizen zonder hartchirurgie te maken met cardiac events. Voor patiënten in ziekenhuizen met hartchirurgie was dit 9.4%.
  • Er werd geen verschil gezien tussen niet-chirurgisch en chirurgisch behandelde patiënten voor sterfte door alle oorzaken, hartaanval, herhaalde angioplastiek of beroerte.
  • Na 12 maanden follow-up, werden belangrijke nadelige cardiac events gezien in 17.3% van de patiënten in de ziekenhuizen zonder hartchirurgie, tegenover 17.8% in ziekenhuizen met cardiochirurgie. Ook na 12 maanden verschilden de nadelige uitkomstmaten niet tussen de beide soorten ziekenhuizen.


Conclusie

Er werden geen significante verschillen gezien in procedurele succespercentages tussen ziekenhuizen met of zonder hartchirurgische faciliteiten. Mits voldoende ervaring en ondersteuning aanwezig is, vormt angioplastiek een acceptabele optie in ziekenhuizen zonder gespecialiseerde cardiochirurgische faciliteiten.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: