Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

TAVR alternatief voor standaard operatie in hoogrisico patiënten

Nieuws - 11 mrt. 2013

ACC 2013. San Francisco - Late Breaking Clinical Trial session, Maandag 11 maart 2013

Three-Year Outcomes after Transcatheter or Surgical Aortic Valve Replacement in High-Risk Patients with Severe Aortic Stenosis


Thourani VH (Atlanta, FL, VS) (principal investigator)


Het transcatheter aortaklepvervanging (TAVR) systeem werd geëvalueerd als alternatief voor een  open hartoperatie voor hoog risicopatiënten met ernstige aortastenose. Deze patiënten hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen, waardoor operaties een extra groot risico kunnen vormen. Herstel van cathether-gebaseerde klepvervanging duurt een paar dagen, in vergelijking tot 4-8 weken na een open hartoperatie.
The multicenter PARTNER studie includeerde 699 hoogrisico patiënten met defecte aortakleppen, die standaardoperatie of TAVR ondergingen. Deze analyse  betreft evaluatie van follow-up van minstens 3 jaar.


Belangrijkste resultaten

  • Drie jaar na interventie was de sterfte door alle oorzaken vrijwel gelijk in de beide groepen (44.8% na standaardoperatie vs. 44.2% na TAVR).
  • Cardiovasculaire sterfte was ook vergelijkbaar in beide groepen (30.2% vs 30.1%).
  • Beide groepen lieten eenzelfde verbetering in symptomen zien, drie jaar na interventie.
  • TAVR liet een hogere incidentie van beroerte zien dan open-hartoperatie na één jaar (6% vs. 3.2%), na twee jaar (7.7% vs 4.9%) maar niet na drie jaar (8.2% vs 9.3%, niet statistisch significant verschillend).
  • Er werden veel  lekkages rondom de klep gezien, kort na de procedure. Dit kwam meer voor in de TAVR groep.


Conclusie

“TAVR werkt zoals het moet werken, en hemodynamische prestatie is zeer goed zelfs na het drie-jaars eindpunt en vergelijkbaar met operatieve klepvervanging,” aldus VH Thourani.
“De middellange termijn uitkomsten zijn vergelijkbaar tussen TAVR en de gouden standaard-operatie in hoogrisico patiënten. Echter, paravalvulaire lekkage is verantwoordelijk voor hogere sterfte na drie jaar. Innovatieve beeldvormingstechnieken zouden uitkomst kunnen bieden bij het zorgvuldig bepalen van de maat van de klep, om lekkage te verminderen tijdens TAVR.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: