Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanvullende trombolytische behandeling vermindert incidentie hemodynamische collaps na longembolie

Nieuws - 12 mrt. 2013

Met name patiënten jonger dan 75 jaar hebben baat bij behandeling met heparine en tenecteplase.

Konstantinides S (Mainz, Duitsland) (principal investigator)


Single-bolus Tenecteplase Plus Heparin Compared With Heparin Alone for Normotensive Patients With Acute Pulmonary Embolism Who Have Evidence of Right Ventricular Dysfunction and Myocardial Injury: The Pulmonary Embolism Thrombolysis (PEITHO) Study


Heparine is de standaardtherapie bij longembolie. Het trombolyticum tenecteplase lost snel thrombi op, maar brengt een risico op hersenbloeding met zich mee. In de PEITHO studie werd het toevoegen van tenecteplase aan standaardtherapie met heparine onderzocht. 1006 patiënten werden gerandomiseerd naar heparine met tenecteplase of heparine met placebo. Het primaire eindpunt was sterfte door alle oorzaken of hemodynamische collaps binnen 7 dagen.


Belangrijkste resultaten

    •    Hemodynamische collaps kwam minder voor in de groep die tenecteplase ontving (1.6% vs. 5% in de heparine+placebogroep).
    •    Mortaliteit was laag in beide groepen en verschilde niet significant (1.2% in tenecteplase vs. 1.8%).
    •    Grote bloedingen kwamen meer voor in de tenecteplase groep, ten opzichte van de mensen die alleen heparine ontvingen (6.3 vs. 1.5%), en er deden zich 10 beroertes voor na heparine+tenecteplase, ten opzichte van 1 in de heparine+placebogroep.


Conclusie

In patiënten met gematigd risico op longembolie vermindert trombolytische behandeling de incidentie van hemodynamische collaps aanzienlijk. Patiënten jonger dan 75 jaar hadden het meest baat bij tenecteplase-toevoeging, inclusief een tendens naar minder risico op beroerte.  Deze studie geeft aanleiding tot risicostratificatie, zodat bij specifieke patiëntengroepen verdere achteruitgang voorkomen kan worden. Ook biedt een lagere dosis mogelijk een betere uikomst in oudere patiënten, hetgeen de moeite van het onderzoeken waard is.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: