Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Mate van passief meeroken voorspelt coronaire calcificatie

Literatuur - Yankelevitz DF, Henschke CI, Yip R et al - J Am Coll Cardiol Img. 2013. doi:10.1016/j.jcmg.2013.02.004

Second-Hand Tobacco Smoke in Never Smokers Is a Significant Risk Factor for Coronary Artery Calcification ONLINE FIRST


Yankelevitz DF, Henschke CI, Yip R et al
J Am Coll Cardiol Img. 2013. doi:10.1016/j.jcmg.2013.02.004


Achtergrond

Diverse observaties hebben geleid tot de conclusie dat er een causaal verband bestaat tussen blootstelling aan ‘tweedehandse tabaksrook’ (SHTS), ofwel passief meeroken, en mortaliteit en morbiditeit als gevolg van coronair vaatlijden (CAD)[1]. Recentelijk werd een associatie beschreven tussen SHTS-blootstelling en subklinische atherosclerose, te zien aan coronaire arteriecalcificatie (CAC).CAC scores waren hoger in mensen die waren blootgesteld aan SHTS, dan in mensen die niet blootgesteld waren, zelfs na correctie van algemeen erkende cardiovasculaire risicofactoren. CAC-meting met behulp van CT scan wordt steeds meer gebruik in CAD-risico-evaluatie.
Deze studie onderzoekt de prevalentie en mate van subklinische atherosclerose in relatie tot SHTS-blootstelling, door lage dosis non-gated CT scans uit te voeren in 3098 asymptomatische mensen die nooit zelf hebben gerookt. SHTS-blootstelling (permissiestatus, duur, intensiteit) werd geschat op grond van een vragenlijst voor de periode voor het 18e levensjaar als kind, of na het 18e levensjaar als volwassene, zowel thuis als op het werk. Een totale SHTS-score werd berekend op grond van de afzonderlijke blootstellingscomponenten.


Belangrijkste resultaten

  • CAC prevalentie was hoger bij mensen met een SHTS-blootstelling groter dan minimaal, in vergelijking tot mensen met minimale SHTS-blootstelling (26.4% vs. 18.5%, P=0.0001).
  • De prevalentie van enige vorm van CAC nam significant toe bij hogere mate van SHTS blootstelling: minimaal: 18.5%, laag: 22.1%, matig: 22.1% en hoog: 35,1% (P< 0.0001).
  • Na correctie voor andere risicofactoren voor CAC, waren de odds ratios (Ors) 1.5 voor lage SHTS –blootstelling (95%CI: 1.2-2.0, P=0.002), 1.6 voor matige (95%CI: 1.2-2.1, P=0.0008), en 1.9 voor hoge blootstelling (95%CI: 1.5-2.5, P<0.000).
  • De totale SHTS-blootstellingsscore was een significante voorspeller van de prevalentie van CAC na correctie voor andere risicofactoren. Zowel SHTS in de kindertijd, als SHTS als volwassene, thuis of op het werk, bleken onafhankelijke voorspellers van CAC.


Conclusie

Passief meeroken, als kind, of als volwassene, is een risicofactor voor coronaire calcificatie. Er is een dosis-responsrelatie tussen SHTS blootstelling en mate van CAC. De ORs van SHTS-blootstelling waren minstens zo hoog als die van leeftijd, diabetes, hypercholesterolemie en nierziekte. Passief meeroken is een totnogtoe ondergewaardeerd gezondheidsprobleem, maar een vermijdbare risicofactor. Het beperken van blootstelling aan SHTS, is ten minste zo gunstig als het verminderen van al erkende risicofactoren voor CAD.


References

1. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to
Tobacco Smoke. A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Dept. of Health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention, Coordinating Center for Health Promotion, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.
2. Hirayama T. Passive smoking. N Z Med J 1990;103:54.Abstract

Objective
The aim of this study was to assess the relationship of the extent of subclinical atherosclerosis measured by coronary artery calcification (CAC) to the extent of second-hand tobacco smoke (SHTS) exposure in asymptomatic people who never smoked.

Background 
An association between SHTS and CAC was recently reported in a single study, but the quantitative aspects of the relationship are not known.

Methods
  A cohort of 3,098 never smokers 40 to 80 years of age, enrolled in the Flight Attendant Medical Research Institute International Early Lung Cancer Action Program screening program, completed a SHTS questionnaire, and had a low-dose nongated computed tomography scan. The questionnaire provided a quantitative score for total SHTS exposure, as well as separately as a child and as an adult at home and at work; 4 categories of exposure to SHTS were identified (minimal, low, moderate, and high exposure). CAC was graded using a previously validated ordinal scale score that ranged from 0 to 12. Logistic regression analysis of the prevalence and ordered logistic regression analysis of the extent of CAC were performed to assess the independent contribution of SHTS adjusted for age, sex, diabetes, hypercholesterolemia, hypertension, and renal disease. Linear and quadratic regression analyses of CAC and SHTS were performed.

Results
  The prevalence of CAC was 24% (n = 754) and was significantly higher in those with more than minimal SHTS exposure compared with those with minimal SHTS exposure (21% vs. 19%, p < 0.0001). The adjusted odds ratios for CAC prevalence were 1.54 (95% confidence interval: 1.17 to 2.20) for low SHTS exposure, 1.60 (95% confidence interval: 1.21 to 2.10) for moderate exposure, and 1.93 (95% confidence interval: 1.49 to 2.51) for high exposure. The association of the extent of SHTS with the extent of CAC was confirmed by the adjusted odds ratio (p < 0.0001).

Conclusions
  The presence and extent of CAC were associated with extent of SHTS exposure even when adjusted for other risk factors for CAC, suggesting that SHTS exposure causes CAC.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: