Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinetherapie: CV en renale uitkomsten bij patiënten met CKD

Literatuur - Hou W, Lv J, Perkovic V, et al. - Eur Heart J. 2013 Mar 6. [Epub]


Effect of statin therapy on cardiovascular and renal outcomes in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis.


Hou W, Lv J, Perkovic V, et al.
Eur Heart J. 2013 Mar 6. [Epub]


Achtergrond:

Hart-en vaatziekten (HVZ) zijn de belangrijkste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij mensen met een chronische nierziekte (CKD ) wereldwijd, met een toename in  cardiovasculaire events en mortaliteit naarmate de nierfunctie afneemt [1,2]. Patiënten met CKD hebben een hogere prevalentie van een aantal risicofactoren voor hart-en vaatziekten, zoals afwijkende lipiden, hypertensie, obesitas en diabetes.
Kidney Disease Outcome Quality Initiative (K / DOQI) klinische richtlijnen hebben behandeling met een statine aanbevolen voor de preventie van HVZ bij patiënten met CKD en hoge LDL-cholesterol (LDL-C) niveaus [3]. Cholesterolwaarden bij patiënten met een nierziekte hebben echter niet altijd dezelfde log-lineaire relatie met cardiovasculaire voorvallen als in de algemene populatie [4]. De ziektelast van HVZ bij mensen met sterk verminderde GFR is mogelijk niet voornamelijk te wijten aan atherosclerose in vergelijking met mensen met normale nierfunctie. Het patroon van cardiovasculaire pathologie kan verschillen bij gevorderde CKD, waarbij vasculaire stijfheid en calcificatie, structurele hartziekten en sympathische hyperactiviteit bijdragen aan een toenemend risico van aritmie en hartfalen [5]. Het effect van statines kan daarom minder zijn vergeleken met de algemene bevolking. In deze systematische
review werden data uit klinische studies geanalyseerd om de balans van risico's en voordelen te bepalen van statines  bij patiënten met CKD , evenals het effect van de nierfunctie op statinegebruik. Eenendertig studies die ten minste een event bevatten werden geïdentificeerd, die gegevens van 48 429 patiënten met CKD verschaften, inclusief 6690 ernstige cardiovasculaire events en 6653 sterfgevallen.


Belangrijkste resultaten:

  • Behandeling met statines gaf een 23% reductie van het risico van cardiovasculaire events (RR 0,77, 95% CI 0,70-0,85, p <0,001); het effect van statines werd significant gewijzigd door de nierfunctie
  • Behandeling met statines verminderde het risico op coronaire events met 22% (RR 0,78, 95% CI 0.69 - 0.88)
  • Er was geen effect van statinetherapie op het risico van een beroerte (RR 0,79, 95% CI 0,56-1,12)
  • Behandeling met statines verminderde sterfte door alle oorzaken (RR 0,92, 95% CI 0.85 - 0,99), alsmede cardiovasculaire sterfte (RR 0,91, 95% CI 0,84 - 0.99)
  • Er was geen duidelijk bewijs dat statines het risico op nierfalen verminderden (RR 0,95, 95% CI 0,90 - 1.01)
  • Bijwerkingen waren niet significant verhoogd met statines, inclusief hepatische- (RR 1.13, 95% CI 0.92 - 1,39) of spierafwijkingen (RR 1,02, 95% CI 0.95 -1.09).
  • De relatieve effecten van statines in CKD waren significant verminderd bij mensen met gevorderde CKD (P <0,001), maar de absolute risicoreducties waren vergelijkbaar.Conclusie:

Statinetherapie vermindert het risico op ernstige vasculaire events, evenals cardiovasculaire sterfte en sterfte door alle oorzaken bij patiënten met CKD, over een brede range aan nierfuncties, waaronder patiënten met dialyse. Hoewel de relatieve vasculaire bescherming van statines aanzienlijk wordt gewijzigd door de nierfunctie, kan een significante daling in het absolute risico worden bereikt in elk stadium van CKD.


Referenties:

1. Go AS, Chertow GM, Fan D, et al. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004;351:1296–1305.
2. Yach D, Leeder SR, Bell J, et al. Global chronic diseases. Science 2005;307:317.
3. Snyder JJ, Collins AJ. KDOQI hypertension, dyslipidemia, and diabetes care guidelines and current care patterns in the United States CKD population: National Health and Nutrition Examination Survey 1999–2004. Am J Nephrol 2009;30:44–54.
4. Liu Y, Coresh J, Eustace JA, et al. Association between cholesterol level and mortality in dialysis patients: role of inflammation and malnutrition. JAMA 2004;291:451–459.
5. Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ. Clinical epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease. Am J Kidney Dis 1998;32(5 Suppl. 3):S112–S119.


Abstract

Aims:
The effects of statin therapy in patients with chronic kidney disease (CKD) remain uncertain. We undertook a systematic review and meta-analysis to investigate the effects of statin on major clinical outcomes.

Methods and results:
We systematically searched MEDLINE, Embase, and the Cochrane Library for trials published between 1970 and November 2011. We included prospective, randomized, controlled trials assessing the effects of statins on cardiovascular outcomes in people with kidney disease. Summary estimates of relative risk (RR) reductions were calculated with a random effects model. Thirty-one trials that include at least one event were identified, providing data for 48 429 patients with CKD, including 6690 major cardiovascular events and 6653 deaths. Statin therapy produced a 23% RR reduction (16-30) for major cardiovascular events (P<0.001), an 18% RR reduction (8-27) for coronary events, and 9% (1-16) reduction in cardiovascular or all-cause deaths, but had no significantly effect on stroke (21%, -12 to 44) or no clear effect on kidney failure events (5%, -1 to 10). Adverse events were not significantly increased by statins, including hepatic (RR 1.13, 95% CI 0.92-1.39) or muscular disorders (RR 1.02, 95% CI 0.95-1.09). Subgroup analysis demonstrated the relative effects of statin therapy in CKD were significantly reduced in people with advanced CKD (P < 0.001) but that the absolute risk reductions were comparable.

Conclusion:
Statin therapy reduces the risk of major cardiovascular events in patients with chronic kidney disease including those receiving dialysis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: