Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verhoogd aantal bloedingen in ‘real world’ dabigatran-behandelde patiënten

Literatuur - Larsen TB, Rasmussen LH, Skjoth F et al., - J Am Coll Cardiol. 2013


Efficacy and safety of dabigatran etexilate and warfarin in ‘real world’ patients with atrial fibrillation: A prospective nationwide cohort study.

 
Larsen TB, Rasmussen LH, Skjoth F et al.,
J Am Coll Cardiol. 2013
 


Achtergrond

Stroke is een serieuze complicatie van atriumfibrilleren (AF), die kan worden voorkomen met orale anticoagulantia (OAC). Tot voor kort werden hiervoor vitamine K-antagonisten (VKA) gebruikt zoals warfarine. VKA hebben onder andere als nadeel dat ze regelmatige monitoring behoeven en dat ze interacties met voedingsmiddelen en medicijnen kunnen aan gaan
Dabigatran etexilaat is een nieuwe orale directe thrombineremmer. Sinds augustus 2011 is dabigatran in Denemarken beschikbaar in twee doseringen (150 of 110 mg BID) voor de preventie van beroerte bij AF in patiënten met één of meer risicofactoren, naar aanleiding van resultaten van de RE-LY (Randomised evaluation of long-term anticoagulant therapy) fase 3 studie. RE-LY toonde aan dat dabigatran 110 mg BID niet-inferieur was aan warfarine ten aanzien van de primaire eindpunten van beroerte en systemische embolie, met 20% minder bloedingen, terwijl 150 mg BID superieur was ten aanzien van het primaire effectiviteitseindpunt, met een bloedingsfrequentie vergelijkbaar met warfarine [2].
Er bestonden zorgen ten aanzien van een numerieke (maar niet statistisch significante) stijging in het aantal myocardinfarcten en bloedingen onder dabigatran-behandelde patiënten zowel tijdens de RE-LY studie als na introductie van dabigatran [3-6].
Deze cohortstudie had als doel de effectiviteit en veiligheid in te schatten van dabigatran etexilaat in vergelijking tot warfarine, in een ‘dagelijkse klinische praktijk’-populatie van patiënten met AF.
 


Belangrijkste resultaten

Het primaire studie-eindpunt van beroerte en systemische embolie verschilde niet tussen de warfarine en dabigatran-behandelde groepen.
De mortaliteit was significant lager in de groep die werd behandeld met dabigatran 110 mg BID (adjusted HR (aHR): 0.79, 95%CI: 0.65-0.96), of met dabigatran 150 mg BID (aHR: 0.57, 95%CI: 0.40-0.80), in vergelijking tot patiënten behandeld met warfarine.
Het aantal grote bloedingen verschilde niet tussen patiënten behandeld met warfarine en dabigatran (beide doseringen). Incidentie van intracraniële bloedingen was lager na beide dabigatran-doseringen ten opzichte van warfarine: 110 mg BID: aHR: 0.24, 95%CI: 0.08-0.56) en 150 mg BID: aHR: 0.08 (95%CI: 0.01-0.40).
De incidentie van myocardinfarct, longembolie en ziekenhuisopname ongeacht de oorzaak was lager na beide dabigatrandoseringen, in vergelijking tot warfarine. 
 

Conclusie

Deze eerste rapportage van een groot cohort uit de dagelijkse klinische praktijk sinds de registratie van dabigatran, , toont een vergelijkbare effectiviteit ten aanzien van de preventie van stroke en systemische embolie van dabigatran en warfarine. Hoewel dit cohort een lager risico had dan de patiënten in de RE-LY studie, bevestigt deze studie, ook na correctie voor risicofactoren en propensity-score, dat dabigatran geen verhoogd risico op myocardinfarct of bloedingen veroorzaakt. Deze resultaten ontkrachten de eerdere zorgen ten aanzien van een verhoogde bloedingincidentie onder dabigatran-behandelde patiënten.
 
 
 

Referenties

1. Banerjee A, Marín F, Lip GYH. A new landscape for stroke prevention in atrial fibrillation: focus on new anticoagulants, antiarrhythmic drugs, and devices. Stroke; a journal of cerebral circulation. 2011; 42:3316–22
2. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. for the R-LSC and I. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. The New England journal of medicine. 2009; 361:1139–51.
3. Hohnloser SH, Oldgren J, Yang S, et al. Myocardial ischemic events in patients with atrial fibrillation treated with dabigatran or warfarin in the RE-LY (Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy) trial. Circulation. 2012; 125:669–76.
4. Truumees E, Gaudu T, Dieterichs C, et al. Epidural hematoma and intraoperative hemorrhage in a spine trauma patient on Pradaxa (dabigatran). Spine. 2012; 37:E863–5.
5. Legrand M, Mateo J, Aribaud A. The use of dabigatran in elderly patients. Archives of internal medicine. 2011; 171:1285–6.
6. Wychowski MK, Kouides PA. Dabigatran-induced gastrointestinal bleeding in an elderly patient with moderate renal impairment. The Annals of pharmacotherapy. 2012; 46:e10.
 
 
Klik door naar de online versie van dit artikel.
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: