Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Associaties tussen cardiovasculaire risicofactoren en socio-economische factoren in de loop der tijd

Literatuur - Danaei G, Singh GM, Paciorek CJ et al; Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group. - Circulation. 2013 Apr 9;127(14):1493-502.

The global cardiovascular risk transition: associations of four metabolic risk factors with national income, urbanization, and Western diet in 1980 and 2008.


Danaei G, Singh GM, Paciorek CJ et al; Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group.

Circulation. 2013 Apr 9;127(14):1493-502. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001470.


Achtergrond

Risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen (CVA) zijn in verband gebracht met socio-economische status [1]. Er wordt verondersteld dat CVA risicofactoren toenemen met rijkdom en urbanisatie, als gevolg van een meer Westerse leefstijl en dieet [2,3]. Anderzijds kunnen een hoger inkomen en een stedelijke infrastructuur de toegang tot informatie over een gezonde leefwijze en gezondheidszorg vergroten, en daarmee risicofactoren voor CVA verminderen [4].
Het is belangrijk te weten hoe socio-economische factoren en CVD risicofactoren met elkaar in verband staan op populatieniveau en hoe ze worden beïnvloed door publieke gezondheidszorg- en klinische programma’s en globalisatie van medicijnen en voedsel.
Deze studie onderzocht associaties op populatieniveau tussen belangrijke metabolische risicofactoren en nationaal inkomen. Het doel was niet om causale verbanden te identificeren (het trekken van dergelijke conclusies zou hier ongepast zijn), maar om aan te tonen hoe bekende CVA risicofactoren verspreid zijn over verschillende landen in relatie tot sociale en economische factoren, en hoe dit in de tijd is veranderd. Schattingen van risicofactoren van 199 landen tussen 1980 en 2008 werden geanalyseerd in relatie tot nationaal inkomen per capita of een maat voor westers dieet (WD) en, in het geval van body mass index (BMI), het percentage mensen dat in een stedelijke omgeving woont.
 

Belangrijkste resultaten

  • In 1980 waren populatiegemiddelden van BMI, systolische bloeddruk (SBP) en totaal serumcholesterol (TC) positief geassocieerd met nationaal inkomen (correlatiecoëfficiënten varieerden tussen 0.35 en 0.50). De associatie tussen BMI en inkomen vlakte af bij een bruto binnenlands product (BBP) per capita of Int$7000. Fasting plasma glucose (FPG) toonde een zwakkere associatie met nationaal inkomen in 1980 (correlatiecoëfficiënt < 0.15).
  • In 2008 liet de relatie tussen BMI en de natuurlijke logaritme van BBP (ln(BBP)) in vrouwen een omgekeerde U-curve zien, met een piek bij midden-inkomens. De associaties tussen BMI en ln(BBP) waren zwakker in 2008 dan in 1980.
  • Er zijn regiospecifieke verschillen in de relatie tussen BMI en inkomen bij vrouwen.
  • De associatie tussen inkomen en SBP veranderde met de tijd, tot een negatieve associatie tussen SBP en ln(BBP) in 2008 voor vrouwen (van 2.76 (95%CI: 2.36-3.62) mmHg per Ln(GDP) in 1980 tot -1.85 (95%CI: -2.24 tot -1.27) in 2008 en tot een vrijwel vlakke curve voor mannen.
  • De associatie tussen TC en ln(BBP) verschilde niet significant tussen 1980 en 2008, en TC was nog steeds positief gecorreleerd aan inkomen in 2008 (correlatiecoëfficiënt: 0.60 (0.53-0.70) in vrouwen en 0.62 (0.53-0.67) in mannen).
  • De relaties tussen risicofactoren en het percentage van de populatie in stedelijke gebieden vertoonden grotendeels dezelfde patronen als de associaties met nationaal inkomen. BMI vormde een uitzondering met een positieve associatie in zowel 1980 en 2008.
  • Tussen 1980 en 2008 behielden de associaties tussen BMI en WD een lineair-dan-vlak patroon. Deze verschoof echter naar boven bij mannen, waardoor een hoger BMI werd gezien bij dezelfde waarde voor WD. Bij vrouwen werd een omkering van de associatie gezien bij het 80e percentiel in 1980, terwijl dit in 2008 bij het 60e percentiel was.
  • Hoewel FPG slechts zwak geassocieerd was met nationaal inkomen en WD, veranderden de correlatiecoëfficiënten van de relatie met BMI van 0.22 (0.02-0.34) en 0.25 (0.14-0.43) in mannen en vrouwen in 1980, tot 0.54 (0.42-0.4) en 0.52 (0.40-0.59) in 2008.
 

Conclusie

Deze studie geeft inzicht in de complexe en dynamische associaties tussen metabolische risicofactoren en welvaart en dieet. In 2008 had alleen TC een sterke positieve associatie behouden met nationaal inkomen, terwijl in 1980 ook SBP en BMI positief gecorreleerd waren aan inkomen en WD. BMI bleef geassocieerd met urbanisatie, hetgeen suggereert dat urbanisatie een effect heeft dat breder is dan inkomen en dieet.
Globale epidemiologie van metabolische risicofactoren heeft gevolgen voor CVA preventie. Regulering en gezondheidseducatie zouden gebaseerd moeten worden op de regiospecifieke associaties zoals beschreven in deze studie, aangezien rijkdom de globale epidemiologie van CVA niet voldoende kan verklaren.
De persistente associatie tussen BMI en FPG en de stijgende BMIs betekent dat gezondheidsinstellingen wereldwijd met een epidemie van hyperglycaemie en diabetes mellitus te maken krijgen. Dit, samen met hoge bloeddruk in lage-inkomenslanden, zijn mogelijk de belangrijkste aspecten van de wereldwijde CV risico transitie in de komende decennia.
 

Redactioneel commentaar [5]

Dit is de eerste dataset in zijn soort. Hoewel lovenswaardig, lijdt de analyse onder de opvallende schaarste van wereldwijde gegevens. De keuze van modellering van ontbrekende gegevens de observaties hebben beïnvloed gezien de grote hoeveelheid ervan. Ook de ontoereikendheid van wereldwijde surveillance gegevens over CVA risicofactoren is beperkend.
Wereldwijde gegevens die CVA risicofactoren aan macro-economische factoren verbinden, zullen ons begrip verbeteren van de oorzaken en gevolgen van CVA en faciliteren mogelijk een consensus over doelstellingen, beleid en interventies.
 

Referenties

1. DiCesare M, Khang YH, Asaria P et al. Inequalities in non-communicable diseases and effective responses. Lancet. 2013;381:585–597.
2. Kim D, Kawachi I, Hoorn SV, Ezzati M. Is inequality at the heart of it? Cross-country associations of income inequality with cardiovascular diseases and risk factors. Soc Sci Med. 2008;66:1719–1732.
3. Popkin BM. The shift in stages of the nutrition transition in the developing world differs from past experiences! Public Health Nutr.2002;5(1A):205–214.
4. Anand SS, Yusuf S. Stemming the global tsunami of cardiovascular disease. Lancet. 2011;377:529–532.
5. Banerjee A. Macroeconomics and Cardiovascular Risk Factors : The Same View Through a Different lens? Circulation. 2013;127:1451-1452; doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.002002
 
Klik direct door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: