Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Prasugrel- of ticagrelortherapie in STEMI patiënten bij primaire PCI

Literatuur - Parodi G, Valenti R, Bellandi B et al. - J Am Coll Cardiol. 2013 Apr 16;61(15):1601-6


Comparison of Prasugrel and Ticagrelor Loading Doses in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients: RAPID (Rapid Activity of Platelet Inhibitor Drugs) Primary PCI Study.
 

Parodi G, Valenti R, Bellandi B et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 Apr 16;61(15):1601-6. doi: 10.1016/j.jacc.2013.01.024.
 

Achtergrond

Prasugrel en ticagrelor worden door richtlijnen aanbevolen voor gebruik bij patiënten met ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) die primaire percutane coronaire interventie (PPCI) ondergaan [1,2]. Prasugrel en ticagrelor hebben snel (<2 uur) een plaatjesremmend effect, en ze zouden het gunstige effect van bivalirudinetherapie kunnen maximaliseren in STEMI patiënten die PPCI moeten ondergaan, waarmee het risico op acute stenttrombose wordt verlaagd. Farmacodynamische gegevens over prasugrel en ticagrelor zijn verkregen in gezonde vrijwilligers of individuen met stabiele coronairziekte [3-7].
De RAPID (Rapid Activity of Platelet Inhibitor Drugs) studie is opgezet om het effect van prasugrel en ticagrelor te vergelijken in patiënten met STEMI die PPCI met bivalirudine monotherapie ondergaan. Het was een gerandomiseerde, 2-arm prospectieve studie, waarin 50 patiënten 60 mg prasugrel oplaaddosis (LD) of 180 mg ticagrelor SD kregen voor PPCI.
 

Belangrijkste resultaten

  • Er was grote variatie in platelet reactivity units (PRU) na 2 uur (mediaan: 242, interquartile range (IQR): 54-293). Er was geen verschil (P=0.207) in PRU-waarde tussen prasugrel (mediaan: 217, IQR: 12-279) en ticagrelorbehandelde (mediaan: 275: IQR: 88-305) patiënten.
  • 2 uur na LD was prasugrel niet-inferieur aan ticagrelor in het remmen van plaatjesreactiviteit (verschil: -41: 95%CI: -115 tot +31).
  • 8 uur na LD was de PRU-waarde significant lager in de prasugrelgroep in vergelijking tot de ticagrelorgroep (P<0.01).
  • De gemiddelde tijd om een PRU-waarde<240 te behalen was 3 + 2 uur in de prasugrel- en 5 + 4 uur in de ticagrelorgroep.
  • Morfinegebruik (OR=5.29: 95% CI: 1.44-19.49, P=0.012) was een voorspeller van hoge residuele plaatjesreactiviteit 2 uur na SD.
  • Er was geen verschil in event rates tussen de twee studiegroepen, maar dyspneu en contrast-geïnduceerde nefropathie kwamen vaker voor en er waren twee gevallen van lethaal refractair hartfalen in de ticagrelorgroep.
 

Conclusie

Prasugrel bleek niet-inferieur in vergelijking tot ticagrelor ten aanzien van residuele plaatjesreactiviteit 2 uur na LD. De variatie in medicijnrespons na SD was groot in STEMI patiënten en PRU-waarden waren hoger dan die werden gerapporteerd in eerdere evaluaties in gezonde vrijwilligers en patiënten met stabiele coronairziekte. Enkele uren waren nodig om genoeg effect van prasugrel of ticagrelor te bereiken. Morphinegebruik leek de activiteit van de plaatjesremmende middelen te vertragen.
 

Referenties

1.Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. 2011 ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous coronary intervention: executive summary. J Am Coll Cardiol 2011; 58:2550–83.
2. Steg G, James SK, Atar, D, et al. ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J 2012;33:2569–619.
3. Jernberg T, Payne CD, Winters KJ, et al. Prasugrel achieves greater inhibition of platelet aggregation and a lower rate of non-responders compared with clopidogrel in aspirin-treated patients with stable coronary artery disease. Eur Heart J 2006;27:1166 –73.
4. Matsushima N, Jakubowski JA, Asai F, et al. Platelet inhibitory activity and pharmacokinetics of prasugrel (CS-747) a novel thienopyridine P2Y12 inhibitor: a multiple-dose study in healthy humans. Platelets 2006;17:218 –26.
5. Michelson AD, Frelinger AL 3rd, Braunwald E, et al., for the TRITON-TIMI 38 Investigators. Pharmacodynamic assessment of platelet inhibition by prasugrel vs. clopidogrel in the TRITON-TIMI
38 trial. Eur Heart J 2009;30:1753– 63.
6. Bliden KP, Tantry US, Storey RF, et al. The effect of ticagrelor versus clopidogrel on high on-treatment platelet reactivity: combined analysis of the ONSET/OFFSET and RESPOND studies. Am Heart J 2011;162:160 –5.
7. Storey RF, Melissa Thornton S, et al. Ticagrelor yields consistent dose-dependent inhibition of ADP-induced platelet aggregation in patients with atherosclerotic disease regardless of genotypic variations.

 
Find this article on Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: