Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

CIMT verbetert cardiovasculaire risico-inschatting in diabetespatiënten niet

Literatuur - den Ruijter HM, Peters SA, Groenewegen KA, et al. - Diabetologia. 2013 Apr 9


Common carotid intima-media thickness does not add to Framingham risk score in individuals with diabetes mellitus: the USE-IMT initiative.

 
den Ruijter HM, Peters SA, Groenewegen KA, et al.
Diabetologia. 2013 Apr 9. [Epub ahead of print]
 

Achtergrond
Individuen met diabetes hebben een twee keer zo hoog risico op cardiovasculaire (CV) morbiditeit en mortaliteit als individuen met een normaal glucosemetabolisme [1,2]. Richtlijnen bevelen aan om het absolute risico op het ontwikkelen van CV aandoeningen in te schatten, om mensen met een hoog risico adequaat te kunnen behandelen. Slechts een aantal risicovoorspellende modellen is speciaal ontwikkeld voor diabetespatiënten, of betrekt plasmaglucoseniveaus in de criteria [3,4]. De meeste risicovoorspellende modellen zijn niet gevalideerd en getest op hun voorspellende nauwkeurigheid, maar het Framingham risicovoorspellingsmodel vormt hierop een uitzondering [4,5].
Aangezien bij diabetespatiënten versnelde atherogenese wordt gezien, kan het toevoegen van een maat voor preklinische atherosclerose de risico-inschatting mogelijk verbeteren. Het is voorgesteld om het meten van de carotis intima media dikte (CIMT) toe te voegen aan CV risicofactoren. De waarde hiervan is echter nog niet bestudeerd in specifieke hoogrisicogroepen.
Deze studie had daarom tot doel om te bepalen of het meten van gemiddelde algemene CIMT, naast de Framingham risicoscore, CV risico-inschatting verbetert in diabetespatiënten zonder bestaande hart- en vaatziekten (HVZ). De USE-IMT is een doorlopend internationaal meta-analyse project met individuele gegevens, gebaseerd op prospectieve cohortstudies [6]. Data van 4220 individuen met diabetes werden gebruikt voor deze analyse, en vergeleken met data van 56194 individuen uit de algemene USE-IMT populatie.
 
Belangrijkste resultaten
  • Klassieke CV risicoscores (gebruikt in het Framingham model) waren sterk gerelateerd aan het optreden van een eerste beroerte of myocardinfarct, zowel in de algemene USE-IMT groep als in de diabetesgroep. De relaties tussen roken, bloeddruk, leeftijd of sekse met CV aandoeningen waren echter zwakker onder diabetespatiënten.
  • De associatie tussen gemiddelde algemene CIMT en event rate was vergelijkbaar in de algemene USE-IMT groep en de diabetes groep.
  • Individuen met diabetes werden verdeeld in verschillende risicocategorieën, gebaseerd op de Framingham risicoscore. Wanneer algemene CIMT werd toegevoegd aan het risicovoorspellingsmodel, bleef 85% van de mensen in dezelfde risicocategorie. Het merendeel van de mensen die geen CV event ondergingen was terecht in een lagere risicocategorie geclassificeerd. Van de individuen die wel een CV event doormaakten, werd een vergelijkbaar aantal mensen terecht in een hogere, of onterecht in een lagere risicocategorie ingedeeld.
  • De toegevoegde waarde van gemiddelde algemene CIMT was klein en niet statistisch significant, voor zowel mannen als vrouwen. De geïntegreerde discriminerende verbetering was 0.005195% (95%CI: 0.0011-0.0091) in individuen met diabetes (mannen en vrouwen).
 
Conclusie
Het meten van de gemiddelde algemene CIMT, in aanvulling op Framingham risicofactoren, biedt geen extra voordeel in HVZ-risico-inschatting bij mensen met diabetes. De Framingham risicoscore wordt veel gebruikt en is goed gevalideerd, maar er is ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld ten aanzien van subklinische atherosclerose. Hoewel algemene CIMT gerelateerd is aan het risico op coronaire aandoeningen of HVZ, heeft het geen toegevoegde waarde in individuele risico-inschatting in de klinische praktijk.
 
Referenties

1. Asia Pacific Cohort Studies Collaboration (2003) The effects of diabetes on the risks of major cardiovascular diseases and death in the Asia-Pacific region. Diabetes Care 26:360–366
2. The Emerging Risk Factors Collaboration (2010) Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 375:2215–2222
3. Chamnan P, Simmons RK, Sharp SJ, Griffin SJ, Wareham NJ (2009) Cardiovascular risk assessment scores for people with diabetes: a systematic review. Diabetologia 52:2001–2014
4. van Dieren S, Beulens JWJ, Kengne AP et al (2011) Prediction models for the risk of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes: a systematic review. Heart 98:360–369
5. D’Agostino RB Sr, Vasan RS, Pencina MJ et al (2008) General cardiovascular risk profile for use in primary care: The Framingham Heart Study. Circulation 117:743–753

 
Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: