Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Weinig mensen hebben een gezonde leefstijl na coronaire hartziekte of beroerte

Literatuur - Teo K, Lear S, Islam S, et al. PURE Investigators - JAMA. 2013 Apr 17;309(15):1613-21. doi: 10.1001/jama.2013.3519


Prevalence of a healthy lifestyle among individuals with cardiovascular disease in high-, middle- and low-income countries: The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study.

 
Teo K, Lear S, Islam S, et al. PURE Investigators
JAMA. 2013 Apr 17;309(15):1613-21. doi: 10.1001/jama.2013.3519
 

Achtergrond

Niet roken, een gezond dieet en verhoogde fysieke activiteit zijn belangrijke factoren in de secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Slechts weinig mensen volgen de leefstijlaanbevelingen op na een cardiovasculaire aandoening [1-3].
Deze studie onderzoekt de prevalentie van de drie gezonde leefstijlfactoren bij mensen die in de Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) studie rapporteerden een coronaire hartziekte (CHD) of beroerte te hebben gehad. De PURE studie is een prospectief cohort dat 153699 deelnemers van stedelijke en rurale gemeenschappen heeft geïncludeerd, in landen met hoge, midden of lage inkomensstatus [4,5].
 

Belangrijkste resultaten

  • In landen met een hoog inkomen waren de meeste mensen met roken gestopt (74.9%, 95%CI: 71.1-78.6), terwijl de proportie lager was in landen met een laag inkomen (38.1%, 95%CI: 33.1-43.2). Er werd een graduele afname gezien met afnemende inkomensstatus van de hogere en lagere middeninkomens (P<0.001 voor trend). Bij ieder inkomensniveau werden vergelijkbare dalende trends gezien voor prevalentie van stoppen met roken met afnemend educatieniveau.
  • 25.5% (95%CI: 16.7-36.6) van de deelnemers in lage inkomenslanden ondernam een hoog niveau (>3000 MET minuten/week) werk- of vrije tijd-gerelateerde fysieke activiteit, 41.5% (95%CI: 33.1-50.4) deed dit bij de lagere middeninkomenslanden, 29.9% (95%CI:22.2-38.9) in de hogere middeninkomenslanden en 45.2% (95%CI: 29.8-61.5) in landen met een hoog inkomen (geen significante trend).
  • Gebruikmakend van een aangepaste AHEI score (alternative healthy eating index), consumeerde 25.8% (95%CI:13.0-44.8) van de deelnemers in een laag inkomensland een gezond dieet, ten opzichte van 43.4% (95%CI:21.0-68.7) in een hoog inkomensland, 45.1% (95%CI:30.9-60.1) bij de hogere middeninkomens en 43.2% (95%CI:30.0-57.4) in landen met lagere middeninkomens. Een hoger niveau van educatie was geassocieerd met een gradueel verhoogde consumptie van een gezond dieet, in alle typen landen.
  • In vergelijking tot deelnemers uit lage inkomenslanden, hadden individuen een grotere kans om meer dan twee gezonde leefstijlfactoren te hebben als ze uit een hoog inkomensland komen (OR: 2.61, 95%CI: 2.11-3.22), een hoog middeninkomensland (OR: 1.42, 95%CI:1.118-1.70) of een laag middeninkomensland (OR: 2.70, 95%CI: 2.33-3.13).
  • Stedelijke bewoners hadden vaker 2 of meer gezonde leefstijlfactoren dan bewoners van rurale gebieden (OR: 1.22, 95%CI: 1.11-1.34, P<0.001).  Mannen hadden vaker geen enkele gezonde leefstijlfactor dan vrouwen (7.2%, 95%CI: 5.7-9.0, P<0.01),  en meer vrouwen hadden 3 gezonde leefstijlfactoren (7.4%, 95%CI: 5.4-10.0) dan mannen (2.4%, 95%CI: 1.7-3.4, P<0.001). Deze sekseverschillen werden consequent gezien in alle landen.
 

Conclusie

Er bestaat een groot verschil tussen de werkelijke en de gewenste participatie aan drie belangrijke leefstijlfactoren na HVZ of beroerte. Over het algemeen volgen individuen in hogere inkomenslanden de gezonde leefstijl beter. Hoger educatieniveau was ook gerelateerd aan een gezonde leefstijl, hoewel dit een minder consistent patroon liet zien.
Deze prevalenties kunnen inzicht geven in kansen om cardiovasculaire preventie te verbeteren, door gericht educatie, belasting- of andere maatregelen te treffen waar ze het meest gewenst zijn.

 
 
Download CVGK-TEO JAMA 2013.pptx

Referenties

1. Chow CK, Jolly S, Rao-Melacini P et al. Association of diet, exercise, and smoking modification with risk of early cardiovascular events after acute coronary syndromes. Circulation. 2010; 121(6):750-758.
2. Iqbal R, Anand S, Ounpuu S, et al; INTERHEART Study Investigators. Dietary patterns and the risk of
acute myocardial infarction in 52 countries: results of the INTERHEART study. Circulation. 2008;118
(19):1929-1937.
3. Yusuf S, Reddy S, Ounpuu S, Anand S. Global burden of cardiovascular diseases, part I: general considerations, the epidemiologic transition, risk factors, and impact of urbanization. Circulation. 2001;
104(22):2746-2753.
4. Teo K, Chow CK, Vaz M et al. PURE Investigators-WritingGroup. The Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study: examining the impact of societal influences on chronic noncommunicable diseases in low-, middle-, and high-income countries. Am Heart J. 2009;158(1):1-7, e1.
5. Yusuf S, Islam S, Chow CK, et al; Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) Study Investigators. Use
of secondary prevention drugs for cardiovascular disease in the community in high-income, middle income,
and low-income countries (the PURE Study): a prospective epidemiological survey. Lancet. 2011;378(9798):1231-1243.
 

Klik direct door naar dit artikel op Pubmed
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: