Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen seksespecifieke respons op verschillende klassen antihypertensiva

Literatuur - Oparil S, Davis BR, Cushman WC et al., ALLHAT Collaborative Research Group - Hypertension. 2013 May;61(5):977-86. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00213


Mortality and morbidity during and after antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial: results by sex.

 
Oparil S, Davis BR, Cushman WC et al., ALLHAT Collaborative Research Group.
Hypertension. 2013 May;61(5):977-86. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00213.
 

Achtergrond

De voordelen van het verlagen van een hoge bloeddruk (BP) om morbiditeit en mortaliteit als gevolg van hart- en vaatziekten (HVZ) te verlagen zijn bekend. De specifieke voordelen van antihypertensiva bij het verlagen van cardiovasculaire (CV) complicaties van hypertensie bij vrouwen zijn echter onbekend [1]. Diverse studies hebben een leeftijdsgerelateerde verslechtering van hypertensiebeheersing beschreven, die meer uitgesproken was bij vrouwen dan bij mannen [2,3]. Het is echter niet duidelijk of het sekseverschil in het onder controle krijgen van BP in oudere patiënten het gevolg is van echte biologische resistentie tegen therapie bij vrouwen, of van factoren die gerelateerd zijn aan de uitvoering van gezondheidszorg.
De Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) vergeleek de effecten van niet-diuretische antihypertensiva als ACE-inhibito lisinopril en alfa-blokker doxazosine en calciumkanaalblokker amlodipine, met diuretische therapie met chloortalidon. Patiënten werden gerandomiseerd naar een van de behandelingen voor 5 jaar, en ook uitkomsten in een verlengde follow-up werden geanalyseerd [4]. ALLHAT toonde aan dat de niet-diuretische therapieën niet beter waren dan chloortalidon in de preventie van coronaire hartziekte (CHD), terwijl chloortalidon effectiever was in het voorkomen van hartfalen (HF) en effectiever dan doxazosine en lisinopril voor het voorkomen van beroerte en HVZ uitkomsten [5].
ALLHAT biedt een uitgelezen kans om de effecten van nieuwe niet-diuretische therapieën te vergelijken met die van chloortalidon op HVZ in een grote populatie oudere, hoogrisico patiënten.
 

Belangrijkste resultaten

  • Bij meer dan 60% van de deelnemers was BP onder controle tot <140/90 mmHg in jaar 4, hoewel minder beheersing werd bereikt met lisinopril. Er waren minder vrouwen met een BP onder controle dan mannen in alle behandelgroepen.
  • 6-jaar event rates van niet-fataal myocardinfarct en fataal CHD en het secundaire eindpunt van sterfte door alle oorzaken, gecombineerde CHD, gecombineerde HVZ, beroerte, HF en kanker waren lager in vrouwen dan in mannen (9,1 vs 13.9%). Er werden geen verschillen geobserveerd tussen verschillende behandelingen in subgroepen op grond van geslacht.
  • Gecombineerde HVZ en HF waren meer prevalent in lisinopril vs. chloortalidon in mannen en vrouwen, als ook wanneer amlodipine werd vergeleken met chloortalidon. Beroerte kwam vaker voor bij vrouwen die lisinopril kregen, ten opzichte van chloortalidon.
  • Kleine verschillen of tendensen werden geobserveerd voor secundaire eindpunten , bij vergelijkingen tussen twee behandelingen, maar deze bevindingen hielden niet stand tot in de verlengde follow-upperiode.
  • Er waren geen significante behandeling-sekse-interacties.
 

Conclusie

De auteurs concluderen dat over het geheel genomen er geen aanwijzingen zijn dat vrouwen en mannen anders reageren op verlaging van de bloeddruk, of dat er seksespecifieke verschillen bestaan voor de verschillende medicijnklassen. Het geslacht van een patiënt zou de behandelstrategie om bloeddruk te verlagen niet moeten beïnvloeden.
Lisinopril en amlodipine zijn niet superieur aan chloortalidon voor behandeling van hypertensie in mannen of vrouwen, ten aanzien van het verlagen van de bloeddruk, tolerantie of de preventie van ernstige klinische complicaties van hypertensie.
 

Referenties

1. Turnbull F, Woodward M, Neal B, et al. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Do men and women respond differently to blood pressure-lowering treatment? Results of prospectively designed overviews of randomized trials. Eur Heart J. 2008;29:2669–2680.
2. Lloyd-Jones DM, Evans JC, Levy D. Hypertension in adults across the age spectrum: current outcomes and control in the community. JAMA. 2005;294:466–472.
3. Keyhani S, Scobie JV, Hebert PL, McLaughlin MA. Sex disparities in blood pressure control and cardiovascular care in a national sample of ambulatory care visits. Hypertension. 2008;51:1149–1155.
4. Davis BR, Cutler JA, Gordon DJ, et al. Rationale and design for the Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). ALLHAT Collaborative Research Group. Am J Hypertens. 1996;9(4 pt 1):342–360.
5. The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel
blocker vs diuretic: the Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002; 288: 2981–2997.
 

Klik direct door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: