Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC en EAPCI aanbeveling voor selectie van patiënten en centra voor renale denervatie

ESC persbericht 26 april 2013

Nieuws - 29 apr. 2013


De European Society of Cardiology (ESC) en de European Association of Percutaneous Cardiovascular Internventions (EAPCI) hebben samen een expert consensus document opgesteld over catheter-gebaseerde renale denervatie [1]. Het artikel, dat in de European Heart Journaal werd gepubliceerd, is een richtlijn voor patiëntselectie, centrumselectie, effectiviteit, veiligheid, beperkingen en mogelijke nieuwe indicaties, voor voorschrijvende artsten, interventiespecialisten en gezondheidswerkers.

Patiënten met een hoge bloeddruk (BP) die therapieresistent zijn, hebben een hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen, inclusief hartaanval. Dit geldt voor tot 10% van de hypertensieve patiënten. Catheter-gebaseerde renale denervatie verlaagt BP in patiënten die niet goed reageren op conventionele medicijntherapieën.

Bij renale denervatie wordt de renale sympatische zenuw verwijderd met behulp van radiofrequentie, via een catheter. Het werkt als reset voor renale BP-regulatie en vermindert de algehele sympathische zenuwactiviteit. Verhoogde activiteit van het sympatische zenuwstelsel wordt gezien in aandoeningen zoals hartfalen, diabetes, aritmie, chronische nierziekte en obstructieve slaapapneu. Van renale denervatie wordt gedacht dat het een veelbelovende behandeloptie kan zijn om hoge sympatische activiteit te verminderen.
Deze techniek wordt steeds meer ingezet in Europa, en diverse National Societies hebben al richtlijnen uitgegeven over welke patiënten met hoge bloeddruk deze behandeling zouden moeten ondergaan. De expert consensus van ESC en EAPCI verklaart nu dat renale denervatie momenteel de aangewezen behandeling is voor BP-controle in patiënten met behandelresistente hypertensie (systolische BP>160 mmHg of >150 mmHG bij type 2 diabetes), ondanks behandeling met ten minste drie antihypertensiva of verschillende type medicijnen in geschikte doseringen, inclusief één diureticum, en leefstijlaanpassingen. Secundaire oorzaken van hypertensie die mogelijk te behandelen zijn, moeten zijn uitgesloten. Het document schrijft bovendien voor dat de behandelende centra gespecialiseerd moeten zijn in de behandeling van hypertensie.

De Symplictiy HTN-1 studie toonde al aan dat renale denervate een aanhoudend BP-verlagend effect had gedurende 3 jaar [2]. Totnogtoe is geen renervatie geobserveerd in deze patiënten, maar een langere follow-up is noodzakelijk. Renale denervatie is geen vervanging van normale antihypertensieve behandeling: patiënten moeten hun normale medicatie blijven innemen.
 
Bron: ESC persbericht, 26 april 2013

Referenties

1. Mahfoud F, Lüscher TF, Andersson B, et al. Expert consensus document from the European Society of Cardiology on catheter-based renal denervation. European Heart Journal. 2013; online publish-ahead-of-print 24 April 2013.  Doi:10.1093/eurheartj/eht154
2. Krum H, Barman N, Schlaich M, Sobotka P, et al. Long-term follow-up of catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension confirms durable blood pressure reduction. J Am Coll Cardiol. 2012;59(13):E1704.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: