Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ESC publiceert richtlijnen voor gebruik van nieuwe orale anticoagulantia bij atriumfibrilleren

ESC persbericht 26 april 2013

Nieuws - 1 mei 2013

De European Heart Rhythm Association (EHRA) van de European Society of Cardiology (ESC) heeft een praktische richtlijn gepubliceerd over het gebruik van nieuwe orale anticoagulantia (NOACs). Het document vat de beschikbare informatie van verschillende medicijnen samen, om klinische vragen te kunnen beantwoorden die verder gaan dan wat farmaceutische bedrijven wettelijk gezien mogen beantwoorden, en om de overeenkomsten en verschillen duidelijk te maken.
Bedrijven geven een Summary of Product Characteristics (SmPC) bij hun producten, maar de inhoud daarvan is wettelijk beperkt. De huidige EHRA richtlijn is specifieker dan de SmPCs en biedt adviezen van experts over wat te doen in specifieke klinische situaties. De EHRA heeft nauw samengewerkt met de farmaceutische bedrijven om te verzekeren dat alle informatie uit de SmPCs is opgenomen in de richtlijn.
Vijftien klinische scenario’s worden gegeven, met praktische informatie over hoe ermee om te gaan. De klinische situaties betreffen onder andere hoe NOAC gebruik te initiëren en te monitoren, hoe het antistollingseffect te meten wanneer dit nodig is in specifieke situaties, wisselen tussen verschillende anticoagulantia, hoe therapietrouw te bewerkstelligen, patiënten met chronische nierziekte en management van bloedingscomplicaties.
De ESC richtlijnen voor atriumfibrilleren bevelen de NOACs aan als te verkiezen boven vitamine K-antagonisten, voor preventie van beroerte in patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren.
Anders dan bij vitamine K-antagonisten, behoeven NOACs geen regelmatige monitoring van de mate van antistolling. Aangezien de nieuwe anticoagulantia een zeer korte halfwaardetijd hebben, zijn patiënten niet meer beschermd op het moment dat ze stoppen met het medicijn. Daarom worden suggesties gedaan over therapietrouw kan worden vergroot.
Bovendien adviseert het document over hoe over te stappen van een vitamine K-antagonist naar een NOAC. Het bloedingsrisico van NOACs is beter dan dat van de vitamine K-antagonisten. Toch zullen zich bloedingen voordoen, dus behandelt het document ook wat te doen in het geval van bloedingen.
“Net als alle andere nieuwe medicijnen, hebben NOACS ook nadelen. Artsen die de praktische adviezen in deze richtlijn opvolgen zullen de veiligheid van hun patiënten verbeteren,” aldus Professor S. Hohnloser, die de EHRA richtlijn beoordeelde en lid is van de ESC atriumfibrilleren richtlijnen-werkgroep.
 
De volledige richtlijn ‘NOAC for AF’, een praktische samenvatting en patiëntkaarten vindt u op www.NOACforAF.eu.
 
Bron: ESC persbericht van 26 april 2013

Deel deze pagina met collega's en vrienden: