Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Patiënten hebben uiteenlopende redenen om niet te starten met statines

Literatuur - Harrison TN, Derose SF, Cheetham TC, et al. - Am J Manag Care. 2013;19(4):e133-e139


Primary Nonadherence to Statin Therapy: Patients’ Perceptions


Harrison TN, Derose SF, Cheetham TC, et al.
Am J Manag Care. 2013;19(4):e133-e139
 

Achtergrond

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn een grote bron van directe en indirect kosten. Hypercholesterolemie is een erkende risicofactor voor HVZ. Het beheersen van cholesterolniveaus kan daarom cardiovasculaire (CV) events voorkomen en mogelijk de kosten in de gezondheidszorg beperken. Statinegebruik is wijdverbreid om deze reden. Echter, het mogelijke voordeel voor de gezondheidszorg hangt af van therapietrouw. Er zijn aanwijzingen dat de therapietrouw aan statines suboptimaal is. Er zijn patiënten die niet starten met een medicijn wanneer dit voor de eerste keer wordt voorgeschreven (primaire nonadherence), en er zijn patiënten die een herhaalrecept niet ophalen (secundaire nonadherence).
Om therapietrouw te verbeteren en uiteindelijk het aantal nadelige CV events te verminderen, is het belangrijk te begrijpen waarom mensen hun recept niet ophalen. Deze studie onderzocht daarom zelfgerapporteerde redenen waarom mensen hun recept niet hebben opgehaald, in een groep mensen aan wie voor het eerst statines zijn voorgeschreven. De groep maakt deel uit van een gerandomiseerde en gecontroleerde studie die een automatisch systeem evalueert om therapietrouw aan nieuw voorgeschreven statines te vergroten [1]. 98 individuen aan wie een statine was voorgeschreven en die het na 1 of 2 weken nog niet hadden opgehaald, werden in een gestructureerd telefonisch interview ondervraagd over hun redenen hiervoor.


Belangrijkste resultaten

  • 12 weken na de indexdatum, gaf 74.5% van de respondenten aan dat zij hun statinerecept nog niet hadden opgehaald. De meest gebruikte redenen waren algemene zorgen over het nemen van de medicatie (63.0%), of een besluit om leefstijlveranderingen te proberen in plaats van de medicatie te nemen (63.0%), of angst voor bijwerkingen (53.4%).
  • 39% van de respondenten beschouwde de statines als onnodige medicatie, terwijl 34.7% hun conditie niet als levensbedreigend zag. 16.4% was bezorgd over interacties tussen verschillende medicijnen. 16.4% wilde niet nog meer medicijnen nemen omdat ze vonden dat ze al teveel middelen gebruiken.
  • 32.9% van de respondenten gaf aan dat ze onvoldoende geletterd waren op medisch gebied. 16.9% gaf aan hulp nodig te hebben bij het lezen van medisch informatiemateriaal, 17.1% had problemen zich te informeren over hun medische situatie en 29.6% gaf aan niet zelfverzekerd genoeg te zijn bij het alleen invullen van gezondheidsformulieren.
 

Conclusie

De redenen om niet te starten met statinetherapie zijn multifactorieel. Daarom zijn geïndividualiseerde interventies mogelijk geboden om therapietrouw te verbeteren. Er moeten verschillende strategieën om de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren verkend en onderzocht worden in een grotere patiëntenpopulatie, om de impact ervan te maximaliseren.
 

Referentie

1. Derose SF, Green K, Marrett E, et al. Automated outreach to increase primary adherence to cholesterol-lowering medications. JAMA Intern Med. 201;173(1):38-43.
 

Klik door naar dit artikel online

Deel deze pagina met collega's en vrienden: