Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

HDL-C gebruikt voor basale bijnierhormoon-productie, maar niet bij een stressrespons

Literatuur - Bochem AE, Holleboom AG, Romijn JA et al. - J Lipid Res. 2013 Apr 22

High-density lipoprotein as a source of cholesterol for adrenal steroidogenesis; a study in individuals with low plasma HDL-C.

 
Bochem AE, Holleboom AG, Romijn JA et al.
J Lipid Res. 2013 Apr 22
 

Achtergrond

De bijnier kan cholesterol synthetiseren, intracellulair veresterd cholesterol metaboliseren, of cholesterol verkrijgen uit circulerende lipoproteïnen. Dit cholesterol kan vervolgens gebruikt worden om steroïde bijnierhormonen te synthetiseren en uit te scheiden. Er is weinig bekend over in hoeverre plasmalipoproteïnenniveaus bijdragen aan steroïdenaanmaak in de bijnier. Er zijn aanwijzingen dat LDL-C geen rol heeft in het aanleveren van cholesterol voor steroïdhormoonproductie [1-3]. Mogelijk heeft HDL-C dit wel, aangezien lage HDL-C niveaus geassocieerd waren met een verlaagde bijnierrespons op synthetisch ACTH in ernstig zieke patiënten [4]. Studies in muizen suggereren ook dat HDL een belangrijke cholesteroldonor is [5-7]. In muizen en mensen bleek een verstoorde cholesterolopname van HDL door de scavengerreceptor type B1 (SRB1) tot een verslechterde bijnierfunctie te leiden [8-10]. De rol van plasma HDL-C niveaus in relatie tot adrenale steroïdengenese bij mensen is nog onduidelijk.
Daarom werden basale en ACTH-gestimuleerde bijnierschorsfunctie gemeten in mannen met lage HDL-C niveaus als gevolg van mutaties in ofwel het ATP-binding cassette transporter 1-gen (ABCA1, 24 dragers geïncludeerd) of lecithin-cholesterol acyltransferase-gen (LCAT, 40 dragers) en individuen met laag HDL-C zonder mutaties in ABCA1/LCAT (n=11), als ook in normolipidemische controles.
 

Belangrijkste resultaten

  • Lagere 24-uurs uitscheiding van 17-ketogene steroïden werden gemeten in ABCA1-mutatiedragers (33%, P=0.003), in LCAT-mutatiedragers (27%,P=0.01) en in de laag HDL-C-groep (30%, P=0.004), in vergelijking tot controles. Deze verschillen bleven statistisch significant na correctie voor verschillen in plasma LDL-C en statinegebruik.
  • Vrij urinecortisol verschilde niet tussen ABCA1- en LCAT-mutatiedragers en controles, en ook plasma ACTH niveaus waren niet verschillend.
  • De cortisolrespons op fysiologische ACTH niveaus kan worden gemeten in een cosyntropine stimulatietest, als maat voor bijnierfunctie. De maximale serumcortisolrespons op ACTH was vergelijkbaar in ABCA1- en LCAT-mutatiedragers en verschilde niet van controlepersonen. Plasma lipidenniveaus veranderden niet als gevolg van de cosyntropinetest.
 

Conclusie

Mannen met lage HDL-C niveaus (ongeacht de moleculaire oorzaak) lieten lagere uitscheiding van totaal 17-KS in de urine zien dan normolipidemische controles, hetgeen wijst op een verstoorde basale corticosteroidsynthese. De respons op ACTH was niet veranderd in dragers van mutaties in ABCA1 of LCAT. Deze data suggereren dat de aanvoer van cholesterol afkomstig van plasmalipoproteïnen wordt gebruikt voor basale steroïdenproductie in de bijnier, maar dat dit systeem niet kan reageren op acute stress.
 

Referenties

1. Illingworth D.R., A.M.Lees, R.S.Lees. 1983. Adrenal cortical function in homozygous familial hypercholesterolemia. Metabolism. 32: 1045-1052.
2. Illingworth D.R., N.A.Alam, S.Lindsey. 1984. Adrenocortical response to adrenocorticotropin in heterozygousfamilial hypercholesterolemia. J.Clin.Endocrinol.Metab. 58: 206-211.
3. Illingworth D.R., T.A.Kenny, E.S.Orwoll. 1982. Adrenal function in heterozygous and homozygous hypobetalipoproteinemia. J.Clin.Endocrinol.Metab. 54: 27-33.
4. van der Voort P.H., R.T.Gerritsen, A.J.Bakker, et al. 2003. HDL-cholesterol level and cortisol response to synacthen in critically ill patients. Intensive Care Med. 29: 2199-2203.
5. Azhar S., E.Reaven. 2002. Scavenger receptor class BI and selective cholesteryl ester uptake: partners in the regulation of steroidogenesis. Mol.Cell Endocrinol. 195: 1-26.
6. Azhar S., S.Leers-Sucheta, E.Reaven. 2003. Cholesterol uptake in adrenal and gonadal tissues: the SR-BI and 'selective' pathway connection. Front Biosci. 8: s998-1029.
7. Reaven E., Y.D.Chen, M.Spicher, S.Azhar. 1984. Morphological evidence that high density lipoproteins are not internalized by steroid-producing cells during in situ organ perfusion. J.Clin.Invest 74: 1384-1397.
8.Hoekstra M., I.Meurs, M.Koenders, et al.  2008. Absence of HDL cholesteryl ester uptake in mice via SR-BI impairs an adequate adrenal glucocorticoid-mediated stress response to fasting. J.Lipid Res. 49: 738-745.
9. Hoekstra M., D.Ye, R.B.Hildebrand, et al. 2009. Scavenger receptor class B type I-mediated uptake of serum cholesterol is essential for optimal adrenal glucocorticoid production. J.Lipid Res. 50: 1039-1046.
10. Vergeer M., S.J.Korporaal, R.Franssen et al. 2011. Genetic variant of the scavenger receptor BI in humans. N.Engl.J.Med. 364: 136-145.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: