Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gunstiger prognose bij oplopend haemoglobine na ziekenhuisopname met acute HF

Literatuur - van der Meer P, Postmus D, Ponikowski P, et al. - J Am Coll Cardiol. 2013 May 14;61(19):1973-81. doi: 10.1016/j.jacc.2012.12.050


The predictive value of short-term changes in hemoglobin concentration in patients presenting with acute decompensated heart failure.

 

van der Meer P, Postmus D, Ponikowski P, et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 May 14;61(19):1973-81. doi: 10.1016/j.jacc.2012.12.050
 

Achtergrond

Anaemie wordt vaak gezien bij patiënten met chonisch hartfalen (HF) en wordt geassocieerd met een tweemaal zo hoge mortaliteit [1,2]. Anaemie bij HF kan het gevolg zijn van diverse condities. Bij acuut gedecompenseerd hartfalen (AHF) wordt gedacht aan haemodilutie als oorzaak van anaemie. Een verhoging van het haematocriet bij AHF was geassocieerd met verstoorde nierfunctie [3,4]. In één studie was het gerelateerd aan verhoogde overleving [3], terwijl dit in een andere studie niet het geval was [4]. Alleen haemoglobinewaarden bij baseline en ontslag werden gemeten.
De huidige studie had als doel om te evalueren wat het effect is van veranderingen in haemoglobineniveaus op de klinische uitkomst, in 1969 patiënten met AHF. Haemoglobine werd gemeten op meerdere momenten, in de eerste week na opname voor AHF. Dit is een niet vooraf gespecificeerde post-hoc analyse van de PROTECT (Placebo-Controlled Randomized Study of the Selective Adenosine A1 Receptor Antagonist Rolofylline for Patients Hospitalized with Acute Decompensated Heart Failure and Volume Overload to Assess Treatment Effect on Congestion and Renal Function) studie (5,6).
 

Belangrijkste resultaten

  • Haemoconcentratie werd gezien in 69.1% van de patiënten en geassocieerd met een betere baseline nierfunctie. Afname van nierfunctie tijdens de eerste week was meer uitgesproken in patiënten met ten opzichte van zonder haemoconcentratie (% verandering creatinine: +6.4 + 26 vs. +3.1 +26, P=0.01).
  • Afname van nierfunctie werd gezien in 46% van de patiënten, en werd geassocieerd met hogere leeftijd, lagere haemoglobineniveaus bij baseline, en een hogere stijging van haemoglobineniveaus in de eerste week in vergelijking tot patiënten met een verbeterde nierfunctie (+0.38 +1.2 vs. +0.16 + 1.1, P<0.01).
  • Haemoglobineniveaus stegen gemiddeld met 0.3 + 0.7 g/dl in de eerste week van ziekenhuisopname. Interactie-analyse liet zien dat een snellere stijging van de haemoglobinecurve in de tijd werd geassocieerd met betere baseline nierfunctie. Een grotere gewichtsafname in de eerste vier dagen na ziekenhuisopname was ook geassocieerd met een steilere haemoglobinecurve.
  • Het primaire eindpunt van sterfte door alle oorzaken na 180 dagen was lager in patiënten zonder aneamie op baseline en haemoconcentratie. In een multivariaat model bleek de absolute verandering in haemoglobine de 180-dagen mortaliteit te voorspellen (HR: 0.66, 95%CI: 0.51-0.86, P=0.002). Baseline haemoglobineconcentratie verloor de voorspellende waarde na correctie voor nierfunctie en leeftijd.
 

Conclusie

In patiënten met AHF en verminderde nierfunctie was een grote stijging van haemoglobineniveaus tijdens ziekenhuisopname geassocieerd met een betere overleving na 180 dagen. Statische analyse suggereert dat nierfunctie en leeftijd belangrijker zijn voor de klinische uitkomst dan baseline haemoglobineniveaus. Deze studie doet vermoeden dat patiënten met AHF en behoud van nierfunctie meer verlichting ondervinden van congestief hartfalen, gezien de verhoogde haaemoglobineniveaus. Een snelle stijging van haemoglobineniveaus in de eerste week werd geassocieerd met een gunstige uitkomst, ondanks een  kleine daling van de nierfunctie.
 

Redactioneel commentaar [7]

Hoewel bijna de helft van de patiënten met AHF anaemisch zijn, was totnogtoe de prognostische waarde van haemoglobine onbekend voor deze situatie. De huidige studie onderzoekt deze kwestie. Patiënten met haemoconcentratie leken een meer effectieve afname van intravasculair plasmavolume door te maken. Deze bevindingen suggereren dat het verlichten van congestie belangrijk is, zelfs wanneer een matige afname van de nierfunctie wordt gezien.
Deze studie was een niet vooraf gespecificeerde post-hoc analyse, dus kunnen de resultaten mogelijk niet worden gegeneraliseerd naar een bredere AHF populatie. Desondanks wijzen de data in de richting van een belangrijke bijdrage van haemodilutie in de ontwikkeling van anaemie in AHF patiënten. Anaemie bij AHF weerspiegelt mogelijk de ernst van de overvulling en haemoconcentratie volgt mogelijk op effectieve verlichting van stuwing.
 

Referenties

1. von Haehling S, van Veldhuisen DJ, Roughton M, et al. Anaemia among patients with heart failure and preserved or reduced ejection fraction: results from the SENIORS study. Eur J Heart Fail 2011;13:
656–63.
2. Groenveld HF, Januzzi JL, Damman K, et al. Anemia and mortality in heart failure patients a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2008;52:818 –27.
3. Testani JM, Chen J, McCauley BD. Potential effects of aggressive decongestion during the treatment of decompensated heart failure on renal function and survival. Circulation 2010;122:265–72.
4. Davila C, Reyentovich A, Katz SD. Clinical correlates of haemoconcentration during hospitalization for acute decompensated heart failure. J Card Fail 2011;17:1018 –22.
5. Massie BM, O’Connor CM, Metra M, et al. Rolofylline, an adenosine A1-receptor antagonist, in acute heart failure. N Engl J Med 2010; 363:1419 –28.
6. Weatherley BD, Cotter G, Dittrich HC, et al. Design and rationale of the PROTECT study: a placebo-controlled randomized study of the selective A1 adenosine receptor antagonist rolofylline for patients hospitalized with acute decompensated heart failure and volume overload to assess treatment effect on congestion and renal function. J Card Fail 2010;16:25–35.
7. Desai AS. Hemoglobin concentration in acute decompensated heart failure: a marker of volume status?
J Am Coll Cardiol. 2013 May 14;61(19):1982-4.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: