Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intensieve, maar niet gematigde, statinebehandeling verlaagt epicardiaal vetweefsel

Literatuur - Alexopoulos N, Melek BH, Arepalli CD, et al. - J Am Coll Cardiol. 2013 May 14;61(19):1956-61.


Effect of Intensive Versus Moderate Lipid-Lowering Therapy on Epicardial Adipose Tissue in Hyperlipidemic Post-Menopausal Women: A Substudy of the BELLES Trial (Beyond Endorsed Lipid Lowering with EBT Scanning).

 
Alexopoulos N, Melek BH, Arepalli CD, et al.
J Am Coll Cardiol. 2013 May 14;61(19):1956-61. doi: 10.1016/j.jacc.2012.12.051
 

Achtergrond

Van epicardiaal vetweefsel (EAT) wordt gedacht dat het bijdraagt aan de pathogenese van coronaire plaqueformatie op paracriene wijze, en daarom wordt het beschouwd als nieuwe marker van coronair atheroscleroserisico [1,2]. Het wordt geassocieerd met een aantal aspecten van kwetsbaarheid van atherosclerotische plaques [3-5].
Intensieve versus gematigde lipidenverlagende therapie liet in de BELLES studie geen verschillend effect zien op de progressie van coronaire arteriecalcium (CAC) in hyperlipidemische postmenopausale vrouwen [6]. Deze analyse van de BELLES studie onderzocht of intensieve lipidenverlagende therapie een ander effect heeft op EAT dan gematigde behandeling.
430 postmenopausale hyperlipidemische vrouwen werden gerandomiseerd naar atorvastatine 80 mg/dag en gematchte pravastatineplacebo (194 patiënten) of pravastatine 40 mg/dag en gematchte atorvastatineplacebo (226). Een CT scan werd uitgevoerd bij de start van de studie en na een follow-up van 12 maanden na randomisatie.
 

Belangrijkste resultaten

  • EAT was groter in hypertensieve, ten opzichte van normotensieve patiënten (mediaan (range): 113 (35-307) vs. 98 (36-272) ml, P<0.001), alsmede in diabetische in vergelijking tot niet-diabetische patiënten (119 (71-248) vs 102 (35-307) ml, P<0.001).
  • Patiënten op atorvastatine lieten een grotere procentuele afname zien na follow-up dan de pravastatinegroep met betrekking tot totaal cholesterol (mediaan: -39.2% vs. -19.6%, P<0.001), LDL-C (-53.3% vs. -28.3%, P<0.001), triglyceriden (-28.2% vs. -13.6%, P<0.001) en niet­-HDL-C (-49.7% vs. -25.5%, P<0.001).
  • EAT was meer afgenomen in de atorvastatinegroep dan in pravastatinebehandelde patiënten (-3.38% vs. -0.83%, P=0.025). EAT was niet veranderd vanaf baseline in de pravastatinegroep.
  • Er werden geen significante correlaties gevonden tussen afname in totaal cholesterol, LDL-C, niet-HDL-C , triglyceriden en EAT-afname in beide behandelgroepen.
 

Conclusie

Intensieve lipidenverlagende behandeling met atorvastatine gedurende 1 jaar is geassocieerd met een significante afname in epicardiaal vetweefsel in postmenopausale vrouwen, terwijl gematigde statinetherapie dit effect niet liet zien. Hoewel de mate van EAT geassocieerd is met subklinische atherosclerose en nadelige uitkomsten, is de prognostische waarde van EAT-vermindering voorlopig onbekend. Daarom verdient dit verder onderzoek. Beïnvloeding van EAT is mogelijk een onverwacht en gemakkelijk te meten mechanisme via welke statines de klinische uitkomst beïnvloeden.
 

Referenties

1. Iacobellis G, Sharma AM. Epicardial adipose tissue as new cardiometabolic risk marker and potential therapeutic target in the metabolic syndrome. Curr Pharm Des 2007;13:2180–4.
2. McLean DS, Stillman AE. Epicardial adipose tissue as a cardiovascular risk marker. Clin Lipidol 2009;4:55– 62.
3. Alexopoulos N, McLean DS, Janik M, et al. Epicardial adipose tissue and coronary artery plaque characteristics. Atherosclerosis 2010;210:150–4.
4. Oka T, Yamamoto H, Ohashi N, et al. Association between epicardial adipose tissue volume and characteristics of non-calcified plaques assessed by coronary computed tomographic angiography. Int J Cardiol
2012;161:45–9.
5. Schlett CL, Ferencik M, Kriegel MF, et al. Association of pericardial fat and coronary high-risk lesions as determined by cardiac CT. Atherosclerosis 2012;222:129 –34.
6. Raggi P, Davidson M, Callister TQ, et al. Aggressive versus moderate lipid-lowering therapy in hypercholesterolemic postmenopausal women: Beyond Endorsed Lipid Lowering with EBT Scanning
(BELLES). Circulation 2005;112:563–71.

 
Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: