Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gebruik van BNP om de prognose bij hartfalen te voorspellen

Literatuur - van Veldhuisen DJ, Linssen GC, Jaarsma T, et al. - J Am Coll Cardiol. 2013;61:1498-506


B-type natriuretic peptide and prognosis in heart failure patients with preserved and reduced ejection fraction.

van Veldhuisen DJ, Linssen GC, Jaarsma T, et al.
J Am Coll Cardiol. 2013;61:1498-506. doi: 10.1016/j.jacc.2012.12.044.
 

Achtergrond

Hartfalen met behouden ejectiefractie (HFPEF) is een groot medisch en epidemiologisch probleem [1-5]. Mortaliteit bij patiënten HFPEF is ruwweg vergelijkbaar met die bij HF-patiënten met een verminderde linker ventrikel ejectiefractie (LVEF) [3,4]. Hoewel overleving in de laatste 10 tot 20 jaar is verbeterd bij HF patiënten met verminderde LVEF, werd dit niet waargenomen in HFPEF patiënten. Hoewel een recente meta-analyse aantoonde dat medicamenteuze behandeling inspanningstolerantie kan verbeteren [6], werd van geen van de behandelingen overtuigend aangetoond de uitkomst te verbeteren, en daarom heeft geen van deze geneesmiddelen een aanbeveling ontvangen voor HFPEF in de huidige HF richtlijnen [1,5,7]. De aanwezigheid van HF bij patiënten met HFPEF kan worden bepaald aan de hand van natriuretische peptiden: B-type natriuretisch peptide (BNP), of N-terminale pro-B-type natriuretisch peptide (NT-proBNP). Deze biomarkers zijn van bewezen waarde in het management van HF-patiënten met een verminderde LVEF. De natriuretische peptiden kunnen ook worden gebruikt in HFPEF, zowel voor diagnostische als prognostische doeleinden [8-11].
Het doel van deze studie was om de prognostische waarde van B-type natriuretisch peptide (BNP) te onderzoeken bij patiënten met hartfalen met normale ejectie fractie (HFPEF), in vergelijking met die bij patiënten met verminderde linker ventrikel (LV) EF (≤ 40 %). Dit was een 18 maanden durende prospectieve cohort analyse van patiënten (n = 615) met een New York Heart Association (NYHA) functionele klasse II-IV hartfalen die deelnamen aan de COACH (Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure) studie. COACH was een gerandomiseerde trial naar het effect van twee niveaus van een disease management programma versus gebruikelijke zorg. In dit onderzoek werden patiënten gerandomiseerd voor ontslag aan het einde van een ziekenhuisopname voor HF. Een BNP meting werd uitgevoerd op dit moment. De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van ziekenhuisopname voor HF of mortaliteit door alle oorzaken.
 

Belangrijkste resultaten

  • BNP niveaus waren significant hoger bij patiënten met verminderde LVEF dan in die met HFPEF (p <0,001).
  • Bij patiënten met een LVEF> 50% (n = 74) was het gemiddelde BNP niveau 256 pg / ml (112-598 pg / ml) vergeleken met 534 pg / ml (275-1130 pg / ml) bij patiënten met een LVEF ≤ 20%.
  • BNP was een sterke voorspeller voor de uitkomst, zowel onder de gehele populatie, als in de twee subgroepen van patiënten met LVEF ≤ 40% en bij patiënten met LVEF> 40%.


Conclusie

BNP niveaus bij patiënten met HFPEF zijn lager dan bij mensen met een verminderde LVEF, maar zijn nog steeds voorspellend voor prognose. Deze bevindingen kunnen belangrijke implicaties hebben in het management van HFPEF patiënten in de dagelijkse klinische praktijk en in het ontwerp van studies in HFPEF.
 

Redactioneel commentaar [12]

Hoewel beperkt door een klein aantal patiënten (vooral in de subgroep van patiënten met een LVEF ≤ 40%, door de auteurs gedefinieerd als PEF), blijkt uit de huidige analyse dat de prognose bij patiënten met HFPEF hetzelfde is als in patiënten met verminderde LVEF, voor een gegeven BNP-niveau. Hoewel verder onderzoek nodig is en er nog geen bewezen therapie is voor het groeiende probleem van HFPEF, zou dit onderzoek tenminste suggereren dat BNP kan worden gebruikt om de prognose te sturen in de dagelijkse klinische praktijk en in de uitvoering van klinische studies, ongeacht LVEF.
 

Referenties

1. McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2012;14:803– 69.
2. Kindermann M, Reil JC, Pieske B, et al. Heart failure with normal left ventricular ejection fraction: what is the
evidence? Trends Cardiovasc Med 2008;18:280 –92.
3. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, et al. Trends in prevalence and outcome of heart failure with preserved
ejection fraction. N Engl J Med 2006;355:251–9.
4. Bhatia RS, Tu JV, Lee DS, et al. Outcome of heart failure with preserved ejection fraction in a population-based study. N Engl J Med 2006;355:260 –9.
5. Paulus WJ, Van Ballegoij JJ. Treatment of heart failure with normal ejection fraction: an inconvenient truth. J Am Coll Cardiol 2010;55:526–37.
6. Holland DJ, Kumbhani DJ, Ahmed SH, Marwick TH. Effects of treatment on exercise tolerance, cardiac function, and mortality in heart failure with preserved ejection fraction: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2011;57:1676–86
7. Krum H, Abraham WT. Heart failure. Lancet 2009;373:941–55.
8. Daniels LB, Maisel AS. Natriuretic peptides. J Am Coll Cardiol 2007;50:2357– 68.
9. Januzzi JL, Jr., Rehman SU, Mohammed AA, et al. Use of aminoterminal pro-B-type natriuretic peptide to guide outpatient therapy of patients with chronic left ventricular dysfunction. J Am Coll Cardiol 2011;58:1881–9.
10. Parekh N, Maisel AS. Utility of B-natriuretic peptide in the evaluation of left ventricular diastolic function and diastolic heart failure. Curr Opin Cardiol 2009;24:155– 60.
11. Komajda M, Carson PE, Hetzel S, et al. Factors associated with outcome in heart failure with preserved ejection fraction: findings from the Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction Study (I-PRESERVE). Circ Heart Fail 2011;4:27–35
12. Januzzi JL Jr. Natriuretic peptides, ejection fraction, and prognosis: parsing the phenotypes of heart failure.
J Am Coll Cardiol. 2013;61:1507-9.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed
 

Deel deze pagina met collega's en vrienden: