Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aanhoudende verhoging van systolische bloeddruk na inspanning is CV risicofactor

Literatuur - Skretteberg PT, Grundvold I, Kjeldsen SE et al. - Hypertension. 2013 May;61(5):1134-40.


Seven-year increase in exercise systolic blood pressure at moderate workload predicts long-term risk of coronary heart disease and mortality in healthy middle-aged men.

 
Skretteberg PT, Grundvold I, Kjeldsen SE et al.
Hypertension. 2013 May;61(5):1134-40. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.111.00793
 

Achtergrond

Systolische bloeddruk (SBP) in reactie op inspanning kan cardiovasculaire (CV) aandoeningen en sterfte voorspellen, hoewel SBP gemeten bij lage of matige inspanning van grotere voorspellende waarde lijkt te zijn dan SBP gemeten bij maximale inspanning [1-4]. Inspanning-SBP bij 100W werklast (=5.5 metabolische equivalenten) (SBP100W) voorspelt coronaire hartziekte (CHD) en CV sterfte [2,5]. Tijdelijke veranderingen in SBP100W zijn bestudeerd [6], maar de prognostische waarde van veranderingen in inspanningsbloeddruk op het risico op CV aandoeningen en mortaliteit is onbekend.
Deze studie onderzocht de relatie tussen ΔSBP100W over 7 jaar en toekomstige CHD, en CHD of CV sterfte, of sterfte door alle oorzaken, in 1392 ogenschijnlijk gezonde mannen. Op basis van verandering in SBP werden de mannen in kwartielen ingedeeld.
 

Belangrijkste resultaten

  • Gemiddelde SBP in rust bij meting 1 was 127.2 mmHg en gemiddelde SBP100W was 177.3 mmHg. Bij meting 2 was gemiddelde SBP gestegen met 3.4 mmHg en SBP100W met 3.0 mmHg.
  • ΔSBP100W voorspelde CHD, alsmede CHD sterfte, CV sterfte en sterfte door alle oorzaken,   zowel in univariate als multivariate analyses met correctie voor klassieke CV risicofactoren.
  • 32.5% van de 1392 mannen leed aan CHD tijdens de 27.7 jaar follow-up. De incidentie van CHD, CHD sterfte, CV sterfte en sterfte door alle oorzaken nam toe in de hoge ΔSBP100W-kwartielen.
  • Het relatieve risico op CHD nam toe in de hogere ΔSBP100W-kwartielen. Kwartiel 4 was ook geassocieerd met een hoger risico op CHD of CV sterfte, of sterfte door alle oorzaken, in vergelijking tot het laagste ΔSBP100W-kwartiel. Sommige van de geobserveerde effecten verdwenen bij verdere correctie voor fysieke fitheid en veranderingen daarin.
  • In een subgroep van 691 normotensieve mannen, liet de hoogste ΔSBP100W-categorie een hazard ratio zien van 1.77 (1.13-2.76) gecorrigeerd risico op CHD sterfte, HR 2.15 (1.19-3.84) voor CV sterfte en HR 1.48 (1.03-2.11) voor sterfte door alle oorzaken, in vergelijking tot de laagste categorie.
 

Conclusie

Verandering van SBP100W over een periode van 7 jaar bleek op de lange termijn CHD, CHD sterfte, CV sterfte en sterfte door alle oorzaken te voorspellen, na correctie op klassieke CV risicofactoren. Fysieke fitheid en veranderingen daarin in de tijd verzwakten deze associaties. Deze bevindingen geven aan dat hoge SBP na inspanning een risicofactor is voor CHD in gezonde mannen.
 

References

1. Kjeldsen SE, Mundal R, Sandvik L, et al. J. Exercise blood pressure predicts cardiovascular death and myocardial infarction. Blood Press Monit. 1997;2:147–153.
2. Mundal R, Kjeldsen SE, Sandvik L, et al. Exercise blood pressure predicts cardiovascular mortality in middle-aged men. Hypertension. 1994;24:56–62.
3. Weiss SA, Blumenthal RS, Sharrett AR, et al. Exercise blood pressure and future cardiovascular death in asymptomatic individuals. Circulation. 2010;121:2109–2116.
4. Erikssen G, Bodegard J, Bjørnholt JV, et al. Exercise testing of healthy men in a new perspective: from diagnosis to prognosis. Eur Heart J. 2004;25:978–986.
5. Mundal R, Kjeldsen SE, Sandvik L, et al. J. Exercise blood pressure predicts mortality from myocardial infarction.Hypertension. 1996;27(3 pt 1):324–329.
6. Mundal R, Kjeldsen SE, Sandvik L, et al. Predictors of 7-year changes in exercise blood pressure: effects of smoking, physical fitness and pulmonary function. J Hypertens. 1997;15:245–249.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: