Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Asymptomatische coronaire hartziekte voorspelt vasculaire aandoeningen na ischemische beroerte

Literatuur - Amarenco P, Lavallée PC, Labreuche J, et al. - Stroke. 2013 Jun;44(6):1505-1511


Coronary Artery Disease and Risk of Major Vascular Events After Cerebral Infarction.

 
Amarenco P, Lavallée PC, Labreuche J, et al.
Stroke. 2013 Jun;44(6):1505-1511
 

Achtergrond

Het risico op myocardinfarct na een ischemische beroerte is goed gedocumenteerd [1-5]. Het is bekend van autopsieën na een fatale beroerte, alsmede van coronaire angiografie na niet-fatale beroerte of transiënte ischemische attack dat asymptomatische coronaire arterieziekte (CAD) veel voorkomt [6-8]. Echter, het risico op toekomstige vasculaire events als gevolg van CAD in patiënten met cerebraal infarct is niet prospectief onderzocht.
Beeldvorming van extracraniale arteriën en coronaire angiografie is gerapporteerd voor 405 patiënten met acute ischemische beroerte op MRI [AMISTAD studie: 7]. De aanwezigheid en de mate van asymptomatische en symptomatische CAD wordt nu gerelateerd aan het cardiovasculaire risico in 377 van deze patiënten, na een mediane follow-up tijd van 36 maanden.
 

Belangrijkste resultaten

  • 41 patiënten maakten >1 ernstig vasculair event door, wat een 2-yaar risico van 11% (95%CI: 8.2-14.7) oplevert voor de hele groep. Afhankelijk van de ernst van CAD, verschilden de incidenties van vasculaire events significant. Gebruikmakend van patiënten zonder CAD als referentie, hadden patiënten met asymptomatische <50% coronaire stenose een leeftijds- en seksegecorrigeerde hazard ratio (HR) van 2.10 (95%CI: 0.63-6.96), patiënten met asymptomatische >50% coronaire stenose HR:4.36 (95%CI: 1.35-14.12) en patiënten met bekende CHD hadden HR:6.86 (95%CI: 2.15-21.91). Verdere correctie voor bekende risicofactoren gaf vergelijkbare resultaten.
  • Wanneer alleen patiënten zonder bekende CHD bij baseline warden geïncludeerd, was de aanwezigheid van asymptomatische coronaire plaque geassocieerd met een verhoogd risico op ernstige vasculaire events na 2 jaar (leeftijds- en sekse gecorrigeerde HR: 3.73, 95%CI: 1.22-11.44). Het 2-jaar risico nam toe met een stijgend aantal arteriën dat plaque liet zien, alsmede de mate van coronaire stenose.
  • Volledig corrigerende multivariate analyse gaf een hazard ratio voor gecombineerde vasculaire events van 4.03 (95%CI: 1.21-13.39) voor asymptomatische coronaire plaques en 3.77 (95%CI: 1.44-9.87) voor asymptomatische coronaire stenose.
 

Conclusie

Asymptomatische CAD (gediagnosticeerd met coronaire angiografie) na een recent niet-fataal cerebraal infarct voorspelt ernstige vasculaire events. Het risico neemt toe met de mate van ernst van de asymptomatische CAD en een groter aantal aangedaen arteriën, onafhankelijk van de mate van stenose. Het detecteren van asymptomatische CAD en vervolgens het nemen van preventieve maatregelen kan gunstig zijn, maar dit moet in een gerandomiseerde studie worden geëvalueerd.
 

Referenties

1. Touzé E, Varenne O, Chatellier G, et al. Risk of myocardial infarction and vascular death after transient ischemic attack and ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis. Stroke. 2005;36:2748–2755.
2. Hankey GJ, Jamrozik K, Broadhurst RJ, et al. Five-year survival after first-ever stroke and related
prognostic factors in the Perth Community Stroke Study. Stroke. 2000;31:2080–2086.
3. Dhamoon MS, Sciacca RR, Rundek T, et al. Recurrent stroke and cardiac risks after first ischemic stroke: the Northern Manhattan Study. Neurology. 2006;66:641–646.
4. Prosser J, MacGregor L, Lees KR, VISTA Investigators. Predictors of early cardiac morbidity and mortality
after ischemic stroke. Stroke. 2007;38:2295–2302.
5. Amarenco P, Goldstein LB, Sillesen H, et al.; Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels Investigators. Coronary heart disease risk in patients with stroke or transient ischemic attack and no known
coronary heart disease: findings from the Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL) trial. Stroke. 2010;41:426–430.
6. Gongora-Rivera F, Labreuche J, Jaramillo A,et al. Autopsy prevalence of coronary atherosclerosis in patients
with fatal stroke. Stroke. 2007;38:1203–1210.
7. Amarenco P, Lavallée PC, Labreuche J, et al. Prevalence of coronary atherosclerosis in patients with cerebral
infarction. Stroke. 2011;42:22–29.
8. Calvet D, Touzé E, Varenne O, et al. Prevalence of asymptomatic coronary artery disease in ischemic stroke
patients: the PRECORIS study. Circulation. 2010;121:1623–1629.
 

Klik door naar dit artikel op Pubmed

Deel deze pagina met collega's en vrienden: